Krakel Spektakel

krakel
Krakel Spektakel och Britta på väg till karamellkiosken

Krakel Spektakel och Britta går till karamellkiosken för att köpa en klubba. Det slutar med att Krakel förhandlar till sig hela kiosken och allt godis. Fantastisk bilderbok av Lennart Hellsing, som gick bort i veckan.

Flyktingar eller välfärdsstat?

Det är svårt att kombinera massinvandring med den generella välfärdsstaten. Statens omfattande skyddsnät garanterar alla som bor i landet diverse bidrag och ersättningar. Genom att ta in många flyktingar så utarmar man systemen, och pengarna tar slut. Det finns en inbyggd spärr.

Därför tar i regel länder med generell offentligfinansierad välfärd ofta emot få flyktingar. Se på Finland, Norge etc. Johan Norberg funderar över detta i dagens Metro.

Skulle svensken offra den generella välfärden för att hjälpa folk på flykt från krig och elände? (mer…)

Mellanmjölken har surnat

Vi ser ett slags paradigmskifte från socialism till nationalism. I närmare 50 år var socialismen den rådande ideologin i landet, och sedan hände något, och nu går man över till politikens andra planhalva.

Sverigedemokraterna har över 20% av folkets sympatier, och det gör dem till en maktfaktor. De har idag också det politiska övertaget, ty de varnade länge för konsekvenserna av de ymniga flyktingpolitiken, och de fick rätt när dagens flyktingkris blev ett faktum.

Nu stänger de snälla sossarna och miljöpartiet gränserna i ren desperation. Och SD får förmodligen ännu fler röster, och deras restriktiva politik blir ännu mer etablerad. (mer…)

Full back i flyktingpolitiken

Regeringen lägger nu om kursen för den svenska flyktingpolitiken, den bromsas med anledning av alltför stora volymer under hösten, det finns inte resurser att ta emot fler. Det var bara en tidsfråga innan beslutet skulle tas, ty det är väl enda sättet att komma till bukt med situationen, åtminstone så som läget ser ut just nu.

Däremot gör man inget åt den paralyserade bostadsmarknaden, det är dyrt att bygga och svårt att få tillstånd, dessutom är hyresmarknaden hårt reglerad. Om befolkningen växer med den här takten, hur ska alla få tillgång till en bostad?

Regeringen gör inte heller något åt arbetsmarknaden. Höga skatter, höga minimilöner och andra regleringar omöjliggör skapandet av enkla arbeten som inte har höga krav på språkkunskaper. Hur ska man få alla dessa flyktingar i arbete?

De gör inte heller något åt den generella välfärdsstaten. Om alla som kommer till landet har rätt till bidrag och ersättningar så kommer skattkistan snabbt att sina. Hur ska socialförsäkringar, bidrag och pensioner finansieras?

Löfven och Co gör inte heller något åt företagandet i landet. Höga skatter, avgifter och en starkt reglerad arbetsmarknad gör att företagen hellre flyttar utomlands än att investera i landet. Hur ska välfärden utvecklas?

Flyktingkrisen blottlägger många av de stora problemen inom svensk politik.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Civilisation

athena-owl-blackAthena var vishetens gudinna i antikens Grekland. Hon representerar mod, inspiration, civilisation, lag och rättvisa, matematik, styrka, krigsstrategi, konst, hantverk och skicklighet. Athena är känd för sitt lugna temperament, det tar lång tid för henne att bli vredgad. Hon anses enbart kämpa för goda skäl, och slåss aldrig utan ett syfte. Ugglan är hennes symbol och oliven hennes heliga träd.

Antimodernismens olika uttryck

39-13-Of_Moon_Stars_S
Ett verk av science fiction-konstnären John Berkey

Vi lever av en tid av förändring, och har gjort så i närmare 200 år. Jag tänker framförallt på industrialismens och modernismens stora omstöpning av samhället, från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Men det handlar inte bara om tekniska landvinningar, människan har blivit mer sekulär, vi tror inte längre på religion och myter i samma omfattning.

Vi kräver rationella svar, och har lärt oss att tänka logiskt. Vi skickar våra barn att gå i skola i många år för att lära sig alla dessa kunskaper som krävs för att bli en modern människa. Och även de som är religiösa uppsöker en läkare när de får cancer, ty de inser att böner inte hjälper. Därför är vetenskapen en slags överideologi, som även respekteras av de flesta religiösa grupper. (mer…)

BBC och britternas förmåga till klarspråk

Fredag…

Risken för systemkollaps

Om du vill hjälpa någon som drunknar, se till att du har med dig något att flyta på. Om du inte har något flytetyg så riskerar du att dras ner i djupet av den som drunknar.

/Gammalt bondförnuft

Nu talar allt fler om en förestående systemkollaps, där myndigheter och statliga verk inte längre klarar sina uppgifter; varken budget, resurser eller bemanning räcker längre till. 10,000 asylsökande i veckan tär på resurserna. Och även om landets politiker visat en stark vilja för solidaritet och öppna gränser i teorin, så är landet i praktiken inte förberett för en dylik flyktingström.

Den förda politiken medger inte heller möjligheter att snabbt bygga fler bostäder eller uppmuntra företagen att skapa fler jobb. Både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är hårt reglerade, det är dyrt och krångligt att bygga, och det är tillika en stor investering att nyanställa. Skattetrycket, som är en av de högsta i världen medför snarare att jobben flyttas utomlands – i ett läge när massor av nya jobb behövs till alla nykomlingar.

Som om det inte räcker med dåliga nyheter, nu meddelar riksbankschefen Ingves att hushållens skulder är en allt högre tickande bomb. Om utländska investerare förlorar tron på på den svenska ekonomin kan det utlösa en finanskris.

(mer…)

Var gick det fel?

När det börjar gå upp för allt fler att något inte står rätt till i Svedala, då börjar de självklara frågorna att krypa ut ur vrårna, där de tidigare gömt sig, rädda för att visa sig. Orsaken till flyktingkrisen – och det stora hål den kommer att borra i statskassan – kan inte enbart förklaras med att det är krig i Mellanöstern. Det är nästan alltid krig i Mellanöstern.

Globalisering och EU:s kollapsade gränser nämns också som orsaker, men den största anledningen till att så många söker sig till Sverige är att vi har bjudit hit dem. Genom att föra en expansiv flyktingpolitik har antalet asylsökande ökat från år till år.

Och det är givetvis inget fel på att föra en frikostig flyktingpolitik, om man planerar för den, om man kan finansiera den, om det finns bostäder, skolor och infrastruktur. Men så är tydligen inte fallet.

Var någonstans gick det fel?

(mer…)