Konflikter & katastrofer

Återanvänt stål från World trade center användes till att bygga stridsfartyg

USS New York är ett militärt transportfartyg vars bogparti delvis gjutits av återanvänt stål från World trade center skraporna, i åminnelse av 9/11-katastrofen.

Fartyget är konstruerat för att kunna transportera upp till 700 marinsoldater samt diverse vapensystem.

Dylika farkoster används ofta av större militära organisationer som exempelvis vill kunna genomföra en invasion.

Terrorns Europa

Europa skakas nu dagligen av terrordåd, framförallt är det Tyskland och Frankrike som drabbas. Det är oftast unga muslimska män från Mellanöstern som utför dåden, och terrorn förknippas ofta med det vi kallar för islamism.

Islamismen är egentligen ett samlingsnamn för ett flertal radikala muslimska rörelser. Den moderna radikala tolkningen av islam började förmodligen i Iran 1979, och fortsatte att sprida sig under de följande decennierna. Vi känner till rörelser som Talibanerna, Hizbollah, al Qaida, Muslimska brödraskapet, IS osv. (mer…)

Har NATO ringat in Ryssland?

NATO närmar sig allt fler gamla sovjetrepubliker, senast Georgien, och Ryssland känner sig trängt och inringat. Kommer västvärldens försvarspakt att provocera fram ett krig i regionen?

Amerikanerna har på senare år visat ett ödesdigert dåligt omdöme, då man gått in i Afghanistan och Irak och skapat oordning och lämnat något ännu värre efter sig. NATO har sått en draksådd i Västasien som bidragit till islamism, extremism och krig.

Och nu provocerar man längs Rysslands gränser, kanske kan en förlupen kula framkalla ett tredje världskrig? Världen blir allt farligare och osäkrare. (mer…)

Terrorattack i Nice

En lastbil plöjer in bland folkhopen på Promenade des Anglais i Nice, över 80 människor dör, dussintals är skadade, varav många barn. Föraren skjuten till döds av polis, det fanns vapen och sprängmedel i fordonet. Så mycket vet vi just nu. Och detta sker på Bastillien-dagen, då fransmännen firar frihet, jämlikhet och broderskap. Dådet anses ha islamistiskt karaktär.

Det är inte första gången något dylikt händer, och förmodligen inte sista gången heller. Vi börjar vänja oss nu. Och svenska vänsterliberala medier kommer förmodligen att skriva att dådet inte alls har med islam att göra, att föraren förmodligen haft en tragisk uppväxt, att man borde ha mer restriktiv licens på att få köra lastbil, samt ännu hårdare regler för innehav av vapen. (mer…)

Varför invaderade Putin Ukraina?

Ja, man kan verkligen fråga sig varför Putin invaderade Ukraina. De hade redan tillgång till Krim-halvön, och hyrde stora flottbaser där. I praktiken kontrollerade de redan området.

Nu fick man istället stora delar av världen emot sig, blev utsatt för en handelsbojkott, samt förlorade en granne. Ukraina blir allt mer västorienterat och missnöjet mot Ryssland växer.

Ryssland har förlorat enorma summor på äventyret i Ukraina. De har blivit ovänner med tidigare allierade, de har tappat i anseende i världen, det ryska folket har blivit fattigare och fått sämre levnadsstandard. (mer…)

Rätten att bära dolda vapen

Bilden är från aliengearholsters.com
Bilden är från aliengearholsters.com

I USA pågår debatten om huruvida medborgarna ska få bära dolda handeldvapen i offentliga miljöer. Man är rädd för vansinnesdåd och masskjutningar. Och vapenliberalerna menar att om medborgarna är beväpnade så kan de avbryta våldsbrott.

Och ju fler som bär dolda vapen i det offentliga rummet, desto säkrare blir det för medborgarna, enligt den här logiken. Medan vapenmotståndarna yrkar på mer regleringar.

Vi bör fråga oss, går det överhuvudtaget att hindra att folk beväpnar sig? Idag finns det små kraftfulla pistoler, varav några till och med är tillverkade i plastmaterial. Så det är inte helt lätt att kontrollera om folk har vapen eller ej – men givetvis går det. (mer…)

Vad gjorde ryssarna i Syrien egentligen?

Det spekuleras mycket om varför ryssarna för det första involverade sig i Syrienkonflikten, och för det andra sedermera hastigt och lustigt drog hem sina trupper.

Och det finns många olika svar på de här frågorna. Somliga menar att Ryssland vill visa sig dugligt igen, vill vara med i matchen på den storpolitiska scenen, skaffa sig ett psykologiskt övertag.

Samtidigt är landet snart bankrutt pga av låga oljepriser och bojkotten från västmakterna. Många på den västliga åskådarläktaren sitter med popcornpåsen och väntar på något slags palatskupp eller folkligt uppror. (mer…)

Cypern vill lösa delningen av ön innan Turkiet släpps in i EU-förhandlingarna

Turkiet anses vara nyckeln till att lösa migrantkrisen. Och Turkiet vill återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Men det vill uppenbarligen inte alla EU-länder. Cypern till exempel vill att Turkiet initierar en lösning av cypernproblemet innan dess och att Turkiet går vidare med EU protokollen. (mer…)

Fredssamtalen skyndas på i Cypern

Cyperns president Anastasiades och den turkcypriotiska ledaren Akinci har lovat att skynda på förhandlingarna som i slutänden ska resultera i en återförening av ön. Cypern delades 1974 då Turkiet ockuperade den norra tredjedelen med förevändningen att skydda den turkcypriotiska befolkningen som då utgjorde ca 18% av befolkningen. (mer…)

Etnisk rensning av kristna i Mellanöstern

Innan oroligheterna fanns det över en miljon kristna i Syrien, nu finns finns det omkring 500,000 kvar. Och läget är ännu värre i Irak, där den kristna kulturen är på väg att dö ut helt och hållet, från ca 1,4 milj till dagens 200,000. Det här är en etnisk rensning som pågår i det tysta. De kristna traditionerna i Mellanöstern är bland de äldsta i världen, och språket som talas arameiskan är det språk som Jesus lär ha talat. Något att fundera på inför julen.

BBC och britternas förmåga till klarspråk

Risken för systemkollaps

Om du vill hjälpa någon som drunknar, se till att du har med dig något att flyta på. Om du inte har något flytetyg så riskerar du att dras ner i djupet av den som drunknar.

/Gammalt bondförnuft

Nu talar allt fler om en förestående systemkollaps, där myndigheter och statliga verk inte längre klarar sina uppgifter; varken budget, resurser eller bemanning räcker längre till. 10,000 asylsökande i veckan tär på resurserna. Och även om landets politiker visat en stark vilja för solidaritet och öppna gränser i teorin, så är landet i praktiken inte förberett för en dylik flyktingström.

Den förda politiken medger inte heller möjligheter att snabbt bygga fler bostäder eller uppmuntra företagen att skapa fler jobb. Både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är hårt reglerade, det är dyrt och krångligt att bygga, och det är tillika en stor investering att nyanställa. Skattetrycket, som är en av de högsta i världen medför snarare att jobben flyttas utomlands – i ett läge när massor av nya jobb behövs till alla nykomlingar.

Som om det inte räcker med dåliga nyheter, nu meddelar riksbankschefen Ingves att hushållens skulder är en allt högre tickande bomb. Om utländska investerare förlorar tron på på den svenska ekonomin kan det utlösa en finanskris.

(mer…)