Demokrati

Ogräsets revansch

Jag erkänner att jag hade fel på så många sätt. Jag flyttade från ett litet samhälle i södra Sverige, pluggade på universitet i storstaden, föraktade de som stannade kvar, tyckte att de var bonniga och tröga. De nya vännerna var så mycket mer spännande, medvetna och spirituella.

Och så gick åren. Efter universitetet så följde de första stapplande stegen på arbetsmarknaden, och därefter karriär, köp av bostad, giftermål, familj och barn, och för min egen del blev det utlandsflytt. Det har väl gått snart 20-30 år.

När jag nu i mogen ålder lyssnar på vännerna från förr – de som var så okunniga och pinsamma – så inser jag att de har mycket sundare värderingar än många av mina vänner från universitetet och storstaden. (mer…)

Låt Katalonien bli fritt, och önska dem lycka till

Det råder idag blandade meningar om huruvida Katalonien bör lämna Spanien eller ej. Den spanska centralmakten har slagit till hårt mot civila katalaner vars enda brott var att de ville rösta i frågan.

Bör ett demokratiskt land kuva oregerliga landsändar, med våld om det skulle behövas? Det här är en svår fråga, speciellt för de som förespråkar EU och en stärkt federation. Kan vi motivera det storskaliga imperiebygget när dess beståndsdelar uppenbarligen börjar falla sönder?

Om en landsände eller en region önskar självständighet så bör detta tillåtas. Det finns ingen annan väg för en demokrati. Om centralmakten inte tillåter utträde, så får den snart karaktären av en ockupationsmakt. Ungefär som om området erövrats under ett krig mot invånarnas vilja. Och en ockupationsmakt behöver soldater och våld, vilket vi också sett smakprov på. Splittringen riskerar att förvärras, de katalaner som från början inte ville se en delning kan mycket väl byta åsikt när de ser centralmaktens våld mot sina landsmän.

Låt Katalonien bli fritt, och önska dem lycka till.

Demokratin och eliten

Politikerna lyssnar på dig
Politikerna lyssnar på dig

Demokrati anses av många vara något heligt, men vid en närmare översyn så är systemet behäftat med många fel. Ett av de största problemen är att andra på laglig väg kan rösta om att ta det som är ditt. Politikerna lägger miljoner skattekronor på prestigeprojekt, oavsett om medborgarna gillar det eller ej. Systemet bygger också på kortsiktighet, där de folkvalda tenderar att blott planera 4 år i taget, och ingen tar ett längre övergripande ansvar. Vi har också problemet med att köpa röster, lova guld och gröna skogar åt de som röstar på just dig. Det skapar ett klientsystem och svågerkapitalism. Samt att systemet verkar växa ohejdat och producera allt fler byråkrater, irrelevanta lagar och förordningar. (mer…)

Köpa mark och bygga en ny fri stat

Det har kläckts många idéer om hur man skulle kunna skapa en friare värld. En variant är att ge sig in i politiken, detta har emellertid fungerat dåligt, särskilt under senare år. Frihetsfrågorna har varit satta på undantag, istället vi fått EU:s överstatlighet, ökade regleringar, höjda skatter, samt massövervakning på internet.

Den frihetligt sinnade kan också flytta till ett land med lägre skatt och mindre byråkrati, om omständigheterna tillåter. Ett annat exempel som också diskuteras är att grunda ett nytt land med frihetlig konstitution. Även detta har varit svårt, då mark inte är lätt att komma över, och man kan hamna i dispyt som t.ex projektet Liberland.

Ytterligare ett alternativ är att samla ihop en ansenlig mängd kapital och helt enkelt köpa loss en bit mark. Detta håller nu på att ske, läs vidare om FreeSociety-projektet.

Hur påverka samhället i mer frihetlig riktning?

Det är få partier idag som vill sänka skatterna och minska statens befogenheter. Tvärtom så ökar antalet lagar och regleringar numera, framförallt via EU, och skatterna höjs av den röd-gröna regeringen. Vi går alltså mot ett samhälle som är alltmer ofritt. Och den stora frågan som är på allas läppar handlar om invandring, jag kommer att återkomma till detta i andra artiklar.

Alliansen verkar för stunden ha övergivit sin allmänna attityd gentemot skattesänkningar och privatiseringar. Ibland förefaller de blott vara en del av socialdemokratiska rörelsen. Och det är en stor skillnad mot början av 1990-talet då man i större utsträckning arbetade för frihetliga mål, och påverkade Sverige i mer frihetlig inriktning. Det var då friskolorna uppstod, samt avregleringar av radio, TV, energi och telekom. Även socialdemokraterna hade del i denna utveckling.

Den nya nationella rörelsen, med SD i spetsen har i grund och botten samma syn på ekonomi som socialdemokrater och alliansen. De är beredda att höja skatterna om de anser sig behöva. Det finns ingen grundläggande respekt för frihet och ägande. (mer…)

Två varianter av PK

PK är en förkortning av politiskt korrekt, ofta en benämning på etablissemangets tillrättalagda verklighet. Det kan handla om att dölja skrämmande saker, vi har ju ofta hört i rättsliga sammanhang att anmälningsbenägenheten har ökat – istället för att brottsligheten har ökat. Ett annat exempel: förra året var det inte politiskt korrekt att kräva ålderstestning av flyktingbarn, de som föreslog ålderstestning anklagades för att gå rasisters ärenden. Men nu är det plötsligt ok, i dagsläget ålderstestas alla.

PK kan alltså ändras och förskjutas. Ibland pratas det ironiskt om ändringar i PK-manualen. När fordom viktiga ståndpunkter plötsligt ändras eller gallras bort. I grund och botten är det givetvis ett sätt för politiker att kontrollera information, och de etablerade medierna hänger på tåget. De är också ofta PK, ty det är opportunt och ger tillträde till maktens korridorer. Samt ett tack för det livgivande presstödet som många medier inte skulle klara sig utan idag. (mer…)

Spelet om folket och nationerna

Den fordom multietniska staden Lviv (även kallad Lemberg, Leopolis, Lemberik, Lvov, Lwow) i nuvarande Ukraina.

Vi ser en etnisk, kulturell och religiös uppdelning både i Sverige och Europa, där olika grupper separerar sig från varandra och parallella samhällen uppstår.

Jag tänker absolut inte fördöma fenomenet, parallella samhällen har funnits i alla tider, exempelvis i Central- och Östeuropa, där tyska, ungerska, slaviska och judiska befolkningsgrupper samsades i olika byar eller kvarter.

Faran uppstår när utomstående krafter nyttjar de olika etniska grupperna för nationalistiska syften, vilket ibland kan leda till fullständig katastrof. (mer…)

Oskalbar demokrati

Parlamentet i Budapest

Vi befinner oss vid ett kulturellt och politiskt vägskäl, vi ser mängder av utmaningar och problem, och somliga ifrågasätter våra liberala demokratier.

Det stora flertalet menar emellertid att demokrati är en helig institution, som aldrig kan förolämpas eller ifrågasättas.

Men en person som gillar att vända på stenar, som jag själv, måste fortsätta att vända. Även när det gäller något så sakralt och självklart som demokrati.

Finns det några alternativ? (mer…)

Myten om det universella politiska systemet

I antikens Athen användes krukskärvor när församlingen skulle rösta om utvisning av en medborgare som begått något brott mot staten. Det kallades ostrakisering, efter grekiskans ostraka (skärva)

I västvärlden har vi sedan ca 100 år tillbaka demokratiska system, där alla myndiga medborgare, män och kvinnor, kan rösta utifrån en lista av namn, till kommunstyrelser, landsting och parlament. När församlingen är vald utser majoritetsföreträdarna styrelse eller regering, samt diverse arbetsgrupper eller utskott. Parlamentet stiftar lagar och regeringen styr riket.

Vissa länder har en mer direkt demokrati, där medborgarna kan påverka namnen på röstlistorna, medan andra länder har ett lite längre avstånd till makten. Det finns också ofta spärrar till parlamenten för småpartier, i Sverige är det 4%. Vissa länder har en författningsdomstol för att se om politikernas lagförslag är i linje med grundlagen. Det brukar också finnas diverse instanser för att kontrollera politiker, eller personer som arbetar inom statliga verk och myndigheter.

Detta är demokratin i ett nötskal. I systemet finns det olika åsiktsblock, socialister, liberaler och konservativa m.fl. Vissa mandatperioder vinner de liberala, andra år de konservativa, och ibland socialisterna. Förlorarna får huka sig under fyra år, och vänta på bättre tider. Riket styrs emot många medborgares idéer och vilja, röstresultatet är ofta jämt, vinnaren skiljer sig ofta med några knappa procentenheter. (mer…)

Håller yttrandefriheten på att sakta tyna bort och dö?

Yttrandefrihet är en av liberalismen pelare. Den utgör grunden till demokratin och vår västerländska livsstil. Åtminstone var det så tills för några år sedan.

Det har blivit allt vanligare med olika sorters inskränkningar av det fria ordet, både vad gäller att kritisera religion, kultur som att uppröra folks känslor över lag.

Det stora skillnaden mot för 20 år sedan är Internet.

Förr i tiden kunde blott ett fåtal göra sina röster hörda, journalister, författare, politiker, kändisar etc. Journalisterna skolades till sitt yrke, och följde diverse etiska regler i sitt yrkesliv. Det fanns ett sätt att prata offentligt, och ett annat sätt hur man pratade privat.

Den politiska korrektheten var ett sätt att skydda det offentliga samtalet från okultiverade idéer och pöbelaktigheter. Man ville hålla en viss nivå, och medierna närde olika idéer om folkbildning och ville värna sina annonsörer, samt hålla sig väl med diverse lobbygrupper som exempelvis nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, religiösa grupper etc etc.

När Internet plötsligt gjorde det möjligt för alla och envar att uttrycka en åsikt ändrades hela debattscenen.

Kommentarsfält, chattar och sociala medier fylldes med okvädningsord och ren och skär smörja. Ilskan visste inga gränser. Pöbeln äntrade scenen, och plötsligt var det fria ordet inte så vackert och ljuvligt klingande längre.

Nu gör etablissemanget allt för trycka ner felaktiga åsikter, mota bort felstavningar, särskrivningar, svordomar och hot. De sociala medierna ska i England samarbeta med polisen och jaga internettroll och andra som är fula i mun. Hatbrott på nätet anses utgöra ett stort problem.

Men om vi tänker efter, hur kan egentligen ord och stavelser i en chatt rubba världsordningen? Jag säger inte att texempelvis hot om våld är bagateller – men om parterna inte känner varandra, är tidigare ostraffade, och förmodligen aldrig kommer att interagera i verkliga livet – så faller det hela ibland ganska platt.

Det gäller att sila försiktigt bland mygg och elefanter för polisen och rättsväsendet som egentligen har fullt upp med annat.

Grovt språk och yviga åsikter tilläts förr i tiden enbart bakom kulisserna i herrklubbarna, när fruarna gått hem, och allmogen inte var närvarande. Då kunde överheten svära, skråla och häva ur sig otidligheter i parti och minut. Men det var inget som offentliggjordes eller talades högt om, ty det var ju skillnad på folk och fä.

Nu har herrklubbsjargongen spridit sig ut till alla och envar. Och det tilltalar inte eliten. Inte det minsta. Herrejävlar vilken förbannad skit som skrivs nuförtiden!

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris

Landet Sverige befinner sig i en högst verklig politisk kris. Och då syftar jag inte enbart på turerna kring Transportstyrelsens vanskötsel av konfidentiella uppgifter. Nej, den här krisen går djupare, mycket djupare än så.

Personligen tycker jag att det svenska politiska systemet är en fuskbygge, fast ett hållbart fuskbygge, som har stått orört i många år framförallt för att vi inte haft några kraftiga stormar, översvämningar eller annat som kunnat rubba de illa ihopspikade plankorna.

Jag kommer här att räkna upp några faktorer som kan bidra till en verklig systemkris. (mer…)

Mest Populära Casino på Nätet i Sverige Idag

Så som man säkert kan tro, är casinobranschen en växande marknad idag, och eftersom att Svenska Spel har monopol på fysiska landcasinon i Sverige, ser man tillväxten också hos oss. Det finns bara fyra casinon i Sverige. Dessa casinon finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Sundsvall.

(mer…)