Arbetsmarknad

Vänsterfeminismen motarbetar kvinnor i yrkeslivet

Enligt psykologen Jordan B Peterson så handlar lönegapet mellan kvinnor och män om en rad skilda saker, där kön blott är en av faktorerna (Warren Ferrel mm har forskat kring detta). Om vi tar hänsyn till ålder, utbildning, livsval, personlighet etc så kommer vi fram till en ganska intressant slutsats. Av många olika faktorer så är personlighet en av de viktigaste. Löntagare som är mer ”medgörliga” hamnar ofta efter i löneligan. Detta gäller både män och kvinnor, men egenskapen är vanligare hos kvinnor, och påverkar deras lön i större omfattning. (mer…)

Staten – en bidragande orsak till slit-och-släng-samhället

Vi har nog alla varit med om att diskmaskinen, kylen eller luftkonditioneringen gått sönder. Man ringer en hantverkare, och inser att reparationskostnaderna närmar sig hälften av inköpskostnaden. Köper man istället en ny produkt så får man ju dessutom garanti, modernare design och bättre funktioner, och den kommer inte att krångla på flera år. Det blir lockande att köpa något nytt istället för att reparera. (mer…)

6 timmars arbetsdag

Till skillnad från många andra har jag inget emot sex timmars arbetsdag. Jag har inget emot 10 timmars eller 4 timmars arbetsdag heller. Jag tycker inte att man ska lägga sig i hur många timmar folk vill jobba. Eller hur de kommer överens med arbetsgivaren, enskilt eller kollektivt, så länge det är fria överenskommelser.

Om man är singel och utan barn kanske man kan tänka sig att jobba många av dygnets timmar för att spara ihop inför framtiden, sitter man med två barn så kanske man vill jobba mindre. Vi har alla olika behov, och befinner oss i skilda skeenden i livet.

Och alla ni som idag på arbetarnas högtidsdag skriker er hesa för sex timmars arbetsdag. Varför startar ni inte dessa företag själva, som erbjuder sex timmars arbetsdag? Det skulle vara sann socialism – av folket och för folket. Så, istället för att måla plakat och demonstrera, sätt igång och starta solidariska företag istället.

Hotell management – en utbildning för framtiden

Hotell management utbildning i Schweiz

Här kommer ett tips för de som ännu inte vet vad de ska studera till hösten. Och det här är möjligen en lite annorlunda karriärväg, men perfekt för många svenska ungdomar som siktar på en internationell bana.

En av de snabbast växande sektorerna i världen är hotell- och restaurangbranschen, ofta kallad för besöksnäringen eller hospitality. Man räknar med en global tillväxt på ca 25% fram till 2021, och även i Sverige växer branschen starkt. (mer…)

Överutbildar vi våra barn?

Det är inte ovanligt att vi studerar tills vi är nästan är 30 år, och därefter blir yrkesverksamma och börjar tjäna egna pengar. Då har vi ägnat decennier åt studier, och har förmodligen samlat ihop en rejäl studieskuld. Och allt detta för att ”bli något”, för att uppnå en viss nivå av kunskap och färdighet.

Överutbildar vi oss?

Ponera att jag lär min dotter att programmera. Vi börjar med detta när hon går på högstadiet, dvs 7:e klass. När hon går ut 9:an och grundskolan så är hon riktigt duktig. Så där duktig som bara barn och halvvuxna kan bli när de ger sig i kast med något i full energi.

Hon hjälper till i min firma, och får snart egna små programmeringsuppdrag. Hon tjänar bra med pengar, och kan spara en slant då hon fortfarande bor hemma. (mer…)

Socialdemokratin slutade att vara relevant för många år sedan

Socialdemokraterna slutade egentligen att vara relevanta för den svenska samhällsutvecklingen redan 1969. När Tage Erlander avgick och lämnade över till den mer radikale Olof Palme började nedgången för partiet, både rent praktiskt men även ideologiskt.

De enorma skattehöjningarna under 1970-talet tog kål på många svenska industrier, såsom exempelvis varvsindustrin, medan den fortfarande frodades i Finland. Socialdemokraterna och fackföreningarna borde ha stöttat företagen istället för att överbeskatta dem. De sociala avgifterna höjdes under perioden mer än i något annat land. Tanken var ju god, pengarna skulle användas till att försörja de många arbetslösa – personer som kanske inte skulle ha varit utan jobb, om man fört en lite mer företagarvänlig politik från början. (mer…)

Därför vinner kapitalismen i längden

Kapitalism är ett begrepp som möts med blandade känslor. Vänstern beskyller den för girighet och utsugning av massorna, emedan de konservativa är rädda för dess otyglade kraft ska rubba den rådande ordningen.

Kapitalism i ordets ursprungliga bemärkelse handlar om rätten att äga ett företag för privatpersoner. Något som idag känns ganska harmlöst. Kapitalismen är tillika intimt förknippat med den fria marknaden, de går liksom hand i hand. Här handlar det om rätten att ingå fria överenskommelser i fråga om affärer och penningtransaktioner. Även detta ifrågasätter ett fåtal idag. (mer…)

Vad är det för fel på facket?

Fackföreningarna är i kris, och det är inte bara Kommunal som tappar medlemmar. Just nu blöder de efter anklagelser om slöseri med medlemmarnas pengar på sprit, fester, shower och lägenhetsmutor.

De flesta fackförbund har problem med minskande antal medlemmar. Facket har svårt att hitta sin plats i dagens samhälle, där arbetsmarknaden är allt mer individdriven. När jag själv jobbade som säljare för några år sedan inom media, skulle jag aldrig överlåtit löneförhandlingen till ett fackombud eller frivilligt ingått ett kollektivt löneavtal. (mer…)

Varför är det ingen som brunmålar LO?

Det är ganska vanligt inom flykting- och migrationsdebatten att parterna brunmålar varandra när det hettar till lite. Kritik mot invandring eller flyktingmottagning brukar förr eller senare associeras med marschmusik från 30-talets Tyskland. Det är ett effektivt sätt att få tyst på debatten, stoppa sina meningsmotståndare och lägga locket på.

Det enda sättet att undvika brunmålning är att förespråka öppna gränser och fri flyktingmottagning. Men alla vet att det egentligen är omöjligt, eftersom flyktingmottagningen bekostas av skattebetalarna, och oavsett om flyktingarna kommer i arbete (förr eller senare) är det en enorm initial kostnad. Flyktingmottagning är tyvärr en budgetfråga, precis som barnbidrag, skolmat eller cancervård. (mer…)

Engelska yrkestitlar översatta till svenska – hjälp i titeldjungeln

Ibland när man hör vissa engelska yrkestitlar så undrar man vad vederbörande egentligen sysslar med. Begrepp som CEO, CMO, AD, KAM kan ibland vara förvirrande. Och ofta finns det svenska namn, som man egentligen skulle kunna använda, även om engelskan är mer internationellt gångbar.

Här nedan kommer liten sammanställning, med utgångspunkt från en artikel i JUSEK-tidningen, samt en hel del egna tillägg. Kom gärna med fler förslag. (mer…)

Arbetslösheten i EU

arbetsloshet-2013

Här kommer färsk statistik från Eurostat i kartform. Arbetslösheten tycker jag är en bra temperaturmätare på ekonomin, såvida man inte fifflar för mycket med siffrorna. Nu följer hela EU i stort sett samma statistiska regler, så jag antar att siffrorna är jämförbara.

Spanien och Grekland ligger i botten på över 25% arbetslöshet i slutet av 2013.

Länderna med minst arbetslöshet är som vanligt Österrike 4,8% och Norge 3,3%. Holland brukade också ha så här låga siffror, men har numera 6,9%. Även Cypern hade mkt låg arbetslöshet för bara några år sedan, men ligger numera på ca 17%.

Tyskland, Tjeckien, Danmark och Island ligger också bra till på ca 5-6%.

Sverige sällar sig till mittengruppen med sina 8%, tillsammans med Frankrike, Italien, Turkiet, Rumänien, Ungern etc.

Någonstans tror jag att svenskarna förväntar sig att befinna sig i samma liga som Tyskland, Österrike etc. Men så är det alltså inte.

Därtill är företagsklimatet för dåligt i Sverige, med höga skatter och avgifter, lägg därtill kyligt klimat och långa geografiska avstånd.

I framtiden tror jag att svenska politiker kommer att behöva ta mycket mer hänsyn till hur attraktivt Sverige är som land betraktat. Varför skulle internationella företag investera i Sverige, bygga fabriker och infrastruktur? När tjecker och ungrare gör lika bra jobb till bättre pris, samt har närmare till Europas centrum?

Därmed inte sagt att det är omöjligt att skapa fler jobb i Sverige. Landet borde vara i samma liga Tyskland, Österrike etc.

De rikedomsalstrande krafterna

När politiker vill öka ett lands välfärd finns det i princip två olika sätt att tillgå. Antingen genom att förenkla för de rikedomsalstrande krafterna. Här kan låg bolagsskatt, låg inkomstskatt, låg moms, minskad byråkrati etc vara starka hjälpmedel.

Det blir enklare för entreprenörer att starta sina företag, produkterna blir billigare att tillverka och mer attraktiva på marknaden. Och risken att verksamheten flyttar utomlands minskar. Ett starkt näringsliv ger många jobb, ökad välfärd, och i slutänden även mer skatteintäkter till stat, landsting och kommun.

Sen finns det de som menar att det tar för lång tid innan rikedomen sipprar ner till det vanliga folket, att man måste hjälpa till på traven, genom omfördelning av resurserna. Detta sker genom ett ökat skatteutag och utbyggt bidragssystem. Skatterna är hämmande för företagare och entreprenörer, och utgör egentligen raka motsatsen till det förra exemplet, där man istället förenklade för näringslivet.

I många länder har man idag glömt de rikedomsalstrande krafterna. Även de nya moderaterna i Sverige tillhör den skaran, som numera tror att man kan lösa det mesta med olika skattesatser och omfördelning.

Vad har Reinfeldt gjort för att locka nya företag till landet? Vad har han gjort för att de befintliga företagen ska växa och må bra? Vad har han gjort för att det överhuvudtaget ska bli meningsfullt att starta ett företag?

Inte mycket. I landet lagom är det mest praktiskt att vara anställd. Företagare får en långt mer komplicerad tillvaro kantad av byråkrati och kreativa skattepåslag.

Om man inte de främjar de rikedomsalstrande krafterna så vissnar tillslut äppelträden, och det kommer inte att finnas några äpplen att plocka, vare sig för eget bruk, eller till att omfördela. Träden måste vårdas, och det måste hela tiden planteras nya träd.