Följa Storbritannien?

Om vi gör en snabb historisk och statistisk jämförelse så visar det sig att det är dåliga odds att liera sig med Frankrike och Tyskland.

Länder som följt Storbritannien har oftare hamnat på prispallen, och det här gäller inte bara på slagfälten utan även kulturellt och ekonomiskt.

Tyskland låg länge i träda efter det 30-åriga kriget under 1600-talet. Landet har dessutom två förlorade världskrig bakom sig, och tappade stora landarealer i öst. Det är kanske först under modern tid, då segrarmakterna byggt upp dess demokratiska strukturer, som landet blivit riktigt framgångsrikt.

Frankrike har oftare befunnit sig bland segrarna historiskt sett, men fick på nöten under Napoleonkrigen. De lyckades inte heller lika bra som England under kolonisationens glansdagar. Landet blev ett slagfält under 1:a världskriget, och ockuperades under 2:a världskriget. Inte heller lyckades det franska språket behålla sin ställning som världsspråk.

De historiskt bevandrade väljer Storbritannien.

Vad är egentligen EU?

european_union_flagDet är många som är arga och upprörda nu när britterna röstat för att lämna EU. Etablissemanget och medierna är enögda. De vill inte se några ändringar i det europeiska samarbetet, trots att det inte alls är en självklarhet hur de Europeiska länderna ska förhålla sig till varandra, våra relationer har vuxit fram under 60 års tid.

Det är egentligen få som ser hela bilden bakom EU, och sätter sig in i de olika fördragen, som sedan 1950-talet utgör det Europeiska samarbetet.

När vi pratar om den politiska unionen så kom den till 2009 genom Lissabonfördraget, men många avtal fanns långt innan; den fria marknaden och rörligheten fanns redan på plats under 1990-talet.

Vi behövde alltså ingen politisk union – för att samarbeta och idka frihandel samt flytta mellan medlemsländerna. (mer…)

Den statliga labyrinten

Idag hade jag en gräslig dag i den allmänna byråkratins tecken. Sverige är inte ensamt om köer och trassel. Såhär kan det gå till på Cypern:

Jag skulle åka med dottern till det statliga sjukhuset för en kontroll. Jag körde tidigt ca 7:30 för att klara av allt, och hinna tillbaka till jobbet. Vi tog en lapp i väntsalen, den hade nummer 995, och det stod 900 på skärmen. Nåväl efter ca 30-40 minuter så var det vår tur. Och då insåg vi att vårt statliga försäkringskort hade gått ut och måste förnyas. Alltså kunde inte dottern undersökas just nu, utan vi var tvungna att åka hem, ta med alla möjliga papper, födelsecertifikat, pass, inkomstuppgifter etc och därefter ställa oss i en ny kö på citizen service center. (mer…)

Rätten att bära dolda vapen

Bilden är från aliengearholsters.com
Bilden är från aliengearholsters.com

I USA pågår debatten om huruvida medborgarna ska få bära dolda handeldvapen i offentliga miljöer. Man är rädd för vansinnesdåd och masskjutningar. Och vapenliberalerna menar att om medborgarna är beväpnade så kan de avbryta våldsbrott.

Och ju fler som bär dolda vapen i det offentliga rummet, desto säkrare blir det för medborgarna, enligt den här logiken. Medan vapenmotståndarna yrkar på mer regleringar.

Vi bör fråga oss, går det överhuvudtaget att hindra att folk beväpnar sig? Idag finns det små kraftfulla pistoler, varav några till och med är tillverkade i plastmaterial. Så det är inte helt lätt att kontrollera om folk har vapen eller ej – men givetvis går det. (mer…)

En stjärna lämnar oss

stars-brexit

Påminner lite om när de trevligaste personerna beslutar sig för att lämna festen tidigt…

 

Folket röstade fel igen

Om vi studerar medias rapportering i Sverige och i många andra länder så inser vi att det brittiska folket röstade fel. Merparten av alla journalister, tyckare och tänkare i de etablerade nyhetskanalerna menar att brexit är något riktigt dåligt. EU är däremot fantastiskt och alla ska vara med. De som önskar bryta sig loss är populister, regionalister, nationalister, federalister, traditionalister och framförallt rasister.

Britterna är vilseledda av illvilliga krafter som vill söndra Europa. Och för detta ska engelsmännen straffas av de övriga EU länderna. Genom svidande politiska beslut och förordningar så ska de få en riktigt vidrig skilsmässa. Ingen ska få lämna det snälla och trevliga sällskapet utan en rejäl repa i lacken.

Sällan har hånet mot demokratin varit så öronbedövande.

EU utan UK

Det verkar gå mot att Storbritannien lämnar EU. Landet som av många betraktas som västvärldens vagga, där Magna Charta skapades, där individens frihet etablerades, landet som koloniserade stora delar av världen, vars gamla kolonier idag också är ledande, vars språk talas i alla länder på alla kontinenter. Landet som initierade den industriella revolutionen, vars kultur spreds över hela världen från Shakespeare till Beatles till Monthy Python. Inget annat land har ens varit i närheten, någonsin.

Idag röstade de för att lämna den Europeiska unionen. (mer…)

Det perfekta politiska systemet

Brittiska underhuset
Underhuset, den lagstiftande församlingen i Storbritannien

Ofta när jag diskuterar politik nuförtiden så handlar det väldigt mycket om kontexten, dvs hur man kan skapa en bra grogrund för ett lands styre, eller ickestyre, lite beroende vilken politisk åskådning man har. Själva ramverket. Det talas om regionalism, nattväktarstat, direktdemokrati, plutokrati, teknokrati osv osv.

Hur viktig är egentligen den politiska formen?

Förmodligen är den ganska viktig, för att ta ett exempel: om Sverige införde primärval av alla kandidater till riksdagen, samt avskaffande 4%-spärren, införde konstitutionsdomstol, samt justitiekansler med makt att åtala ohederliga politiker och tjänstemän. Ja, då antar jag vi skulle närma oss begreppet demokrati, så som det var tänkt från början. Folkstyre. (mer…)

Samhället, dygderna och mysteriet

Religionens roll som ett sammanhållande kitt i samhället lyfts ofta fram som något positivt. De kristna värderingarna anses vara ett slags fundament för vår västerländska civilisation.

Samtidigt är det märkligt att betrakta vår civilisations stora steg i utvecklingen – från hellenismen, renässansen, upplysningen till den industriella revolutionen – de vilar alla på sekulär grund. När vi bekämpade religionen och satsade på förnuft och humanism, det var då vi lyckades, det var då vi utvecklades.

Nykonservatism med kristna förtecken är möjligen ett sundhetstecken i en tid då hjulen snurrar allt snabbare och vi har allt svårare att hänga med. Andra religioner, och andra värderingar utmanar våra, vi måste samla oss. Vi måste definiera oss, vilka är vi, och vad står vi för.

Men den västerländska civilisationen är så mycket mer än en trygg kristen famn – från Epicuros, Pico della Mirandola, Voltaire till Einstein. De tyckte inte att den gamla världen räckte till, nej, de sökte nya horisonter, nya stjärnor och nya tankar. Emedan världen fortfarande ser likadan ut för de som inte vågar, eller inte vill, för de som väljer att stanna hemma.

För oss som valde att lämna tryggheten, religionens och den lilla byns stillhet, så gäller det att behålla sans och förnuft under den fantastiska resan. Även om vi inte tror på religionens mysterium längre, så finns det värden, dygder och historia som format oss under tusentals år – icke att förglömmas under det hastiga färden.

Brexit – Pandoras ask?

brexit

Om Britterna röstar nej till EU kommer den västerländska politiska kulturen att gå under. Ja, det verkar vissa EU-politiker tro i alla fall. Förmodligen kommer blott de själva att märka skillnaden, ty de blir väl snart arbetslösa, något vi alla fall kan hoppas på.

Vi förväntade oss handel och öppna gränser mellan länderna, istället fick vi ett extra politikerskikt att försörja, samt en massa toppmöten och lagstiftningsprojekt för att hålla dem sysselsatta. Nu har vi en dubbel överhöghet som tittar ner på oss, och petar i finanser, valutapolitik, gränspolitik, skatter etc. Vad kan möjligtvis gå fel?

Min serie publicerades i dagens GP, ej på nätet dock.