Demokrati

Omöjliga förhandlingar om återförening av Cypern

Vy från hamnstaden Limassol, Cypern.
Vy från hamnstaden Limassol, Cypern.

I dagarna träffas Cyperns president Anastasiades och turkcyprioternas ledare Akinci i Crans-Montana, Schweiz, för att diskutera en återförening av ön. På plats finns även den brittiska utrikesministern, samt turkiska och grekiska motsvarigheter.

Om vi tittar på upplägget och platsen så är det ett ambitiöst försök till återförening. Men det finns ingen anledning till alltför stor optimism. (mer…)

Kan det Europeiska samarbetet repareras?

Jag är ingen vän av EU. Kol- och stålunionen och EG bestod av olika typer av samarbeten, men EU är ett politiskt projekt som utmynnar i en union, ett fullbordande av Europas förenta stater. När det gemensamma fördraget presenterades kände jag skepsis, som sakta utvecklats till djup misstro.

Det här var något helt annat än fri rörlighet av varor, tjänster, personer och kapital.

Unionen handlar inte längre om samarbete och fred, utan om Europeisk imperialism.

Därutöver dras EU med en rad kroniska sjukdomar. Den gemensamma valutan har skapat obalanser mellan skiftande ekonomier och kulturer, den fria rörligheten bidrar långsamt till demografiska problem. Och den politiska maktfullkomligheten och det stora avståndet till medborgarna lägger grunden till misstro och politikerförakt.

Kan EU lagas? Finns det något sätt att reparera samarbetet, utan att splittra gemenskapen? Det finns tre huvudpunkter som man bör titta på. (mer…)

Den Europeiska imperialismen

EU beskrivs som ett fredsprojekt. Om kol- och stålunionen (som senare utvecklades till EG och slutligen EU) inte funnits, då skulle de gamla ärkerivalerna Tyskland och Frankrike ligga i luven på varandra, och starta krig efter krig. Genom att binda samman Europas handel, affärsintressen och folk skulle krig bli omöjligt. Att det var USA och Nato som vakade över oss under alla år utelämnas gärna från dylika diskussioner.

Idag pratas det om att starta ett gemensamt försvar. Den unge, fredlige och välvillige Macron uppges diskutera saken med Merkel. Han vill dessutom binda samman medlemsländernas ekonomi ännu mer, och skapa en supergrupp inom EU, bestående av länderna som infört den gemensamma valutan, euron.

Vanligtvis brukar dylika förehavanden kallas för imperialism. (mer…)

Klimatavtalet i Paris – lekstuga för godhetssignalerande politiker?

Klimatavtalet i Paris är behäftat med två större brister. För det första så har det framkommit skarp kritik om att man inte uppnår de givna målen gällande koldioxidutsläpp, man missar rejält, även om alla skulle följa avtalet. Och för det andra så är inte överenskommelserna bindande, det finns inget system för påtryckningar ifall medlemsländerna inte minskar sina utsläpp av koldioxid.

Sammanfattningsvis, det man gör blir fel, och det finns inga påföljder oavsett vad länderna gör.

Inte undra på att Amerikas president drog sig ur avtalet. Detta är framförallt en exceptionellt dyr lekstuga för politiker, med syfte att framstå som handlingskraftiga och goda. Här finns inget att hämta för vare sig den som tror att koldioxidutsläppen utgör en verklig fara, eller för den som tror något annat.

 

Drömmen om öppna gränser

Vad är en gräns för något egentligen? Behövs gränser? Kortfattat så är det en skiljelinje mellan ett autonomt landområde och ett annat. Inom de olika länderna gäller olika lagar och regleringar, även språket, kulturen och ekonomin kan skilja sig.

Att verka för öppna gränser tycker många är en vacker tanke, men det medför en del närmast omöjliga utmaningar.

Om det inte skulle finnas gränser mellan olika länder, så skulle länderna inte heller vara autonoma. Man skulle ej veta vart den ena jurisdiktionen börjar och var den andra slutar. Landet skulle upphöra att vara ett land. Tänk två burkar med inlagda gurkor, låtsas att de bägge glasburkarna plötsligt försvinner, och blott innehållet blir kvar. Vi får en röra av sammanblandad inlagd gurka.

Och det är kanske just detta som många vill uppnå – inga länder och nationer, öppna gränser, frihet över stäpper, fjordar och berg. (mer…)

En bidragande orsak till flyktingkrisen var att statsmakten inte respekterade det kommunala självstyret

Principerna om kommunalt självstyre är gamla, förmodligen äldre än själva staten. Då vårt land under förhistorisk tid var uppdelad i mindre enheter, och de små regionerna hade självstyre. Även under medeltiden skötte landsändar och socknar sig själva, centralmakten kunde inte lägga sig i allt, och hade inte heller intresse av att att göra det. Så länge bönderna betalade sitt tionde och staten fick sin beskärda del av kakan fick regionerna i stort sett klara sig själva.

Det var senare, framförallt på 1600-talat under rikskanslern Axel Oxenstierna som landet började organiseras på allvar, och staten började syna småfolket och dess förehavanden. Med det fanns alltid en oskriven lag om att det som rörde kommunerna sköttes på kommunal nivå, medan större frågor som berörde alla sköttes av staten. Förehavandet kallas också för subsidiaritetsprincipen, och är en grundläggande syn inom EU, även om våra politiker allt oftare bryter mot den. På senare år kan vi notera en ökad klåfingrighet, där centralmakten på många områden vill lägga sig i ärenden som bäst sköts på lokal nivå. (mer…)

Absolut frihet

Jean-Claude Juncker, EU-presidenten som tillsattes utan demokratiska val, lyssnar på folket

Allt fler kommer till slutsatsen att mer frihet kan vara en lösning på många av våra politiska problem. Om vi har en mindre statsmakt, färre regler, om vi människor tillåts organisera våra liv själva – då skulle världen bli en bättre plats, framförallt enklare och mer överskådlig. Och jag är benägen att hålla med, vi skulle absolut må bättre av en mindre klåfingrig statsmakt, decentralisering skulle öka intresset för hur vi organiserar våra närområden. Och det finns tusentals lagar som ingen bryr sig om, eller ens vet att de existerar. Byråkratin och statsmakten har vuxit bortom begripliga proportioner; vi vill fjärma oss från den, och bli egna självrådande individer.

Men kan vi få för mycket frihet? Kan det bli för mycket av det goda? Kan fårskocken släppas helt lös, eller behöver vi en skyddande herde för alla som känner sig otillräckliga, rädda eller omyndiga? Det här inlägget är framförallt riktat till de som är intresserade av libertarianism eller klassisk liberalism. (mer…)

Det vackra hatet

Om man inte är vänster när man är ung har man inget hjärta, brukar man säga. Och om man är vänster när man är gammal har man ingen hjärna, brukar också tilläggas ibland.

Ibland förefaller det som om vissa extremister tolereras mer än andra? För vad skulle vi gjort om nationalister demonstrerat med liknande fanor?

Det finns en snara för varje…[ersätt ordet chef med valfri folkgrupp]. Då blir det plötsligt väldigt obehagligt.

Klasshat eller rashat – allt är sprunget ur samma unkna ideologiska avskrädeshög.

Att vi har överseende med vissa av galningarna är en skymf mot alla de som fängslats, torterats och mördats under deras blodiga fanor.

Vem som än vinner det franska presidentvalet – så kommer relationen till EU att ändras

Både Le Pen och Mélenchon förespråkar omröstning om Frankrikes EU medlemskap. Här lutar vi alltså åt Frexit. Fillon däremot vill ha ett Europa av nationer, dvs minskad centralmakt. Macron är pro-EU och vill skapa ett slags Eurozon med regering, parlament och budget. Detta kommer i och för sig att kräva ändringar i diverse fördrag, vilket kräver omförhandlingar mellan medlemsländerna. Läs mer hos Open Europe.

Globalismen – dess för och nackdelar

Globalism och globalisering kom på modet efter Sovjetunionens fall på 1990-talet. Det fanns en tanke om att världens nationer skulle närma sig varandra både genom handel, arbete, gemenskap etc –  och att gränserna sakta skulle suddas ut.

Det finns en romantisk strävan efter en förenad värld, bland annat som det uttrycks i John Lennons sång Imagine. Vi blir alla ett, inga gränser, ingen religion, inga konflikter etc. Givetvis är detta den naiva versionen av det hela, men det tilltalar mångas hjärtan. Och likväl är musiker som exempelvis Lennon en slags passiva marknadsförare av idéerna om globalisering.

Men det finns också en mer pragmatisk hårdför strävan efter ökad globalisering, vilket innebär att politikerna skulle få ännu mer makt. Och en samordnad global juridik skulle omöjliggöra för medborgarna att undvika statsmaktens översyn. Ditt liv, dina åsikter, din lön, din skatt – allt skulle givetvis finnas i den globala auktoritetens register. EU, FN, Nato m.fl kan alla utgöra kanaler för ökad globalisering.

Vi kommer att uppleva EN forskning, en politik, en mediesanning, en väg att vandra. Pluralism, diskussioner och vändande och vridande är på väg att dö ut. (mer…)

Det nygamla Ottomanska väldet

Jag citerar artikel 89 från Turkiets nya konstitution, fritt översatt:

För att övervinna presidentens veto måste parlamentet rösta ner samma proposition med absolut majoritet.

Det ger presidenten mycket makt. En hel del faktiskt. Nåja, vi kan åtminstone glädja oss åt att Erdogan inte upplöst parlamentet.

Så mycket kostar det att ta fram en ny lag

Våra politiker är satta att styra landet, och de har ett stort ansvar som inbegriper mängder av förhandlingar, möten och resor. De deltar i debatter, utfrågningar och gör allehanda utspel i medierna. Det här är den förenklade bilden många av oss har av de folkvalda.

I grund och botten är det emellertid lagstiftningen som är själva kärnfunktionen i det demokratiska arbetet. Genom att att ändra i regelverket kan man påverka samhället i olika riktningar. Att införa skatt på bensin anses minska privatbilismen, och förbud av rökning på restauranger anses bidra till en bättre inomhusmiljö och minskad rökning. (mer…)