Vilket land splittras först, USA eller Ryssland?

Det pågår en kampanj som syftar till att Kalifornien ska lämna USA och bli en självständig stat. Det är svårt att veta hur många som omfamnar dylika idéer, men separationen kommer i Trumphatets kölvatten, vilket innebär att det vänsterliberala Kalifornien är missnöjt och kanske en dag verkligen kräver utträde ur unionen.

Skälen till utträdet sägs vara höga skatter, att pengarna går till det förvuxna försvaret, dåliga handelsavtal, utnyttjandet av naturresurserna, kontroll över migrationspolitiken, miljöfrågor, utbildningsfrågor,  sjukvårdsfrågor mm. Enligt kampanjen finns det mycket missnöje, mellan raderna inser man att det mångt och mycket handlar om den nya presidenten. (mer…)

De rika flyr höga skatter och migranter

Enligt uppgift står den lyxiga hamnen i Saint Tropez tom i år. Fordom var detta miljardärernas lekstuga med lyxyachter i långa rader, men icke i år. Och detta dråpslag påverkar tydligen turistnäringen i hela Sydfrankrike. Det är de höga skatterna som skrämmer, samt migrantkrisen. Portugal lär vara den nya destinationen. Genuint, orört, låga skatter och få migranter. Då vet ni var ni ska beställa er nästa Aperol Spritz, och var ni först läste det 😉

Håller USA på att lämna Mellanöstern?

Det ryktas om att USA överväger att lämna Afghanistan helt och hållet, trots att Talibanerna växer i styrka. Och att man ser alltmer pessimistiskt på utvecklingen i Mellanöstern, och anser sig inte kunna tillföra så mycket.

Detta går i linje med vissa analytikers idéer om att USA kommer att bedriva en mer introvert utrikespolitik i framtiden, och i allt mindre utsträckning agerar världspolis.

Och för den som följt Donald Trumps presidentvalskampanj så är det tillika ingen överraskning. Han ogillar krigen i Mellanöstern, och att USA lägger sig i andra länders angelägenheter, samt de enorma kostnaderna som den aggressiva politiken bidragit till.

Trots svartmålningen av Trump i mainstreammedia, så kanske det blir han som drar tillbaka trupperna och avslutar engagemanget i världens mest svårlösta konflikthärd.

Håller yttrandefriheten på att sakta tyna bort och dö?

Yttrandefrihet är en av liberalismen pelare. Den utgör grunden till demokratin och vår västerländska livsstil. Åtminstone var det så tills för några år sedan.

Det har blivit allt vanligare med olika sorters inskränkningar av det fria ordet, både vad gäller att kritisera religion, kultur som att uppröra folks känslor över lag.

Det stora skillnaden mot för 20 år sedan är Internet.

Förr i tiden kunde blott ett fåtal göra sina röster hörda, journalister, författare, politiker, kändisar etc. Journalisterna skolades till sitt yrke, och följde diverse etiska regler i sitt yrkesliv. Det fanns ett sätt att prata offentligt, och ett annat sätt hur man pratade privat.

Den politiska korrektheten var ett sätt att skydda det offentliga samtalet från okultiverade idéer och pöbelaktigheter. Man ville hålla en viss nivå, och medierna närde olika idéer om folkbildning och ville värna sina annonsörer, samt hålla sig väl med diverse lobbygrupper som exempelvis nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, religiösa grupper etc etc.

När Internet plötsligt gjorde det möjligt för alla och envar att uttrycka en åsikt ändrades hela debattscenen.

Kommentarsfält, chattar och sociala medier fylldes med okvädningsord och ren och skär smörja. Ilskan visste inga gränser. Pöbeln äntrade scenen, och plötsligt var det fria ordet inte så vackert och ljuvligt klingande längre.

Nu gör etablissemanget allt för trycka ner felaktiga åsikter, mota bort felstavningar, särskrivningar, svordomar och hot. De sociala medierna ska i England samarbeta med polisen och jaga internettroll och andra som är fula i mun. Hatbrott på nätet anses utgöra ett stort problem.

Men om vi tänker efter, hur kan egentligen ord och stavelser i en chatt rubba världsordningen? Jag säger inte att texempelvis hot om våld är bagateller – men om parterna inte känner varandra, är tidigare ostraffade, och förmodligen aldrig kommer att interagera i verkliga livet – så faller det hela ibland ganska platt.

Det gäller att sila försiktigt bland mygg och elefanter för polisen och rättsväsendet som egentligen har fullt upp med annat.

Grovt språk och yviga åsikter tilläts förr i tiden enbart bakom kulisserna i herrklubbarna, när fruarna gått hem, och allmogen inte var närvarande. Då kunde överheten svära, skråla och häva ur sig otidligheter i parti och minut. Men det var inget som offentliggjordes eller talades högt om, ty det var ju skillnad på folk och fä.

Nu har herrklubbsjargongen spridit sig ut till alla och envar. Och det tilltalar inte eliten. Inte det minsta. Herrejävlar vilken förbannad skit som skrivs nuförtiden!

En libertariansk invandrings- och flyktingpolitik

Libertarianism handlar om att minska staten och dess befogenheter, och istället främja civilsamhället och den enskildes frihet.

Några vill behålla en liten stat som sköter rättsväsende, inre och yttre försvar. Emedan andra vill ersätta staten med olika former av frivilliga samarbeten.

Istället för att betala enorma mängder i skatt kan exempelvis vården finansieras med försäkringar, och dessa försäkringsbolag kan vara privata på en fri marknad, eller medlemsägda kooperativ. Libertarianismen är alltså inte vänster eller höger, alla initiativ välkomnas så länge de inte är tvingande.

I ett dylikt samhälle är centralmakten svag, den kanske inte ens finns. Regioner, städer, kvarter, byar och gårdar kan sköta sig själva. Makten flyttas ner till civilsamhället, till den enskilde medborgaren. Begreppet stat tappar på sätt och vis sin mening, det kan istället vara länet, kommunen eller byn som har den lagstiftande makten. Det finns inget som hindrar avknoppning eller secession . (mer…)

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris. Och då syftar jag inte enbart på turerna kring Transportstyrelsens vanskötsel av konfidentiella uppgifter. Nej, den här krisen går djupare, mycket djupare än så.

Personligen tycker jag att det svenska politiska systemet är en fuskbygge, fast ett hållbart fuskbygge, som har stått orört i många år framförallt för att vi inte haft några kraftiga stormar, översvämningar eller annat som kunnat rubba de illa ihopspikade plankorna.

Jag kommer här att räkna upp några faktorer som kan bidra till en verklig systemkris. (mer…)

Begränsad tillväxt i en oändlig värld

I östra Medelhavet ska man börja borra efter gas 1500 meter under havsytan. Dessa fyndigheter var förut inte kommersiella, ty de utgjorde alltför stora tekniska utmaningar. Nu är det möjligt utvinna gasen, trots att priset på fossila bränslen är relativt lågt.

Utmed polerna tror man sig också kunna utvinna olja och gas, trots att isen och kylan utgör stora hinder. Det som förut var svårt eller närmast omöjligt blir allt lättare, och till slut möjligt.

Fast å andra sidan kanske gas och olja blir utkonkurrerat av ny teknik? Fusion, som länge varit mänsklighetens dröm närmar sig millimeter för millimeter. Det går inte snabbt, men det går framåt.

Det finns tillika asteroider i vårt solsystem med höga halter av ädelmetaller. Hela solsystemet svämmar över av diverse grundämnen i olika kvantiteter och blandningar. Hela universum, om vi ska vara korrekta.

Idag är det omöjligt att utvinna dessa fyndigheter. Hur omöjligt, kan man fråga sig?

Mest Populära Casino på Nätet i Sverige Idag

Så som man säkert kan tro, är casinobranschen en växande marknad idag, och eftersom att Svenska Spel har monopol på fysiska landcasinon i Sverige, ser man tillväxten också hos oss. Det finns bara fyra casinon i Sverige. Dessa casinon finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall.

(mer…)

Naiva och odugliga politiker – ett demokratiskt problem

Riksdagshuset i Stockholm

Jag är inte den första att säga det, och förmodligen inte heller den sista, men vår sittande regering är sannolikt en av de mest odugliga vi någonsin haft. Det har varit mycket naivitet, haverier, fumlande, tumlande och ramlande. Senaste krisen handlade om att transportstyrelsen läckt sekretessbelagda uppgifter till främmande makt, med regeringens tysta och ignoranta medgivande.

Och kanske är det en sådan här regering vi förtjänar? (mer…)

Sökande och självförverkligande – vår tids religion

Sökande och självförverkligande är modernismens och postmodernismens religion. Fenomenet är nyare än vad vi tror, en milstolpe var när Beatles åkte till Indien och besökte Maharishi Mahesh Yogi. Karaktärer som Crawley, Rasputin, Lovecraft har också satt sina spår, tillika eliten i 30-talets Tyskland som var fascinerade av germansk mytologi, ockultism, new age, vegetarianism etc. Kanske kan vi söka kopplingar tillbaka till Frimurarorden och andra liknande sällskap. Idag är det inget konstigt att kända personer vurmar för Dalai Lama, Kabbalism, Spirit cooking etc. Det finns ingen hejd på det kreativa sökandet i alla väderstreck. (mer…)

Myten om vinst som något dåligt

Vi vill inte ha vinstdrivande företag inom vård, omsorg och skola. Det är oetiskt att gå med vinst.

Ja, så här kan det ibland låta bland vänstern och socialdemokrater. Vinst beskrivs som något dåligt, och även det privata näringslivet får sig en släng av sleven.

Vad är då vinst? Är det något som vi inte ska sträva efter?

Vinst uppstår när två parter frivilligt kommer överens om en affärstransaktion, den ena säljer något som den andra vill ha. Köpet sker egentligen först när bägge är nöjda, om varan är för dyr så sker inget köp. Om varan i efterhand visar sig vara dålig så utsätts säljaren för klagomål och påtryckningar, oftast löses tvisten med kompensation, om inte så finns risken att köparen inte kommer tillbaka. För säljaren gäller det att upprätthålla sitt goda rykte, därför bör antalet missnöjda kunder hållas på ett absolut minimum. (mer…)

Cypriotiska provborrningar efter naturgas – och turkiska militärövningar

Inatt anlände riggen West Capella till block 11 i den cypriotiska ekonomiska zonen, söder om ön, vid gränsen till Egypten. Provborrningar ska ske ända fram till oktober. Det franska petroleumföretaget Total är anlitat för uppdraget.

Tidigare har Egyptierna påträffat stora mängder naturgas i området, nu hoppas man på att det finns liknande fyndigheter även på den cypriotiska sidan. Cyprioterna har sedan tidigare en fyndighet i block 12 (Afrodite-gasfältet), som ännu ej börjat exploateras.

Turkiet har förlagt militärövningar i området, då de motsätter sig cyprioternas planer på provborrningar.