Kultur

Vår överdrivna fascination av kön, sex och ras

Varje skola, förskola, universitet, museum och snart även företag har någon slags plan för genusarbete. Enligt Wikipedia är genus (engelska gender) ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus är det sociala könet. Begreppet härstammar från diverse feministiska åskådningar, där traditionellt kvinnliga aktiviteter ratas. Och man vill istället erövra manliga områden, och på detta sätta ta makten över sina liv. Förvärvsarbete anses exempelvis mer attraktivt än barnpassning och städning i hemmet.

Ibland undrar jag varför genusbegreppet är så otroligt populärt? Kvinnor befinner sig sedan länge ute i arbetslivet, och kan styra över sina liv. Och om man jämför män och kvinnor med identisk yrkeserfarenhet inom samma bransch så tjänar de ofta lika mycket. Skulle det finnas olikheter så är det snarare en facklig fråga än en genusfråga. Inom vissa yrken som lärare och journalist så har kvinnorna t o m tagit över i stor utsträckning. Vi ser en liknande trend inom politiken och inom den akademiska världen.

Det märkliga är att ju mer jämlika vi blir, desto mer ägnar vi oss åt genus och genderfrågor. (mer…)

Falska nyheter och konspirationsteorier på sociala medier

Det har i upprörda ordalag talats om falska nyheter på Facebook och Twitter. Och dessa nyheter anses ha påverkat det amerikanska presidentvalet. Nu bör man ta krafttag mot falska nyheter och hat på nätet, åtminstone enligt vissa politiker och debattörer.

Att det kan uppfattas som ett hån mot det fria ordet verkar de inte förstå. Rätten att få tala fritt är viktigare än att tala rätt, eftersom vi ofta inte vet vad som är rätt förrän i efterhand.

Vilka var då nyheterna som fick politikerna att reagera så kraftigt? Det har varit många rykten i omlopp, men några är mer segdragna än andra. Under senare hälften av valrörelsen har det gått rykten om ett pedofilnätverk kring de amerikanska demokraterna, med Hillary och Bill Clinton i spetsen. Den påstådda skandalen kallas #pizzagate.

I traditionella medier har historien avfärdats som rent nonsens, man har inte ens velat undersöka saken närmare. Men verkligheten är en hård och bister följeslagare. Tyvärr brukar även de vildaste fantasier innehålla ett litet korn av sanning. (mer…)

Nationalism under 2000-talet

rp_europe_1911-1024x840.jpgSedan 1800-talet är nationalismen en av de viktigaste faktorerna för att definiera ett land. Om vi tar Sverige som exempel, det minsta gemensamma nämnaren är att vi uppfattar oss själva som svenskar, och har en gemensam historia. Vårt land hålls inte ihop av en filosofisk idé, geografiska förutsättningar eller tvång från andra nationer. Sverige är svenskarnas land, och idén bakom nationen är baserad på språk, historia, kultur och etnicitet.

Så har det inte alltid varit. Om vi går tillbaka till medeltiden så var nationerna lösare sammanhållna. Olika landskap och regioner skilde sig åt både vad gällde ekonomiska förutsättningar, dialekter/språk och geografi. För att exemplifiera, det var större skillnad på dalkarlar, smålänningar och gotlänningar än vad det är idag, både vad gäller språk/dialekt, försörjning och kultur. Om vi går ännu längre tillbaka så skilde sig även religionen en aning, då man vördade olika gudar i skilda stadsstater under antiken, även om det fanns en erkänd övergripande gudaskara.

Kungar och kejsare strävade efter att erövra flera olika regioner, och skapa kungadömen och imperier. Men de flesta människor reste inte så mycket, man levde kvar i sin landsände, pratade sitt eget tungmål och skötte sina sysslor, oavsett vem eller vilka som var härskare. (mer…)

Klass, ras och kön i det postmoderna västerländska samhället

alexander-coinUnder hela efterkrigstiden så var ledordet jämlikhet. Vi eftersträvande någon slags balans mellan klasser, kön och raser. Alla var lika värda, åtminstone på pappret, och man närmast undertryckte etnicitet, ursprung, klasser etc. Under senare år har emellertid detta ändrats. Feminismen har utvecklats i en mansfientlig riktning där man öppet hånar män. Det pratas också mycket om gender och genus, och olika sexuella läggningar. Vilket egentligen inte intresserar omgivningen, eftersom de aktiviteter vi har i sängen ändå är privata i den västerländska kulturen. Du är framförallt en individ, och inte en sexuell läggning. Socialister och vänsterliberaler ropar efter kvotering, separation och safe spaces, vilket är ett hot mot det meritokratiska samhället, där det du gör är viktigare än vem du är. Det utropas rasseparatistiska nätverk, som exempelvis Black lives matter, som också är öppet nedlåtande mot vita. Och motreaktionen låter inte vänta på sig, i USA har vi Alt-right, en identitär arbetarklassrörelse som vill värna vita barn.

Vi går från tanken om jämlikhet till en mer uppdelad värld. (mer…)

Mörkret härskar innan dagen gryr

universeI de flesta kulturer finns det olika tendenser till dystopier och civilisationskritik. Det kan handla om att framtiden ter sig farlig och obekväm. Eller att man tror att de bästa dagarna redan är förbi, att guldåldern är över, och kulturen övergår i nedgång och fall. Att domedagen närmar sig. Freud menar att det finns en dödslängtan hos människosläktet som bidrar med krig och elände. Nietzsche menar att Gud är död. Tolkien skriver att Alverna lämnar Midgård, och dvärgarna drar sig tillbaka. (mer…)

Remember remember…

vendetta

Remember, remember!
The fifth of November,
The Gunpowder treason and plot;
I know of no reason
Why the Gunpowder treason
Should ever be forgot! (mer…)

Stadsporten

tallinn_old_town_gate

I äldre traditionella samhällen fanns det ofta regler för vad och vilka som fick passera in och ut ur städer och byar. Det stod vakter vid stadsportarna som kontrollerade de resande.

Om du var en tillfällig besökare var det sällan några problem att passera. Du sågs som en tillgång. Med all säkerhet skulle du göra av med pengar, handla varor eller tjänster, och det var fördelaktigt för staden och dess borgare. Tiggare och fattiga människor var inte lika populära.

Om du hade med dig egna varor till försäljning blev det genast lite mer komplicerat. Vakterna ville veta vad det var för slags varor, hur mycket, och givetvis ville de skära lite emellan av din vinst – vanligtvis kallat tull, som är en slags skatt. Om du bara hade med dig ett fåtal saker för eget bruk blev du vanligtvis lämnad i fred. (mer…)

Alt right utmanar den rådande ordningen

la-na-pol-pepe-the-frogVi ser en en ny rörelse växa fram, kallad alt right. Det är ett tecken i tiden, som en reaktion mot alla de falska förhoppningarna vi blivit matade med under årens lopp.

Framtiden blev inte riktigt som vi trodde. Globaliseringen medförde inte bara goda ting, världen förenades inte i en jättelik ringdans. Nej, det blev inte som vi tänkt oss.

Den alternativa högern är inte progressiva, socialister, vänsterliberaler eller ens neocons. De gillar inte höga skatter, eller en stat som lägger sig i alltför mycket, men de är å andra sidan inte heller libertarianer, som vi snart kommer att märka. (mer…)

Den starka svenska kulturen

bondeIbland sägs det att Sverige inte har någon kultur, att det mesta är inlånat utifrån. Detta är rent nonsens, Sverige har en distinkt och stark kultur, men ibland kan det vara svårt att se den, ty den är så självklar. Nedan listar jag de fyra viktigaste beståndsdelarna i den svenska kulturen, så som jag ser den:

Plikt

Svensken genomför noggrant för sina sysslor och plikter. Det finns värden i detta, att hålla sina ord, att utföra det man åtagit sig, att vara pålitlig. (mer…)

Länders relationer – vänner och ovänner i allt snabbare tempo

Putin började sin karriär med att närma sig väst, Ryssland gick med i NATO:s partnerskap för fred, i vilket de flesta gamla sovjetrepubliker fortfarande är med. Det var inget snack om att man ville delta i västvärldens ekonomiska och kulturella dialog. Nästa steg var att stärka infrastrukturen kring oljan och gasen, och Putin förvandlades till en brat, rik på oljemiljonerna, men fortfarande en del av väst. Vi såg plötsligt mängder av rika ryssar i Nice, London och New York. Det tredje steget handlade om ett avståndstagande från västvärlden, och förstärkande av den ortodoxa identiteten, samt aggressioner mot grannländer som fortfarande vände sig mot väst.

Och allt det här skedde under några decennier. Vi kan utan tvekan tänka oss att Ryssland återvänder till väst om Putin kommer på andra tankar, eller när han avgår. Relationen mellan USA och Ryssland kan också mycket väl ändras efter höstens presidentval. Det finns inga färdiga svar. Och det kan gå väldigt snabbt. (mer…)

Den splittrade västvärlden

star-owlUnder det kalla kriget så enades västvärlden under begreppet frihet – men notera att det är en amerikansk paroll, Europa har sällan varit känt för sin frihet historiskt sett. Envälden, kungar och diktatorer har avlöst varandra. Och kyrkan har på många håll fungerat som en social kontrollant och likriktare. Medborgarna har påfallande ofta varit undersåtar, framförallt i de östra delarna av Europa. (mer…)

Trumps frisyr…

Jag antar att den här kvalar in på avdelningen fredagsnöjen. Vansinnigt kul!