Migration

Tempen på migrationspolitiken i EU

Allt fler länder inom EU har blivit mer kritiska till massmigrationen från Mellanöstern. Här avses enbart asylinvandring, och inte arbetskraftsinvandring eller investeringsinvandring, där kan inställningen skifta radikalt, och det är en annan fråga. (mer…)

Så länge skatterna är extremt höga kommer samhällsexperimenten att fortsätta

Under senare tid har flyktinginvandringens kostnader diskuterats, och färska rapporter visar att hanteringen kan utgöra en betydande utgift för samhället. Och det är kanske inte så märkligt, ty flyktinginvandring är inte samma sak som arbetskraftsinvandring. Flyktingar kan vara skadade både fysiskt och psykiskt, det är åtminstone något som bör tas med i kalkylen, och de kanske aldrig kan arbeta normalt. Flyktinginvandring är framförallt ett humanitärt projekt, och inte en alls självklar vinst för samhället. (mer…)

Frihetlig migrationspolitik – är den möjlig?

Kan man bygga en vettig migrationspolitik på klassisk liberal/libertariansk grund? Många frihetliga debattörer skruvar på sig, de medger att de varit naiva med sina tankar om öppna gränser, men vad finns det istället? Vad ska vi göra? Och var ska vi börja? (mer…)

Socialdemokraterna vänder kappan efter vinden, lanserar en mer restriktiv migrationspolitik

Socialdemokraterna är ett maktparti. De vänder kappan efter vinden, och gör i princip vad som helst för att behålla makten. Efter det senaste migrationspolitiska utspelet så vet vi att de sneglat en hel del på SD:s politik. Och det är logiskt. Vindarna har vänt, och tillika sossekappan. Nu är det mer opportunt att förespråka en restriktiv migrationspolitik. Men kanske är det 30 år för sent? Sossarna har konsekvent bejakat bidragsinvandring istället för arbetskraftsinvandring, vilket lett till olycka och elände för landet. Men den här gången ska det bli rätt, den här gången ska de hålla vad de lovar. Ramsan upprepas i det oändliga. (mer…)

Kampen om Sydafrika

Kung Shaka av Zulufolket, 1824

De afrikanska bantufolken kan spåra sitt ursprung till Centralafrika. De började att expandera för ca 3000 år sedan. Och på 1800-talet nådde de ner till Sydafrika (Cape-kolonin), som då redan var befolkad av holländare, s.k boer. Zulu är kanske det mest kända av bantufolken, de var en krigisk nation som till och med utmanade boernas och britternas herravälde över regionen. (mer…)

V4-länderna vill hjälpa Italien att bevaka havsgränserna

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har en liknade medietaktik som Donald Trump. Han hoppar friskt över de traditionella medierna och rapporterar direkt till sina väljare från Facebook. Idag befinner han sig i Bryssel och diskuterar migration med de andra EU-ländernas folkvalda. Han rapporterar att V4-länderna (Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien) har närmat sig Italien och önskar bistå landet ekonomiskt eller via samarbete för att bevaka kustgränserna och avisa migranter. Orbán som närmast lät uppsluppen menade att samtalen gick bra, och att mycket redan hade vunnits.

Om V4 närmar sig Italien och eventuellt även Österrike så kan maktbalansen inom EU förskjutas. Storbritannien som fortfarande är kvar inom samarbetet kan förmodligen också av taktiska skäl tänka sig att stödja de rebelliska centraleuropéerna. Möjligen ser vi början på en attitydförändring gällande den extensiva flyktingpolitiken från 2015, och på sikt en återgång till en mer långsam organisk migration, samt en mer behärskad syn på islam och dess kulturyttringar i Europa. Mötet i Bryssel pågår en dag till, och det är givetvis fortfarande osagt hur det kommer att sluta.

Avdramatisera flyktingfrågan

Vi måste lära oss att debattera flyktingfrågan precis som vilket annat politiskt spörsmål som helst, som att sänka skatter, avreglera elmarknaden etc etc. Vi bör avdramatisera flyktingfrågan, det finns inget som gör denna fråga heligare eller besvärligare än andra frågor.

Men det handlar ju om liv och död, vi hjälper ju människor i nöd. Ska vi sluta med det?

Så här tänker många, vilket gör att debatten blir vresig och snäv, och slutar ofta med rasistanklagelser. Budgeten för vård/omsorg handlar också om liv och död, men det kan vi uppenbarligen debattera mer eller mindre sansat. Likaså polis, rättsväsende, räddningstjänst etc etc.

Först och främst, om vi verkligen hade velat hjälpa flyktingar från exempelvis Syrien, så hade vi använt pengarna till att skapa trygga miljöer i deras närområden. På det här sättet hade vi kunnat hjälpa dubbelt så många, kanske ännu fler? I princip alla omkostnader är rejält billigare i Mellanöstern jämfört med Sverige, som är ett av världens dyraste länder. (mer…)

En organisk naturlig invandring

Flicka från Rättvik i Dalarna, fotograferad vid migrationsmottagningen på Ellis Island, USA, 1906-1016.

Jag har tidigare diskuterat skattefinansierad flyktinginvandring, och hur svårt det är att förena med frihetliga ideal. Frihet handlar om att slippa tvång. Och hur man än vänder och vrider på det, så är skatt en påförd tvångsåtgärd, och att utnyttja pengarna till tveksamma politiska projekt är inte förenligt med god etik. Om medborgarna frivilligt ger sina pengar till dylika projekt så är det givetvis en annan sak.

Även om kostsamma statliga projekt är framröstade i god demokratiskt ordning, så kommer man inte undan med att det är ett tillgrepp i medborgarnas ekonomi. Andra borde inte kunna få rösta om att ta dina pengar. Detta är en paradox och svaghet inom all form av demokrati och folkstyre.

En lösning vore en grundlag/konstitution som strikt reglerar vad skattepengar får användas till, och under vilka förutsättningar de får samlas in. Men vi är långtifrån en dylik situation, i dagsläget får politikerna samla in hur mycket skatt de vill, och använda pengarna till vadhelst de finner nödvändigt. (mer…)

Fri invandring i en fri värld

Afghanska kvinnor på 1970-talet.

I frihetliga kretsar pratas det ibland om fri invandring. Men vad menas egentligen med detta, är det ens möjligt att genomföra? Hur skulle det fungera i praktiken?

Frihetliga personer vill ha mindre statlig påverkan. Oavsett om vi kallar oss nyliberaler, klassiska liberaler, libertarianer eller gammelborgerliga – vi vill ha en mindre stat och lägre skatter. Detta är själva fundamentet.

Härmed kan det inte uppstå massiv flyktinginvandring finansierad med skattebetalarnas pengar. Det finns inga medel för detta. Den gemensamma plånboken är tom.

Tycker man annorlunda är man socialliberal el.dyl. Det går ganska många röda linjer vid massivt nyttjande av skattepengar – om man är frihetligt sinnad. (mer…)

Framtida invandringsprognos

Under åren 2001 – 2016 var bruttoinvandringen till Sverige ca 1, 55 miljoner, medan ca 700,000 lämnade landet, vilket ger en nettoinvandring på ca 850,000 personer.

Här avses total invandring, både flyktingar, flyktingliknande skäl, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och övriga. Vad gäller utvandring så är det framförallt utlänningar som lämnar Sverige, men en betydande del är också svenskfödda, ca 17-20,000 per år.

Givetvis är det svårt att beräkna framtida invandring, eftersom det beror på politiska beslut och världsläget, men om vi tar ett snitt av de senaste 16 årens invandring hamnar vi på ca 53,000 nettoinvandrare om året. Det ger ca en miljon nya invandrare vart 19:e år. Om vi beräknar att det finns ca 10 miljoner invånare i Sverige idag, och ungefär 2 miljoner av dessa är första och andra generationens invandrare. Då krävs det ca 113 år innan de med utländskt ursprung blir lika många som svenskarna.

Om nettoinvandringen istället blir 70.000 om året tar det ca 86 år innan vi kommer till brytpunkten. Och om nettoinvandringen blir ca 100.000 per år, då går det snabbare, ca 60 år. Vid en nettoinvandring om 150,000 om året tar det ca 40 år.

(mer…)

En libertariansk invandrings- och flyktingpolitik

Libertarianism handlar om att minska staten och dess befogenheter, och istället främja civilsamhället och den enskildes frihet.

Några vill behålla en liten stat som sköter rättsväsende, inre och yttre försvar. Emedan andra vill ersätta staten med olika former av frivilliga samarbeten.

Istället för att betala enorma mängder i skatt kan exempelvis vården finansieras med försäkringar, och dessa försäkringsbolag kan vara privata på en fri marknad, eller medlemsägda kooperativ. Libertarianismen är alltså inte vänster eller höger, alla initiativ välkomnas så länge de inte är tvingande.

I ett dylikt samhälle är centralmakten svag, den kanske inte ens finns. Regioner, städer, kvarter, byar och gårdar kan sköta sig själva. Makten flyttas ner till civilsamhället, till den enskilde medborgaren. Begreppet stat tappar på sätt och vis sin mening, det kan istället vara länet, kommunen eller byn som har den lagstiftande makten. Det finns inget som hindrar avknoppning eller secession . (mer…)

Sverigedemokraterna påminner om socialdemokraterna på sjuttiotalet

1970 avskaffade socialdemokraterna tillsammans med LO arbetskraftsinvandringen. Och flyktinginvandringen var liten och blygsam. Partiet hade en karismatisk ledare som mer än gärna hetsade olika folkgrupper mot varandra. Rörelsen hade en ganska mörk historia, ty den var sprungen ur en sammanslutning och ideologi som stöttade folkmord och övergrepp i ett av våra grannländer. Den karismatiske ledaren besökte dessutom flera andra länder med liknade totalitära politiska system, och hyllade dem.

Känns det igen? (mer…)