Poliser, förr och nu

Att polisen allt mer ser ut som militären är inget som undgått oss som vuxit upp på 1970-talet. På den tiden patrullerade konstapel batong i ljusblå skjorta, slips med fin hatt på huvudet. Utan att vara ett dugg nostalgisk så tyckte jag nog att det såg bättre ut. Mer av mina serier hittar du på Grafeus.com.

Problematiskt

Det är problematiskt att leva och lära… Mer serier hittar du på Grafeus.com

Grafeus.com – egen webbsida för mina tecknade serier

Jag har länge filat på en egen webbsida för mina serier. Det har tagit tid, och jag har inte riktigt fått till designen, förrän nu. Någon gång måste man sluta peta, och låta det bli klart. Här hittar ni mina serierutor, både på svenska och engelska, några av dem är publicerade i Göteborgsposten, några har ni sett här på Avancemang. Den kommer successivt att fyllas på med ännu mer material. Vg besök: Grafeus.com

Lapptäckssamhället

Medborgarnas roll är inte i första hand att vara revolutionärer och sociala ingenjörer. Vi ska inte förändra samhället för förändringens egen skull. Det är en tillräckligt stor utmaning att upprätthålla samhället, att vara goda förvaltare, och inte låta systemet degenerera och förfalla. Och detta är lättare sagt än gjort. Upprätthållandet av en god konstitution är förmodligen den verkliga politiska utmaningen, sett i ett lite längre perspektiv. Alla politiska system förändras över tid, till det bättre eller till det sämre. (mer…)

Vitt privilegium

Katedralen i Milano

Det pratas ibland om vitt privilegium, att vita går före i den samhälleliga kön, att vi ibland har någon form av frikort. Och jag kan tycka att den här diskussionen är en smula förrädisk, då man ställer olika grupper mot varandra, vilket är vanligt i den postmoderna diskursen. Olika grupper består till syvene och sist av en mängd skilda individer med unika egenskaper. Men om vi nu ska prata om grupper, så bör vi notera följande:

För det första, det var det vita s.k patriarkatet som byggde den västerländska civilisationen. Det var vi som instiftade det fria samhället, de liberala demokratierna, avskaffade slaveriet, medan det fortsatte i närmare hundra år till i Mellanöstern, Afrika, Asien etc. På vissa håll finns den kvar än idag. Det var västerlandet som drev industrialism, forskning och vetenskap framåt till ständigt nya höjder. Vi botade sjukdomar, skapade bättre levnadsvillkor och ett drägligare liv för det stora flertalet. (mer…)

1789 års händelser

1789 anses av många vara själva startskottet på den nya världsordningen. Året då franska revolutionen inleddes. Kungen avsattes, liberalismen blev en viktig kraft, och därefter andra mer progressiva rörelser såsom socialism och kommunism. Fransmännen firar fortfarande minnet av revolutionen som sin nationaldag. 1789 års händelser är intressanta, men kanske tenderar vi att övertolka vad dessa skeenden gav upphov till. Nedan följer några iakttagelser runt tiden för revolutionen, som jag tycker är värda att poängtera: (mer…)

USA återerövrar rymden med SpaceX Falcon Heavy

USA var länge ledande i rymdkapplöpningen, från den första raketuppskjutningen till att sätta foten på månen förflöt det blott några decennier. Därefter har det amerikanska rymdäventyret tonats ner något. SpaceX Falcon Heavy är den mest kraftfulla farkosten sedan månraketerna på 1970-talet. Och kanske är det första steget till att återerövra rymden, och i nästa skede skicka bemannade expeditioner till mars. Notera de bägge hjälpraketerna som släpps under färden, och därefter landar för egen maskin.

Granne med en kommunist

En av 1900-talets totalitära ideologier har överlevt, och frodas fortfarande. Kommunism i olika former har tillfogat extremt mycket skada i världen. Från Stalins Sovjetunionen, Maos Kina till Pol Pots Kambodja. Och än idag ser vi experimentet upprepas i Nordkorea och Venezuela med liknande resultat. Överallt där socialistiska idéer nyttjas så resulterar det i fattigdom, förtryck och mord.

Vi trodde att vänsterideologierna skulle försvinna i samband med murens fall under 1990-talet. Men så blev det inte. Idag har socialismen istället förvandlats till en slags kulturkamp, och den använder sig av miljörörelsen, kvinnorörelsen, intresseföreningar, media, skolan etc för att närma sig sina mål, vilket är kontroll över ekonomin och medborgarna. Det offras numera ymnigt på det identitetspolitiska altaret, oavsett partifärg. (mer…)

Det snälla världssamvetet och invandrares överrepresentation i brottslighet

Det torde vara många gånger bevisat att invandrare är överrepresenterade vad gäller brott. Och så här ser det ut i de flesta länder. Att emigrera innebär en risk, det är uppenbarligen lättare att tappa fotfästet och hamna i dåliga miljöer, eller så kanske brottsligheten planerats redan i förväg, eller så sköter man sig precis lika bra som det stora flertalet.

Det är egentligen inget konstigt, det handlar nog mest om statistik, och statistiska överväganden. Och en statsmakt kan inte vara snäll och överseende. Politiker och byråkrater måste ta med i beräkningarna att en viss andel av invandrarna kan vara brottslingar, eller bli brottslingar, likväl som att de kan leva sina liv utan att begå brott. (mer…)

Akta huvudet…

När etablissemanget inte erkänner demokrati och folkstyre. Det verkar som att vissa fortfarande inte fattar att Donald Trump är president.

 

Kommentarer till debatten mellan Rubin, Shapiro och Peterson

Om ni inte har sett debatten mellan Rubin, Shapiro och Peterson, så bör ni göra det nu. Den är i allra högsta grad sevärd, ett intressant samtal mellan tre kloka personer. Pga av tidsbrist så kommer jag att hoppa rätt in på frågeställningens kärnpunkt, dvs tankarna om transcendens, religion eller Gud. (mer…)

Makten vill inte bli granskad

Grundlagen är den lag som reglerar politikerna. Det är vårt lands konstitution. Och när de folkvalda vill ändra i grundlagen handlar det oftast om att de vill ge sig själva mer makt och befogenheter. Och nu är det dags igen. Det handlar om vem som får granska vem.

Förslaget innebär att etablissemanget kan granska allmänheten medan allmänheten berövas samma möjlighet. En sådan ordning strider mot tanken bakom offentlighetsprincipen.

Medborgarna ska alltid ges möjlighet att granska makthavarna, ty de är våra representanter, valda av oss, i syfte att företräda oss och gå våra ärenden. Du kan läsa mer här: stoppagrundlagsandringen.com