Det verkliga priset på pengar

18 juli, 2016 Kommentarer inaktiverade för Det verkliga priset på pengar

Hela vårt bankväsende vilar på en väldigt lös grund. Bankerna lånar ut mer pengar är vad de kan täcka upp för, det brukar kallas för fractional-reserve banking. Och det finns många konspirationsteorier om fenomenet, men det existerar på riktigt, och bankerna lånar ut pengar som egentligen inte finns.

Bankerna ägnar sig åt märkliga ting, däremot sätter de inte priset på pengar, dvs hur mycket ett lån är värt, det vi vanligtvis kallar för ränta.

EU-parlamentarikern Godfrey Bloom om banksystemet

Nej, det är statliga institutioner (riks- och centralbanker) som styr räntorna. Genom att höja och sänka räntan så tror man sig kunna styra investeringar, sparande och andra väsentliga ekonomiska aktiviteter. Och nu när räntan i många fall sänkts till noll, och ekonomin ändå inte växer, då har man i allt större utsträckning förlorat räntevapnet.

Vad är det korrekta priset på pengar? Vad skulle ett miljonlån kosta om staten inte manipulerade marknaden?

Det vet vi inte. Möjligen skulle en skicklig ekonom kunna räkna ut det, genom att jämföra med ett antal parametrar. Men i dagsläget har vi inte ett korrekt pris på pengar, räntenivåerna är påhittade och konstruerade för att stödja olika politiska projekt. Räntan är inte satt av marknaden, den är inte beroende av tillgång och efterfrågan.

I de flesta fall pratar våra liberala och konservativa politiker sig varma om marknaden. Att det är viktigt att marknaden styr och ställer i näringslivet. Marknaden och kunderna är nålsögat som alla varor och tjänster måste passera. Och om produkterna gillas så har de en framtid, om inte så kommer andra aktörer och tar över med bättre erbjudanden.

Räntan ska däremot inte passera marknadens nålsöga. I dagsläget vet vi inte pengars verkliga värde. Jag antar att det är en nackdel om man vill bedriva seriösa affärer baserade på ett fritt marknadssystem.

Hur många ekonomiska kriser skulle ha undvikits om vi förstått det verkliga priset på pengar? Hur många dåliga investeringar skulle ha undvikits? Hur mycket skattepengar skulle ha sparats från att rädda banker i nöd?

Det vet vi inte heller. Det är inte mycket vi vet. Och ju färre frågor vi vanliga medborgare ställer, desto bättre för de som styr räntorna och bankerna.

Liknande artiklar

  • Cypern ute ur bailout-programmetCypern ute ur bailout-programmet 2013 hamnade den lilla önationen på obestånd, efter att ha förköpt sig på grekiska statsobligationer. När sedan EU överraskande tillät skuldnedskrivning för Grekland - då blev Cyperns innehav värdelöst - och man förlorade åtskilliga […]
  • Girigast av de girigaGirigast av de giriga Om alla vill ta ut sina pengar samtidigt blir det problem för bankerna, eftersom de praktiserar fractional-reserve-banking, dvs medger uttag utan förbehåll, och lånar ut eller investerar kundernas pengar. I kassan finns alltså blott en […]
  • Panama-dokumenten och politikens dubbelmoralPanama-dokumenten och politikens dubbelmoral Nyheten om de s k Panama-dokumenten har i flertalet medier vinklats i syfte att avslöja rika människor, som väljer att dölja sin förmögenhet från skatteverket. Skattesmitning anses av vissa som ett särdeles allvarligt brott. Nu verkar […]