Info & kontakt

Jules Vernes En världsomsegling under havet. Illustratörer Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville och Édouard Riou

Avancemang är en oberoende nätpublikation, som bjuder på analyserande och kommenterande texter om politik, ekonomi, kultur, historia – och en och annan serieruta.

Inriktningen är inspirerad av västerländsk frihetlig idétradition, med särskild fokus på demokratifrågor, yttrandefrihet, marknadsekonomi, civilsamhälle, decentralisering etc.

Publikationen har funnits under olika namn sedan 2005. Gamla artiklar hittar du i arkivet längst ner på sidan.

Skribent

Avancemang drivs av Robert Toth, en mångsysslande illustratör, grafisk formgivare, företagare och klassisk arkeolog.

Källor

I artiklarna finns ofta länkar till allehanda källor. Brutna länkar tas emellertid bort av tekniska skäl. Därför kan äldre artiklar sakna länkar/källor, trots att de en gång haft det.

Diskussion

Kommentarer publiceras i urval. De bör ha en saklig, utvecklande synpunkt och hålla sig till ämnet. Diskussionen stängs 14 dagar efter publicering.

Nyhetsflöde

Längst ner på sidan finns två nyhetsflöden som var och en representerar ett lite annorlunda perspektiv. De byts ut ibland, ersätts och uppdateras. Tanken är att de ska komplettera traditionella nyhetskanaler. Här finns också ett flöde från Reuters med toppnyheter, samt vetenskapsnyheter från Science Daily.

Annonser

Annonser tas emot, även sponsrade artiklar s.k advetorials.

Kontakt

info@avancemang.com

Tanken är att vända och vrida på diverse samhälleliga fenomen, även svåra kontroversiella frågor, gärna historiska utflykter, ur ett mänskligt och frihetligt perspektiv.