Om

Jules Vernes En världsomsegling under havet. Illustratörer Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville och Édouard Riou

Avancemang är en oberoende nätpublikation, som bjuder på nyheter och kommentarer ur ett frihetligt perspektiv, inspirerad av klassisk liberalism och västerländsk idétradition.

Publikationen har funnits under olika namn sedan 2005. Gamla artiklar hittar du i arkivet längst ner på sidan.

Skribenter

Avancemang drivs av några eldsjälar som intresserar sig för politik, historia, arkeologi, konst mm. Kontakt: info [kanelbulle] avancemang.com

Källor

I artiklarna förekommer det länkar till diverse källor. Brutna länkar tas emellertid bort av tekniska skäl. Därför kan äldre artiklar sakna länkar/källor, trots att de en gång haft det.

Diskussion

Kommentarer publiceras i urval. De bör ha en saklig, utvecklande synpunkt och hålla sig till ämnet. Diskussionen stängs 14 dagar efter publicering.

Annonser

Annonser tas emot, även sponsrade artiklar s.k advetorials.

 

Tanken är att vrida och vända på olika samhällsfrågor, även kontroversiella saker, och gärna historiska utflykter, ur ett mänskligt och frihetligt perspektiv.

Donera!

Bidra till fler och mer genomarbetade artiklar. Ingen gåva är för stor eller för liten.

Bitcoin: 19p51ukCN9qFgkr6bACwhJftxeFfRRTTNd