Konflikter & katastrofer

Varför invaderade Putin Ukraina?

Ja, man kan verkligen fråga sig varför Putin invaderade Ukraina. De hade redan tillgång till Krim-halvön, och hyrde stora flottbaser där. I praktiken kontrollerade de redan området.

Nu fick man istället stora delar av världen emot sig, blev utsatt för en handelsbojkott, samt förlorade en granne. Ukraina blir allt mer västorienterat och missnöjet mot Ryssland växer.

Ryssland har förlorat enorma summor på äventyret i Ukraina. De har blivit ovänner med tidigare allierade, de har tappat i anseende i världen, det ryska folket har blivit fattigare och fått sämre levnadsstandard. (mer…)

Rätten att bära dolda vapen

Bilden är från aliengearholsters.com
Bilden är från aliengearholsters.com

I USA pågår debatten om huruvida medborgarna ska få bära dolda handeldvapen i offentliga miljöer. Man är rädd för vansinnesdåd och masskjutningar. Och vapenliberalerna menar att om medborgarna är beväpnade så kan de avbryta våldsbrott.

Och ju fler som bär dolda vapen i det offentliga rummet, desto säkrare blir det för medborgarna, enligt den här logiken. Medan vapenmotståndarna yrkar på mer regleringar.

Vi bör fråga oss, går det överhuvudtaget att hindra att folk beväpnar sig? Idag finns det små kraftfulla pistoler, varav några till och med är tillverkade i plastmaterial. Så det är inte helt lätt att kontrollera om folk har vapen eller ej – men givetvis går det. (mer…)

Vad gjorde ryssarna i Syrien egentligen?

Det spekuleras mycket om varför ryssarna för det första involverade sig i Syrienkonflikten, och för det andra sedermera hastigt och lustigt drog hem sina trupper.

Och det finns många olika svar på de här frågorna. Somliga menar att Ryssland vill visa sig dugligt igen, vill vara med i matchen på den storpolitiska scenen, skaffa sig ett psykologiskt övertag.

Samtidigt är landet snart bankrutt pga av låga oljepriser och bojkotten från västmakterna. Många på den västliga åskådarläktaren sitter med popcornpåsen och väntar på något slags palatskupp eller folkligt uppror. (mer…)

Cypern vill lösa delningen av ön innan Turkiet släpps in i EU-förhandlingarna

Turkiet anses vara nyckeln till att lösa migrantkrisen. Och Turkiet vill återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Men det vill uppenbarligen inte alla EU-länder. Cypern till exempel vill att Turkiet initierar en lösning av cypernproblemet innan dess och att Turkiet går vidare med EU protokollen. (mer…)

Fredssamtalen skyndas på i Cypern

Cyperns president Anastasiades och den turkcypriotiska ledaren Akinci har lovat att skynda på förhandlingarna som i slutänden ska resultera i en återförening av ön. Cypern delades 1974 då Turkiet ockuperade den norra tredjedelen med förevändningen att skydda den turkcypriotiska befolkningen som då utgjorde ca 18% av befolkningen. (mer…)

Etnisk rensning av kristna i Mellanöstern

Innan oroligheterna fanns det över en miljon kristna i Syrien, nu finns finns det omkring 500,000 kvar. Och läget är ännu värre i Irak, där den kristna kulturen är på väg att dö ut helt och hållet, från ca 1,4 milj till dagens 200,000. Det här är en etnisk rensning som pågår i det tysta. De kristna traditionerna i Mellanöstern är bland de äldsta i världen, och språket som talas arameiskan är det språk som Jesus lär ha talat. Något att fundera på inför julen.

BBC och britternas förmåga till klarspråk

Risken för systemkollaps

Om du vill hjälpa någon som drunknar, se till att du har med dig något att flyta på. Om du inte har något flytetyg så riskerar du att dras ner i djupet av den som drunknar.

/Gammalt bondförnuft

Nu talar allt fler om en förestående systemkollaps, där myndigheter och statliga verk inte längre klarar sina uppgifter; varken budget, resurser eller bemanning räcker längre till. 10,000 asylsökande i veckan tär på resurserna. Och även om landets politiker visat en stark vilja för solidaritet och öppna gränser i teorin, så är landet i praktiken inte förberett för en dylik flyktingström.

Den förda politiken medger inte heller möjligheter att snabbt bygga fler bostäder eller uppmuntra företagen att skapa fler jobb. Både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är hårt reglerade, det är dyrt och krångligt att bygga, och det är tillika en stor investering att nyanställa. Skattetrycket, som är en av de högsta i världen medför snarare att jobben flyttas utomlands – i ett läge när massor av nya jobb behövs till alla nykomlingar.

Som om det inte räcker med dåliga nyheter, nu meddelar riksbankschefen Ingves att hushållens skulder är en allt högre tickande bomb. Om utländska investerare förlorar tron på på den svenska ekonomin kan det utlösa en finanskris.

(mer…)

Vedergällningen

Dödssiffran för Parisdåden skulle lätt kunnat överstiga 1000 om terroristerna varit mer organiserade. Västvärldens terroranalytiker drar nog ändå en försiktig en lättnadens suck. Utan att förringa det fruktansvärda som hänt, och de  139 som dött. Ett terrordåd med sikte att skapa rädsla, panik och sätta spiken i kistan för våra öppna liberala samhällen.

Och islamisterna har lyckats ganska bra hittills. Efter 9/11-dåden har vi fått en uppsjö av övervakningslagar och den personliga integriteten har fått sig en ordentlig knäck. Förmodligen fortsätter våra politiker i samma anda med ännu mer polisiära åtgärder, restriktioner och undantagslagar.

Vad som händer just handlar mer om direkt vedergällning, och franska stridsflygplan som gått hårt åt islamisternas oljeproduktion och tillhörande infrastruktur. Vi får hoppas att man denna gång nöjer sig med att besegra fienden, och lämnar över landet till moderata inhemska grupper, istället för att iscensätta en regelrätt ockupation, där västvärlden sakta förlorar i anseende.

Början på slutet

Samtidigt som islamister utför attentat i Paris så stöter de på allt större motstånd i Syrien och Irak. Kurdiska peshmergna befriar staden Sinjar, som är en viktig förbindelselänk för IS-terroristerna.

Delningen av Cypern löst innan maj 2016?

Nu låter det optimistiskt från Cypriotiskt håll. Enda sedan den liberale ledaren Mustafa Akinci valdes av det turkcypriotiska folket så har förhandlingarna gått framåt. Nu verkar t o m republiken Cyperns president Nicos Anastasiades tro på en lösning innan parlamentsvalen i maj 2016.

Både grekcyprioter och turkcyprioter har farit illa av delningen av ön som skedde 1974, då turkiska trupper ockuperade norra delen av ön. Ockupationen skedde efter en Cypriotisk statskupp. Turkiska trupper ingrep för att skydda den turkcypriotiska befolkningen, man var rädd för den nya ledningen, som understöddes av den grekiska juntan.

Cyperns självutnämnde diktator föll emellertid efter bara några dagar, så gjorde även den grekiska juntan. Demokrati återinfördes, den lilla önationen fick börja om från början. Men de turkiska trupperna är kvar än idag, och Cypern är fortfarande delat och ockuperat. (mer…)

Tillbaka i det förra sekelskiftet

Kejsar Franz Josef av Österrike-Ungern
Kejsar Franz Josef av Österrike-Ungern

Under 1970-talet då jag växte upp ansågs krig vara något fult och meningslöst. Vi var rädda för atombomben som kunde utrota allt liv på jorden. Nationalism var något gammalt och osunt. Världen var ny och modern, inte bara i mina barnaögon utan för alla. Nya villor och bostadsområden växte upp som svampar ur jorden. Byggkranar stod överallt, och nya bilar rullade ut från fabrikerna.

Levnadsstandard, löner och forskning var på ständig uppgång. Världen var uppdelad i I-, och U-länder, öst och väst. Sverige var en av världens rikaste nationer, vi hade fabriker, storskalig produktion, god ingenjörskonst och internationell solidaritet. Jag trodde på allvar att det skulle finnas interstellära rymdskepp år 2001. (mer…)