Demokrati

Kommer robotarna att ta våra jobb?

När Gutenberg uppfann tryckpressen så var det ett direkt hot mot alla munkar som satt på klostren och kopierade skrifter, som de gjort i hundratals år. Men vad som hände var att tryckpressen istället skapade många nya möjligheter. Plötsligt kunde man trycka massor av skrifter. Böcker, tidningar, tidskrifter, reklamblad hamnade strax i var mans hand. Och en uppsjö av tryckerier, författare, journalister, skriftställare, reklammakare fick jobb – istället för en handfull munkar. (mer…)

Öppna gränser, murar eller något annat

Det finns en del debattörer och politiker som förespråkar öppna gränser, och gör det i någon slags vänsterliberal/nyliberal anda. I Sverige är det Miljöpartiet som pratat om det mest, men även Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan färgas av idéerna.

Frågan är vad som avses; ska kriminella, krigsförbrytare eller folk utan id-handlingar få passera fritt? Ska vi inte ha några gränskontroller alls? Om 200 beväpnade personer närmar sig, ska de släppas in?

Givetvis handlar det om en gradskillnad, somliga vill inte ha några gränser alls, som i John Lennons berömda sång Imagine. Medan andra vill ha någon slags förenklad kontroll. Jag antar att det sista exempel är vanligast och mest genomförbart.

Men vad tycker egentligen frihetligt och liberalt sinnade människor om öppna gränser och invandring? Är alla överens, eller finns det fler olika perspektiv? (mer…)

Demokrati accepteras enbart när den fyller ens egna syften

Demokrati är något fantastiskt, men endast när ens egen kandidat vinner valen. Annars har man inte mycket till övers till systemet. Nu postas det listor och namnunderskrifter i protest mot den demokratiskt valde presidenten Donald Trump. De sociala medierna är fulla med indignerade poster om hur världen kommer att söndras och förtäras av den där mannen som man hatar så mycket. Uttrycket dåliga förlorare får en helt ny innebörd. (mer…)

Konjakspimplande vänsterhjältar

2016-11-02 Kommentarer inaktiverade för Konjakspimplande vänsterhjältar

Genom att skatteplanera undviker Schulman, Schyffert och Virtanen gemensamt miljoner i skatt varje år. De är sina egna fiender.

När det kommer till den egna privatekonomin gäller uppenbarligen inte de grandiosa fraserna om ”solidaritet” och att bidra efter förmåga. Nej, då är skatteplanering helt i sin ordning.

Det här är människor som leker hjältar på vänsterkanten men vars konjakspimplande verklighet i villor och paradvåningar är så långt ifrån undersköterskans trettontimmarspass som det går att komma.

/Motpol – Hans Li Engnell

Fördelar med små stater och regionalism

2016-11-01 Kommentarer inaktiverade för Fördelar med små stater och regionalism

european-regionsHistorieböckerna lärde oss att byar slogs ihop till regioner, som förenades i länder, som senare bildade imperier. Den här utvecklingen ansågs närmast oundviklig, likt en organisk samhällsutveckling.

Idag finns det all anledning att omvärdera de små länderna, och vi noterar att de har många fördelar gentemot stora tunga statsbildningar.

Det vi noterar först är ekonomiska fördelar, skattekonkurrens och närhet till makten hos länder som Monaco, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Cypern etc, men det finns andra positiva aspekter.

På Cypern, där jag bor finns inget flygvapen. Landet har en kombinerad värnplikts- och yrkesarmé och några helikoptrar, samt mindre kustbevakningsfartyg.

(mer…)

Öppna gränser, murar eller något annat

2016-11-01 Kommentarer inaktiverade för Öppna gränser, murar eller något annat

Det finns en del debattörer och politiker som förespråkar öppna gränser, och gör det i någon slags liberal/libertariansk/nyliberal anda. I Sverige är det Miljöpartiet som pratat om det mest, men även Fredrik Reinfeldts tal om öppna hjärtan färgas av idéerna.

Frågan är vad som avses; ska kriminella, krigsförbrytare eller folk utan id-handlingar få passera fritt? Ska vi inte ha några gränskontroller alls? Om 200 beväpnade personer närmar sig, ska de släppas in?

Givetvis handlar det om en gradskillnad, somliga vill inte ha några gränser alls, som i John Lennons berömda sång Image. Medan andra vill ha någon slags förenklad kontroll. Jag antar att det sista exempel är vanligast och mest genomförbart.

Vad tycker liberalt sinnade människor egentligen om gränser och invandring? Är alla överens, eller finns det flera olika perspektiv? (mer…)

Ofrihet i ett fritt samhälle

2016-10-27 Kommentarer inaktiverade för Ofrihet i ett fritt samhälle

900px-gadsden_flag-svgMånga libertarianer och klassiska liberaler ser framför sig ett samhälle med låga skatter och mindre statlig inblandning, öppna gränser, handelsfrihet, somliga vill legalisera droger, och andra vill ha rätten att bära vapen.

Många av de här friheterna kan uppnås om man har en minimal stat med få relevanta lagar och regler, i kombination med en stark äganderätt.

Om all mark i ett samhälle ägdes av privata aktörer skulle exempelvis dumpning av miljögifter bli svårt, eftersom stämning och dryga böter alltid skulle föreligga. Markägare skulle också kunna sköta ordningen inom sina områden genom att hyra in privata väktare. På det här sättet skulle privata initiativ kunna ta över mycket av det som statsmakten sköter idag. (mer…)

Glöm inte att vara rolig

2016-10-23 Kommentarer inaktiverade för Glöm inte att vara rolig

Visa öppet ditt förakt för allt du anser vara ruttet i samhället, men glöm inte att samtidigt vara rolig. Så länge du är rolig kommer du alltid nå fram till betydligt fler än om du inte är det.

/Fnordspotting

Alla gillar Hillary

2016-10-20 Kommentarer inaktiverade för Alla gillar Hillary

Journalister, kändisar, skådespelare och hela etablissemanget är eniga – det är Hillary som är den goda kandidaten – och det är hon som bör vinna presidentvalet i USA.

När svart blir vitt, och vitt blir svart. Som om de glömt att det är Hillary & Co. som är misstänkta för korruption, svågerpolitik, grova säkerhetsbrott etc. Hon och maken Bill räknas som de mest korrupta politikerna i USA. Kommunisten Bernie Sanders framgångar berodde inte på hans ideologi, nej, utan på att han var emot Hillary. Stora delar av Hillarys väljarkår i demokraterna ogillar henne. Och hela Trump-fenomenet är också sprunget ur hatet mot Clintons.

Och allt detta vet våra journalister, kändisar och debattörer. Ändå ställer de sig bakom Hillary Clinton. Är hon verkligen värd alla dessa förbehållslösa hyllningar? Till och med Obama pekade ut hennes enorma fel och brister i förrförra valet, och då förlorade hon.

Trump är en gapkäft, varken mer eller mindre, och dessutom politiskt oprövad. Vad han kommer att göra eller inte göra vet vi inget om. Vad Hillary kommer att göra kan vi däremot räkna ut. – You may kneel before the empress…

Demokrati – det perfekta systemet som misslyckades

2016-10-12 Kommentarer inaktiverade för Demokrati – det perfekta systemet som misslyckades

rp_AGMA_Ostrakon_Cimon.jpg

Jag känner att inga politiker representerar mina åsikter i riksdagen. Och mina idéer om hur landet ska styras är inte särskilt märkliga. Jag skulle nöja mig med gammelmoderaterna, och deras idéer om lägre skatter och mer makt åt individen. Men några sådana partier finns inte idag. (mer…)

Klassamhället återskapat

2016-10-10 Kommentarer inaktiverade för Klassamhället återskapat

Sverige har länge varit ett samhälle där jämlikhet och låga hierarkier varit en utmärkande del av kulturen. I många länder vågar knappt städaren tilltala läkaren i korridoren, och arbetarna niar direktören underdånigt. Men så är det inte i Sverige, som känt för platta organisationer, och det har länge funnits dialog och umgänge mellan olika sociala skikt.

Men allt detta håller på att förändras. Idag ser vi klassamhället återskapas. (mer…)

Eliten lever i en fri värld

2016-10-06 Kommentarer inaktiverade för Eliten lever i en fri värld

Det finns idag en global elit, framförallt inom politiken, som lever vid sidan av alla lagar, förordningar och regleringar som gäller oss vanliga människor. De skatteplanerar eller undviker skatt på andra sätt. Och även om de betalar skatt så tjänar de så pass mycket att det inte påverkar deras liv. (mer…)