Peak USA?

Det pratas om huruvida vi nått peak president, dvs en nivå där presidentämbetet i USA nått sin högsta maktbas, varefter det går utför.

USA är fortfarande ett enormt framgångsrikt land, med en betydande del av världens produktion, forskning, kultur, film, musik, TV, litteratur etc etc. Däremot har måhända styrandets ädla konst förfallit en smula? Continue reading

Den sluge Putin

I vissa kretsar sprids tanken om att Rysslands president Putin är en smart ledare, att han planerat expansionen av Ryssland länge, och att Europa nu bara kan se på i vanmakt medan Mordor rustar och orcherna sakta marscherar in i Fylke.

Han har lurat oss alla, han bedrar oss dagligen, han ljuger oss i ansiktet om exempelvis trupptillbakadragandet i Ukraina. Men han har helt andra avsikter, och han håller inte sina ord, utan skrattar bakom ryggen åt oss och studerar våra häpna miner. Och vi västerlänningar förstår honom inte, vi förstår inte hans sluga tricks, hans smarta moves. Continue reading

För en grupp är allt möjligt

När man för första gången besöker en förskola blir man imponerad av hur mycket barnen kan göra själva, trots att de bara är 2-3 år. De sitter still och äter tillsammans med 15 andra barn. Hemma har de myror i brallan efter 2 minuter.  På dagis plockar barnen undan tallrik och bestick, de lägger tillbaka leksakerna till sina respektive platser, de tar på ytterkläderna själva, de lär sig långa komplicerade sånger utantill, och snart kan de hela alfabetet. Continue reading

Turkiet provocerar EU-land

Ett turkiskt skepp med seismologisk utrustning befinner sig inne på Cypriotisk ekonomisk zon och gör mätningar. Anledningen är att cyprioterna tidigare gjort gasfyndigheter i området, och Turkiet anser på oklara grunder att de har rätt till delar av havsområdet.

Norra tredjedelen av Cypern är sedan 1974 ockuperat av Turkiet; under 80-talet försökte Turk-cyprioterna utropa en suverän stat, som inte erkänts av något annat land eller av FN, utan bara av Turkiet. Continue reading