Samtidigt i Östra Medelhavet…

cypern-ek-zonMedan svenskarna jagar ubåtar i Östersjön så spanar cyprioterna på ett turkiskt forskningsfartyg som kartlägger havsbotten inne (!) i Cypriotisk ekonomisk zon.

Få länder hade tolererat det här, men Cypern är en liten ö-nation med få militära resurser, medan Turkiet är ett stort land med en enorm armé. De stora pojkarna gör som de vill, och alla andra håller sig därifrån, ty de vill inte själva bli indragna. Continue reading

Regeringen lägger ner Svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul

svenska-institutet-athenDe svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul ägnar sig framförallt åt arkeologiska, arkitektoniska och historiska studier, de är i första hand forskningsinstitut och i andra hand kulturella knytpunkter. Även om bägge funktionerna är nog så viktiga.

Då vi i Sverige inte har någon tradition av att näringslivet finansierar dylik verksamhet innebär statens tillbakadragande av medel att instituten läggs ner. Och det innebär problem för de universitet som bedriver studier i dessa ämnen, och i slutänden svårigheter för de studenter som vill studera antikens Rom, Grekland etc. Continue reading

Peak USA?

Det pratas om huruvida vi nått peak president, dvs en nivå där presidentämbetet i USA nått sin högsta maktbas, varefter det går utför.

USA är fortfarande ett enormt framgångsrikt land, med en betydande del av världens produktion, forskning, kultur, film, musik, TV, litteratur etc etc. Däremot har måhända styrandets ädla konst förfallit en smula? Continue reading

Den sluge Putin

I vissa kretsar sprids tanken om att Rysslands president Putin är en smart ledare, att han planerat expansionen av Ryssland länge, och att Europa nu bara kan se på i vanmakt medan Mordor rustar och orcherna sakta marscherar in i Fylke.

Han har lurat oss alla, han bedrar oss dagligen, han ljuger oss i ansiktet om exempelvis trupptillbakadragandet i Ukraina. Men han har helt andra avsikter, och han håller inte sina ord, utan skrattar bakom ryggen åt oss och studerar våra häpna miner. Och vi västerlänningar förstår honom inte, vi förstår inte hans sluga tricks, hans smarta moves. Continue reading

För en grupp är allt möjligt

När man för första gången besöker en förskola blir man imponerad av hur mycket barnen kan göra själva, trots att de bara är 2-3 år. De sitter still och äter tillsammans med 15 andra barn. Hemma har de myror i brallan efter 2 minuter.  På dagis plockar barnen undan tallrik och bestick, de lägger tillbaka leksakerna till sina respektive platser, de tar på ytterkläderna själva, de lär sig långa komplicerade sånger utantill, och snart kan de hela alfabetet. Continue reading