Vem är ansvarig?

junker-eu-ansvarDet är många som efterlyser mer ansvar från de folkvalda. Våra politiker är valda på fyra år, och därefter kan de lämna sin tjänst utan att ställas till svars för eventuella felaktigheter. Politiken blir ibland kortsiktig, och ofta inriktad på att vinna dagsopinionen.

Vi borde kunna kräva ansvar och eftertanke från våra politiker. Men ofta saknas det dylika mekanismer i våra statsskick. Om ansvar kunde utkrävas kan jag lova att våra folkvalda inte skulle rusa fram så snabbt, utan tänka sig för både en och två gånger. (mer…)

Värden, traditioner och kontinuitet

Våra liberala demokratier ger oss svaren på de flesta samhällsmässiga frågorna, både vad gäller ekonomi, men även allmänna lagar och förordningar. Principen om den enskildes frihet gäller, så länge hon inte inskränker andras frihet. De här principerna har urholkats en hel del, men fungerar fortfarande som viktiga filosofiska byggstenar i vår verklighetsuppfattning. Vi har också principer om yttrandefrihet, mötesfrihet, näringsfrihet, fria marknader, äganderätten, demokrati etc etc. Ur dessa pusselbitar formas vårt samhälle.

Ändå är det många som upplever att något saknas. Att de liberala principerna visserligen är vackra och närmast självklara numera, men att det borde finnas något utöver detta. (mer…)

Kvinnan bakom Hillary

huma-abedinPå påfallande många bilder ser vi en mörkhårig kvinna i närheten av Hillary Clinton, ibland viskandes i hennes öra. Vem är denna ständigt närvarande skugga, Hillarys högra hand eller hennes Rasputin?

Hon heter Huma Abedin och är av indiskt-pakistansk ursprung, och arbetar i den innersta kretsen av Hillarys organisation. Abedin har en fil.kand-examen från George Washington University och blev praktikant i Vita huset 1996, och har därefter arbetat för Hillary Clinton i olika roller, bl a som  personlig assistent, rådgivare, stabschef, konsult mm. Abedin är muslim och gift med f.d kongressledamoten Anthony Wiener. Paret Clinton har i välvilliga ordalag beskrivit Huma Abedin som en dotter till familjen.

Regionalism, stadsstater och små nationer i Europa

european-regionsI skolans historieundervisning lär vi oss att stadsstater slås ihop till nationer, och nationer slås ihop till imperier, och kanske någon gång i framtiden blir hela jorden förenat i en nation.

Den som gillar tanken bör ha en optimistisk syn på stater, statsmakter och politiker. Den förenade världen anses föra med sig många goda ting, och jorden ska styras av kloka och rättrådiga ledare som leder civilisationen framåt.

Vi ser att verkligheten inte riktigt håller sig till planen. Nyligen röstade Britterna om utträde ur EU. Och många folk och regioner är missnöjda med unionen, och somliga vill ha självstyre. EU kostar mycket pengar, och våra folkvalda är impopulära, de tar ofta felaktiga beslut och kör över medborgarna. (mer…)

Tiggeri – gamla och befintliga lagar

Tiggeriförbud har åter igen blivit aktuellt, och bubblar upp då och då i politiska debatter. Bettleri kallades vanemässigt tiggeri förr i tiden och det var förbjudet, liksom lösdriveri. På 1960-talet avskaffades lösdriverilagen, då folk fick det materiellt bättre, och lagen ansåg inte ha någon funktion.

Det var inte förrän på 1990-talet med psykiatrireformerna, när psykiskt sjuka släpptes ut från mentalsjukhusen som tiggeriet blev vanligare, och accelererade under 2000-talet, då migranter från framförallt Bulgarien och Rumänien sökte sig till Sverige för att tigga.

Därutöver finns det lagar om försörjningskrav för EU-medborgare, och att de inte kan stanna längre än tre månader utan regelrätt försörjning. Det är inte heller tillåtet att nyttja annans mark, och resa upp skjul, tält eller andra bostäder utan lov. Det finns också lagar om förargelseväckande beteende, nedskräpning, samt lagar om omhändertagande av berusade personer.

Frågan är om vi behöver fler lagar, eller om vi ska börja tillämpa de vi redan har?

Jämt mellan Trump och Clinton

Det är åter igen jämt mellan Donald Trump och Hillary Clinton, då den senare drog ifrån för några veckor sedan i samband med demokraternas kongress. Och detta är anmärkningsvärt, ty Clinton lägger mycket mer pengar på marknadsföring, hon har dessutom samlat ihop mer pengar än Trump. Och de amerikanska valen brukar nästan alltid vinnas av den som har störst kassa. Men nu är det åter igen jämt i mätningarna. (mer…)

Återanvänt stål från World trade center användes till att bygga stridsfartyg

USS New York är ett militärt transportfartyg vars bogparti delvis gjutits av återanvänt stål från World trade center skraporna, i åminnelse av 9/11-katastrofen.

Fartyget är konstruerat för att kunna transportera upp till 700 marinsoldater samt diverse vapensystem.

Dylika farkoster används ofta av större militära organisationer som exempelvis vill kunna genomföra en invasion.

Är hela vänsterrörelsen importerad från USA?

För 60-70 år sedan var vänstern en arbetarrörelse. Medlemmarna trodde att hårt arbete lönade sig, och verkade för sänkta skatter för arbetare. De läste böcker och hade ett bildningsideal. Fackföreningarna byggde sociala skyddsnät och förhandlade med industriägare. De stora flertalet inom arbetarrörelsen strävade efter ett mer rättvist samhälle där alla som gjorde rätt för sig skulle ha en chans.

Men det här är knappast en bild av dagens vänster, idag sysslar de med helt andra frågor.

Redan på 1960-talet i Vietnamrörelsens spår började vänstern att förändras. De hade snart inte så mycket gemensamt med de gamla socialisterna, förutom namnet möjligtvis. Och sedan har det fortsatt, idag pratas det om HBTQ, gender, genus, kulturell appropiering, rasifiering, klimatförändringar, trigger warnings, vegetarianism/veganism, Black lifes matter, Open Society Foundations etc etc.

Och allt det här hittar vi på de amerikanska universiteten, som faktiskt är själva födelseplatsen och grogrunden för nästan alla de här företeelserna. Det tar bara något år och ibland blott månader innan den svenska vänstern importerar nymodigheterna. Och det är en ödets ironi att vänsterns ideologi idag helt styrs av den forna ärkefienden, den s.k imperialistiska kapitalismens högborg – USA.

Den ständigt splittrade kristenheten

2016-08-08 Kommentarer inaktiverade för Den ständigt splittrade kristenheten

Vi européer upplever en tid av stress och prövningar. Och det är många av oss som söker sig tillbaka till äldre och mer fasta värden. Kristendomen är en sådan säker hamn; tron enar och ger kraft.

Men är bilden verkligen sann? Hur enande är egentligen kristendomen. Om vi rannsakar historieböckerna så inser vi att det kristna Europa sällan varit varken harmoniskt eller enat. (mer…)

Den politiska korrektheten slår knut på sig själv

2016-08-08 Kommentarer inaktiverade för Den politiska korrektheten slår knut på sig själv

Svenska kyrkan kritiserar en folkrörelse som uppmanar till att bära kors synligt i solidaritet med kristna i Mellanöstern. Svenska kyrkan gillar inte tanken med att bära kors på det här sättet, vilket kan vara ofattbart för de flesta. Handlingen tyder enligt Svenska kyrkans representanter på en dold tankefigur, och kan leda till religiösa konflikter.

Under de senaste åren har miljontals kristna fördrivits från Mellanöstern, det är en etnisk rensning som pågått i det tysta. Och snart riskerar kristenheten att vara helt fördriven från länder som Syrien och Irak. En gång kristenhetens kärnländer med urgamla församlingar.