2017

Svenskar i minoritet om 86 år?

Under åren 2001 – 2016 var bruttoinvandringen till Sverige ca 1, 55 miljoner, medan ca 700,000 lämnade landet, vilket ger en nettoinvandring på ca 850,000 personer.

Här avses total invandring, både flyktingar, flyktingliknande skäl, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och övriga. Vad gäller utvandring så är det framförallt utlänningar som lämnar Sverige, men en betydande del är också svenskfödda, ca 17-20,000 per år.

Givetvis är det svårt att beräkna framtida invandring, eftersom det beror på politiska beslut och världsläget, men om vi tar ett snitt av de senaste 16 årens invandring hamnar vi på ca 53,000 nettoinvandrare om året. Det ger ca en miljon nya invandrare vart 19:e år. Om vi beräknar att det finns ca 10 miljoner invånare i Sverige idag, och ungefär 2 miljoner av dessa är första och andra generationens invandrare. Då krävs det ca 113 år innan de med utländskt ursprung blir lika många som svenskarna.

Om nettoinvandringen istället blir 70.000 om året tar det ca 86 år innan vi kommer till brytpunkten. Och om nettoinvandringen blir ca 100.000 per år, då går det snabbare, ca 60 år. Vid en nettoinvandring om 150,000 om året tar det ca 40 år.

(mer…)

Anna Kinberg Batra avgår som partiledare – moderaterna under transformation

Moderaterna har i Sverige länge varit en motkraft mot de galnaste socialistiska experimenten. Och när vi idag tittar i backspegeln tror jag även många på vänsterkanten i tysthet nickar instämmande. Socialdemokraternas löntagarfonder var ingen lyckad strategi, inte heller förbud mot privata skolor, förskolor, sjukhus, apotek, telebolag, tv, radio etc.

Vi lever i en öppnare och friare värld idag, och vi är ett stort tack skyldiga till moderaterna som ofta jobbat i motvind.

Men något hände med partiet under Fredrik Reinfeldt, istället för att bekämpa galenskaperna blev man en del av dem, allt för att få tillträde till maktens korridorer. Moderaterna blev de blå sossarna.

Nu står de inför ett vägskäl. Anna Kinberg Batra blev symbolen för Reinfeldts svekfulla politik, och nu är det förmodligen dags för något nytt. Det blåser högervindar, och identitetsvänstern är på väg att förgöra sig själv. Moderaterna har hittills stått oförberedda inför den nya utvecklingen. Det kan bli ändring på det, lite beroende på vem som blir partiledare. Om en annan grå skuggfigur tar över är partiet slut.

Offentlig och helprivat vård – långa köer eller dyra avgifter?

Jag har under flera år haft möjligheten att prova både offentlig vård samt helprivat vård, i olika länder, och jämföra de olika systemen. Landet där jag för tillfället bor erbjuder mig en statlig sjukvårdsförsäkring, men jag väljer att gå oförsäkrad till privata sjukhus och kliniker vid mindre åkommor, då kostnaden är överkomlig. Dessa är mina erfarenheter och tankar kring vård och vårdpolitik i praktiken. (mer…)

Välfärdsstaten – ett minne blott?

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla bidrar med skatter, och får något tillbaka i händelse av sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet etc.

Det finns få privata alternativ, då staten har lagt beslag på flertalet välfärdstjänster. Även åtkomsten av hyreslägenheter bygger till stor del på kommunala kösystem. Det finns ofta ingen annanstans att vända sig om staten inte sköter sina åtaganden.

Och köerna ringlar sig långa både för vård, operationer, bostäder mm. Polisen, rättsväsendet och skolorna är överbelastade, och i princip all offentlig verksamhet dras med kvalitetsproblem.

Under senare år så är det allt fler som ska dela på välfärdsstatens gåvor, emedan proportionellt färre bidrar till densamma.

Fungerar välfärdsstaten bara i ett litet rikt, isolerat land? Och är möjligen denna tid förbi?

(mer…)

Vilket land splittras först, USA eller Ryssland?

Det pågår en kampanj som syftar till att Kalifornien ska lämna USA och bli en självständig stat. Det är svårt att veta hur många som omfamnar dylika idéer, men separationen kommer i Trumphatets kölvatten, vilket innebär att det vänsterliberala Kalifornien är missnöjt och kanske en dag verkligen kräver utträde ur unionen.

Skälen till utträdet sägs vara höga skatter, att pengarna går till det förvuxna försvaret, dåliga handelsavtal, utnyttjandet av naturresurserna, kontroll över migrationspolitiken, miljöfrågor, utbildningsfrågor,  sjukvårdsfrågor mm. Enligt kampanjen finns det mycket missnöje, mellan raderna inser man att det mångt och mycket handlar om den nya presidenten. (mer…)

De rika flyr höga skatter och migranter

Enligt uppgift står den lyxiga hamnen i Saint Tropez tom i år. Fordom var detta miljardärernas lekstuga med lyxyachter i långa rader, men icke i år. Och detta dråpslag påverkar tydligen turistnäringen i hela Sydfrankrike. Det är de höga skatterna som skrämmer, samt migrantkrisen. Portugal lär vara den nya destinationen. Genuint, orört, låga skatter och få migranter. Då vet ni var ni ska beställa er nästa Aperol Spritz, och var ni först läste det 😉

Håller USA på att lämna Mellanöstern?

Det ryktas om att USA överväger att lämna Afghanistan helt och hållet, trots att Talibanerna växer i styrka. Och att man ser alltmer pessimistiskt på utvecklingen i Mellanöstern, och anser sig inte kunna tillföra så mycket.

Detta går i linje med vissa analytikers idéer om att USA kommer att bedriva en mer introvert utrikespolitik i framtiden, och i allt mindre utsträckning agerar världspolis.

Och för den som följt Donald Trumps presidentvalskampanj så är det tillika ingen överraskning. Han ogillar krigen i Mellanöstern, och att USA lägger sig i andra länders angelägenheter, samt de enorma kostnaderna som den aggressiva politiken bidragit till.

Trots svartmålningen av Trump i mainstreammedia, så kanske det blir han som drar tillbaka trupperna och avslutar engagemanget i världens mest svårlösta konflikthärd.

Håller yttrandefriheten på att sakta tyna bort och dö?

Yttrandefrihet är en av liberalismen pelare. Den utgör grunden till demokratin och vår västerländska livsstil. Åtminstone var det så tills för några år sedan.

Det har blivit allt vanligare med olika sorters inskränkningar av det fria ordet, både vad gäller att kritisera religion, kultur som att uppröra folks känslor över lag.

Det stora skillnaden mot för 20 år sedan är Internet.

Förr i tiden kunde blott ett fåtal göra sina röster hörda, journalister, författare, politiker, kändisar etc. Journalisterna skolades till sitt yrke, och följde diverse etiska regler i sitt yrkesliv. Det fanns ett sätt att prata offentligt, och ett annat sätt hur man pratade privat.

Den politiska korrektheten var ett sätt att skydda det offentliga samtalet från okultiverade idéer och pöbelaktigheter. Man ville hålla en viss nivå, och medierna närde olika idéer om folkbildning och ville värna sina annonsörer, samt hålla sig väl med diverse lobbygrupper som exempelvis nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, religiösa grupper etc etc.

När Internet plötsligt gjorde det möjligt för alla och envar att uttrycka en åsikt ändrades hela debattscenen.

Kommentarsfält, chattar och sociala medier fylldes med okvädningsord och ren och skär smörja. Ilskan visste inga gränser. Pöbeln äntrade scenen, och plötsligt var det fria ordet inte så vackert och ljuvligt klingande längre.

Nu gör etablissemanget allt för trycka ner felaktiga åsikter, mota bort felstavningar, särskrivningar, svordomar och hot. De sociala medierna ska i England samarbeta med polisen och jaga internettroll och andra som är fula i mun. Hatbrott på nätet anses utgöra ett stort problem.

Men om vi tänker efter, hur kan egentligen ord och stavelser i en chatt rubba världsordningen? Jag säger inte att texempelvis hot om våld är bagateller – men om parterna inte känner varandra, är tidigare ostraffade, och förmodligen aldrig kommer att interagera i verkliga livet – så faller det hela ibland ganska platt.

Det gäller att sila försiktigt bland mygg och elefanter för polisen och rättsväsendet som egentligen har fullt upp med annat.

Grovt språk och yviga åsikter tilläts förr i tiden enbart bakom kulisserna i herrklubbarna, när fruarna gått hem, och allmogen inte var närvarande. Då kunde överheten svära, skråla och häva ur sig otidligheter i parti och minut. Men det var inget som offentliggjordes eller talades högt om, ty det var ju skillnad på folk och fä.

Nu har herrklubbsjargongen spridit sig ut till alla och envar. Och det tilltalar inte eliten. Inte det minsta. Herrejävlar vilken förbannad skit som skrivs nuförtiden!

En libertariansk invandrings- och flyktingpolitik

Libertarianism handlar om att minska staten och dess befogenheter, och istället främja civilsamhället och den enskildes frihet.

Några vill behålla en liten stat som sköter rättsväsende, inre och yttre försvar. Emedan andra vill ersätta staten med olika former av frivilliga samarbeten.

Istället för att betala enorma mängder i skatt kan exempelvis vården finansieras med försäkringar, och dessa försäkringsbolag kan vara privata på en fri marknad, eller medlemsägda kooperativ. Libertarianismen är alltså inte vänster eller höger, alla initiativ välkomnas så länge de inte är tvingande.

I ett dylikt samhälle är centralmakten svag, den kanske inte ens finns. Regioner, städer, kvarter, byar och gårdar kan sköta sig själva. Makten flyttas ner till civilsamhället, till den enskilde medborgaren. Begreppet stat tappar på sätt och vis sin mening, det kan istället vara länet, kommunen eller byn som har den lagstiftande makten. Det finns inget som hindrar avknoppning eller secession . (mer…)

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris. Och då syftar jag inte enbart på turerna kring Transportstyrelsens vanskötsel av konfidentiella uppgifter. Nej, den här krisen går djupare, mycket djupare än så.

Personligen tycker jag att det svenska politiska systemet är en fuskbygge, fast ett hållbart fuskbygge, som har stått orört i många år framförallt för att vi inte haft några kraftiga stormar, översvämningar eller annat som kunnat rubba de illa ihopspikade plankorna.

Jag kommer här att räkna upp några faktorer som kan bidra till en verklig systemkris. (mer…)

Begränsad tillväxt i en oändlig värld

I östra Medelhavet ska man börja borra efter gas 1500 meter under havsytan. Dessa fyndigheter var förut inte kommersiella, ty de utgjorde alltför stora tekniska utmaningar. Nu är det möjligt utvinna gasen, trots att priset på fossila bränslen är relativt lågt.

Utmed polerna tror man sig också kunna utvinna olja och gas, trots att isen och kylan utgör stora hinder. Det som förut var svårt eller närmast omöjligt blir allt lättare, och till slut möjligt.

Fast å andra sidan kanske gas och olja blir utkonkurrerat av ny teknik? Fusion, som länge varit mänsklighetens dröm närmar sig millimeter för millimeter. Det går inte snabbt, men det går framåt.

Det finns tillika asteroider i vårt solsystem med höga halter av ädelmetaller. Hela solsystemet svämmar över av diverse grundämnen i olika kvantiteter och blandningar. Hela universum, om vi ska vara korrekta.

Idag är det omöjligt att utvinna dessa fyndigheter. Hur omöjligt, kan man fråga sig?

Mest Populära Casino på Nätet i Sverige Idag

Så som man säkert kan tro, är casinobranschen en växande marknad idag, och eftersom att Svenska Spel har monopol på fysiska landcasinon i Sverige, ser man tillväxten också hos oss. Det finns bara fyra casinon i Sverige. Dessa casinon finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall.

(mer…)