Det händer att civilisationer går under

Den siste östromerske kejsaren Konstantin XI Palailogos tittade ut från fönstret i det enorma palatsen i Konstantinopel, och insåg att slaget var förlorat. Året var 1453 och turkarna hade belägrat staden i 53 dagar. Slutet närmade sig för det 1500 år gamla romerska väldet, som länge var bärare av vår civilisation. Facklan som brunnit så länge skulle snart släckas. Inte ens det varangiska gardet kunde nu skydda kejsaren. Det fanns inga yxor, svärd, pilar eller kanoner som kunde mota undan den väldiga hären som samlats runt staden. (mer…)

Vår överdrivna fascination av kön, sex och ras

Varje skola, förskola, universitet, museum och snart även företag har någon slags plan för genusarbete. Enligt Wikipedia är genus (engelska gender) ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus är det sociala könet. Begreppet härstammar från diverse feministiska åskådningar, där traditionellt kvinnliga aktiviteter ratas. Och man vill istället erövra manliga områden, och på detta sätta ta makten över sina liv. Förvärvsarbete anses exempelvis mer attraktivt än barnpassning och städning i hemmet.

Ibland undrar jag varför genusbegreppet är så otroligt populärt? Kvinnor befinner sig sedan länge ute i arbetslivet, och kan styra över sina liv. Och om man jämför män och kvinnor med identisk yrkeserfarenhet inom samma bransch så tjänar de ofta lika mycket. Skulle det finnas olikheter så är det snarare en facklig fråga än en genusfråga. Inom vissa yrken som lärare och journalist så har kvinnorna t o m tagit över i stor utsträckning. Vi ser en liknande trend inom politiken och inom den akademiska världen.

Det märkliga är att ju mer jämlika vi blir, desto mer ägnar vi oss åt genus och genderfrågor. (mer…)

Falska nyheter och konspirationsteorier på sociala medier

Det har i upprörda ordalag talats om falska nyheter på Facebook och Twitter. Och dessa nyheter anses ha påverkat det amerikanska presidentvalet. Nu bör man ta krafttag mot falska nyheter och hat på nätet, åtminstone enligt vissa politiker och debattörer.

Att det kan uppfattas som ett hån mot det fria ordet verkar de inte förstå. Rätten att få tala fritt är viktigare än att tala rätt, eftersom vi ofta inte vet vad som är rätt förrän i efterhand.

Vilka var då nyheterna som fick politikerna att reagera så kraftigt? Det har varit många rykten i omlopp, men några är mer segdragna än andra. Under senare hälften av valrörelsen har det gått rykten om ett pedofilnätverk kring de amerikanska demokraterna, med Hillary och Bill Clinton i spetsen. Den påstådda skandalen kallas #pizzagate.

I traditionella medier har historien avfärdats som rent nonsens, man har inte ens velat undersöka saken närmare. Men verkligheten är en hård och bister följeslagare. Tyvärr brukar även de vildaste fantasier innehålla ett litet korn av sanning. (mer…)

Italienarna läxade upp sina politiker

Italien är känt för alla sina ministerbyten och något röriga politiska arena. Det är svårt att rösta igenom lagar i Italien, dels finns det många olika fraktioner i parlamentet, och dels ska lagförslaget godkännas av högsta domstolen samt senaten. De föreslagna ändringarna i konstitutionen var avsedda att förenkla den här proceduren, och ge exempelvis senaten och regionerna mindre makt.

Men det ska vara svårt att skapa och ändra lagar. Det bör inte vara enkelt för politikerna att styra och ställa med medborgarnas liv. Och detta var demokratins uppfinnare högst medvetna om. Våra moderna politikers föregångare la in en massa olika säkerhetsmekanismer för att förhindra diktatur och envälde. Allt detta vill dagens folkvalda rensa bort, för att förenkla sitt arbete, så att de lättare kan styra över sina undersåtar. Men nu har folket sagt sitt, och de röstade nej.

Demokratiminister överväger censur av sociala medier

Alice Bah Kuhnke – miljöpartist och tillika kultur- och demokratiminister – överväger censur av sociala medier. Och detta pga att hon hävdar att medlemmar på sociala medier, framförallt Facebook blivit för frispråkiga.

Frågan är om medborgarna behöver skyddas från hårda ord, skvaller och en och annan obehaglig sanning? Eller om det är politikerna som är rädda för att förlora greppet om den offentliga debatten? Det är obehagligt att ett statsråd ger uttryck för dylika åsikter, som inte har grund i vare sig den svenska eller i den fria västerländska idétraditionen.

Kommer robotarna att ta våra jobb?

När Gutenberg uppfann tryckpressen så var det ett direkt hot mot alla munkar som satt på klostren och kopierade skrifter, som de gjort i hundratals år. Men vad som hände var att tryckpressen istället skapade många nya möjligheter. Plötsligt kunde man trycka massor av skrifter. Böcker, tidningar, tidskrifter, reklamblad hamnade strax i var mans hand. Och en uppsjö av tryckerier, författare, journalister, skriftställare, reklammakare fick jobb – istället för en handfull munkar. (mer…)

Öppna gränser, murar eller något annat

Det finns en del debattörer och politiker som förespråkar öppna gränser, och gör det i någon slags vänsterliberal/nyliberal anda. I Sverige är det Miljöpartiet som pratat om det mest, men även Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan färgas av idéerna.

Frågan är vad som avses; ska kriminella, krigsförbrytare eller folk utan id-handlingar få passera fritt? Ska vi inte ha några gränskontroller alls? Om 200 beväpnade personer närmar sig, ska de släppas in?

Givetvis handlar det om en gradskillnad, somliga vill inte ha några gränser alls, som i John Lennons berömda sång Imagine. Medan andra vill ha någon slags förenklad kontroll. Jag antar att det sista exempel är vanligast och mest genomförbart.

Men vad tycker egentligen frihetligt och liberalt sinnade människor om öppna gränser och invandring? Är alla överens, eller finns det fler olika perspektiv? (mer…)

EU:s enda ockuperade stat

Cypern är EU:s enda ockuperade land, där ön och huvudstaden Nicosia delas av murar och barriärer. 1974 ockuperade Turkiet en tredjedel av den lilla önationen, med förevändningen att de skulle skydda den turkcypriotiska minoriteten. 42 år senare är ockupationsmakten fortfarande kvar.

Under förra veckan träffades Cyperns president och den ockuperade delens talespersoner i Schweiz med syfte att närma sig en lösning och återförening av ön. Tanken är att det ska skapas två län för de bägge folken, grekcyprioter och turkcyprioter, vilka ska ha betydande regional makt, under ett federalt paraply.

Förhandlingarna strandade tyvärr. Och nu skyller alla på alla. För en utomstående känns det som ett meningslöst och utdraget bråk. Men låt mig ta ett litet exempel på hur djupa klyftorna är mellan de bägge parterna.

Republiken Cypern har gått med på att den framtida turkcypriotiska länet ska ha ca 28-29% av landmassan. betänk att turkcyprioterna 1974 blott utgjorde 18% av befolkningen, och de är procentuellt sett inte fler idag.

29% av öns yta till 18% av befolkningen? Och ändå är turkcyprioterna inte nöjda.

Turkcyprioterna kräver också ett roterande presidentämbete. Där minoriteten på 18% av befolkningen vart femte år ska välja en president för hela befolkningen.

Som ni förstår så handlar det här inte om förhandlingar, utan om turkisk mobbing och utpressning av Cypern, ett litet land som ingen bryr sig om.

Diktatorn Fidel Castro död

2016-11-26 Kommentarer inaktiverade för Diktatorn Fidel Castro död

Diktatorn Fidel Castro är död. Han blev 90 år gammal. Mest känd för sitt auktoritära styre på Kuba, ett socialt experiment som ledde till tusentals människors död, fattigdom, isolering och mängder av flyktingar till det närliggande Florida, där de kunde skapa sig ett friare och bättre liv.

Nationalism under 2000-talet

rp_europe_1911-1024x840.jpgSedan 1800-talet är nationalismen en av de viktigaste faktorerna för att definiera ett land. Om vi tar Sverige som exempel, det minsta gemensamma nämnaren är att vi uppfattar oss själva som svenskar, och har en gemensam historia. Vårt land hålls inte ihop av en filosofisk idé, geografiska förutsättningar eller tvång från andra nationer. Sverige är svenskarnas land, och idén bakom nationen är baserad på språk, historia, kultur och etnicitet.

Så har det inte alltid varit. Om vi går tillbaka till medeltiden så var nationerna lösare sammanhållna. Olika landskap och regioner skilde sig åt både vad gällde ekonomiska förutsättningar, dialekter/språk och geografi. För att exemplifiera, det var större skillnad på dalkarlar, smålänningar och gotlänningar än vad det är idag, både vad gäller språk/dialekt, försörjning och kultur. Om vi går ännu längre tillbaka så skilde sig även religionen en aning, då man vördade olika gudar i skilda stadsstater under antiken, även om det fanns en erkänd övergripande gudaskara.

Kungar och kejsare strävade efter att erövra flera olika regioner, och skapa kungadömen och imperier. Men de flesta människor reste inte så mycket, man levde kvar i sin landsände, pratade sitt eget tungmål och skötte sina sysslor, oavsett vem eller vilka som var härskare. (mer…)

Jämförande studie…

2016-11-21 Kommentarer inaktiverade för Jämförande studie…

capitalism

Det sprids en del falsarier ute på sociala medier om chokladproduktion. Jag kände att någon borde förklara ännu lite tydligare hur det ligger till.

Sveriges framtida politiska riktning

rp_hur-gora-sverige-rikt-igen-stadshuset-400x267.jpgSocialdemokratin är just nu slut som politisk kraft. Det socialistiska budskapet nådde till vägs ände när muren föll i slutet på 1980-talet. Och klassiska socialister har sedan dess haft svårt att samla sig, och framförallt inte kunnat redovisa en trovärdig ekonomisk politik.

Istället har de satsat på identitetspolitik, med genus/gender, etnicitet, feminism etc i fokus. Men även denna inriktning är på väg att dö ut, mest på grund av de inbyggda paradoxerna. När vänstermänniskor exempelvis skapar en ras-separatistisk aktivitet – vad skiljer dem från ultranationalister och vit-makt-sfären? Det är ju samma slags rasism, fast man byter färg. (mer…)