Migration

EU:s migrationslagar gäller inte alla

Jag är sent på den här bollen, flera andra har skrivit om ämnet, men det kan vara värt att nämna igen.

Det finns sedan länge utarbetade lagar kring migration inom EU. För att stanna mer än 3 månader i ett annat EU-land så måste man uppvisa någon form av försörjning, att man studerar, uppbär pension, eller på annat sätt är försörjd.

Uppfyller man de här kraven och dessutom registrerar sig, skattskriver sig i det nya landet, betalar sociala avgifter, samt registrerar sig för moms om man är egenföretagare etc – då är man välkommen att stanna. På det här sättet bidrar man till det nya landets ekonomi. Och man bygger vidare på idén om den fria rörligheten i syfte att skapa en form av europeisk gemenskap – oavsett om vi gillar unionen eller vill ha ett lösare samarbete. (mer…)

Samtidigt i Ungern

Ungerns premiärminister Viktor Orbans höll ett eldigt tal för några dagar sedan, där han angrep den s k politiskt korrekta Europeiska överklassen och folkvandringen/massmigrationen etc.

Det blir alltmer viktigt för oss att snegla mot Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien (den sk Visegrad-gruppen, V4), som håller på att utvecklas till en maktfaktor inom EU, och förmodligen än mer om(när?) unionen splittras.

Är det slut med svensk flyktingpolitik?

Europas flyktingkris börjar alltmer att likna en fatal drunkningsolycka. En person slänger sig i vattnet för att rädda någon som håller på att drunkna, men han glömmer att ta med sig något att flyta på, och riskerar att dras ner i djupet av det vettskrämda sprattlande offret. Välvilja utan eftertanke.

Migranterna fortsätter att strömma in i Europa. Sedan årsskiftet har nästan 100,000 till anlänt. Vi är oförberedda, vi har inte kapacitet att ta emot så många migranter, om inte migrations-hanteringens kvalitet läggs på en mycket lägre nivå. För Sveriges del kan det handla om lägre bidrag, billigare mat och enklare bostäder, tältläger, baracker o dyl. (mer…)

Nu börjar utvisningarna

Man ska inte skryta och slå sig för bröstet, men jag skrev redan i somras om att Sverige förmodligen skulle införa gränskontroller el dyl, för få stopp på strömmen av migranter från Mellanöstern. Och när detta var gjort var jag också ganska säker på att många av de som redan anlänt skulle utvisas.

Det finns helt enkelt varken pengar eller plats, och när politikerna till slut tvingas skära i välfärden riskerar hela det skattefinansierade folkhemsprojektet att skaka i grundvalarna. (mer…)

Hur återuppbygga svensk invandringspolitik?

Ja, nu hör man folk som bara för en vecka sedan villa släppa in alla flyktingar, istället förespråka att man borde stänga gränserna helt och hållet ett tag, tills man rett ut saker och ting. Från den ena extremen till den andra alltså.

Vi som hela tiden hävdat att man borde ta in lagom många flyktingar – och speciellt satsa på FN-kvotflyktingar – har länge ignorerats i debatten i förmån för Miljöpartiets och Sverigedemokraternas brösttoner. De gröna vill ha öppna gränser, och de bruna vill stänga dem. Och de flesta har flockats kring de här två extremistpartierna. Ganska barnsligt, ungefär som att världen är svart och vit, ond och god, bra och dålig. Som handlingen i en sämre Hollywoodfilm. (mer…)

Varför är det ingen som brunmålar LO?

Det är ganska vanligt inom flykting- och migrationsdebatten att parterna brunmålar varandra när det hettar till lite. Kritik mot invandring eller flyktingmottagning brukar förr eller senare associeras med marschmusik från 30-talets Tyskland. Det är ett effektivt sätt att få tyst på debatten, stoppa sina meningsmotståndare och lägga locket på.

Det enda sättet att undvika brunmålning är att förespråka öppna gränser och fri flyktingmottagning. Men alla vet att det egentligen är omöjligt, eftersom flyktingmottagningen bekostas av skattebetalarna, och oavsett om flyktingarna kommer i arbete (förr eller senare) är det en enorm initial kostnad. Flyktingmottagning är tyvärr en budgetfråga, precis som barnbidrag, skolmat eller cancervård. (mer…)

Den fria rörligheten och kontrollsamhället

De nyinförda id-kontrollerna i har fått mycket kritik, och visst går det emot tanken om öppna gränser och fri rörlighet. Men notera att våra samhällen alltid har krävt att vi legitimerar oss i tid och otid. Om du ska göra ärenden på banken, besöka myndigheter, ta emot paket och försändelser, köpa vissa produkter etc. Id-kontroller görs dagligen av de mest bisarra skäl. Vi må ha öppna gränser, men våra samhällen är väldigt kontrollerade på insidan. (mer…)

Det här med integreringen

statistik-flyktingar-i-arbete
Statistik från SCB, flyktingar i arbete

Efter 7 år kommer ca 43% av flyktingarna i Sverige i arbete, efter 15 år är 62% i arbete. Dessa dystra siffror kommer från SCB. Myten om att flertalet flyktingar skulle ha skaffat sig jobb efter 7 år lever kvar, men det är bara en skröna som upprepats så många gånger att det blivit sanning.

Det är trist att förvanska siffror, medvetet eller omedvetet, som många tidningar och SVT gör. De vill ju innerst inne gott. De vill gärna visa att flyktingpolitiken är lönsam, att det fungerar och att allt är bra.

Men en lögn är alltid en lögn. Och dylika falsarier göder bara invandringsfientliga krafter i landet. Det blir ännu fler lögner att avslöja för främlingsfientliga webbplatser och forum. Man ger dem walk over i frågan. (mer…)

Om att slösa med skattebetalarnas pengar

Det finns en del som påpekar att flyktingkrisen kan bidra med förbättrad ekonomi, det blir mer pengar i rullning och fler betalar moms etc. I ett lite längre perspektiv är det tyvärr en förlustaffär. Enligt SCBs egen statistik så kommer 65% av flyktingarna i arbete inom 15 år. Och staten har enorma merkostnader pga de stora volymerna, dyra tältläger på ca en halv miljard,  samt allmänt ökade merkostnader, och mycket hårt pressad personal både hos migrationsverket och polisen.

Hur vi än vänder och vrider på det så kommer staten att bränna skattebetalarnas pengar i rask takt. Med all säkerhet blir det skattehöjningar och/eller ökad statsskuld för att komma till rätta med problemen. (mer…)

Mellanmjölken har surnat

Vi ser ett slags paradigmskifte från socialism till nationalism. I närmare 50 år var socialismen den rådande ideologin i landet, och sedan hände något, och nu går man över till politikens andra planhalva.

Sverigedemokraterna har över 20% av folkets sympatier, och det gör dem till en maktfaktor. De har idag också det politiska övertaget, ty de varnade länge för konsekvenserna av de ymniga flyktingpolitiken, och de fick rätt när dagens flyktingkris blev ett faktum.

Nu stänger de snälla sossarna och miljöpartiet gränserna i ren desperation. Och SD får förmodligen ännu fler röster, och deras restriktiva politik blir ännu mer etablerad. (mer…)

Full back i flyktingpolitiken

Regeringen lägger nu om kursen för den svenska flyktingpolitiken, den bromsas med anledning av alltför stora volymer under hösten, det finns inte resurser att ta emot fler. Det var bara en tidsfråga innan beslutet skulle tas, ty det är väl enda sättet att komma till bukt med situationen, åtminstone så som läget ser ut just nu.

Däremot gör man inget åt den paralyserade bostadsmarknaden, det är dyrt att bygga och svårt att få tillstånd, dessutom är hyresmarknaden hårt reglerad. Om befolkningen växer med den här takten, hur ska alla få tillgång till en bostad?

Regeringen gör inte heller något åt arbetsmarknaden. Höga skatter, höga minimilöner och andra regleringar omöjliggör skapandet av enkla arbeten som inte har höga krav på språkkunskaper. Hur ska man få alla dessa flyktingar i arbete?

De gör inte heller något åt den generella välfärdsstaten. Om alla som kommer till landet har rätt till bidrag och ersättningar så kommer skattkistan snabbt att sina. Hur ska socialförsäkringar, bidrag och pensioner finansieras?

Löfven och Co gör inte heller något åt företagandet i landet. Höga skatter, avgifter och en starkt reglerad arbetsmarknad gör att företagen hellre flyttar utomlands än att investera i landet. Hur ska välfärden utvecklas?

Flyktingkrisen blottlägger många av de stora problemen inom svensk politik.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Var gick det fel?

När det börjar gå upp för allt fler att något inte står rätt till i Svedala, då börjar de självklara frågorna att krypa ut ur vrårna, där de tidigare gömt sig, rädda för att visa sig. Orsaken till flyktingkrisen – och det stora hål den kommer att borra i statskassan – kan inte enbart förklaras med att det är krig i Mellanöstern. Det är nästan alltid krig i Mellanöstern.

Globalisering och EU:s kollapsade gränser nämns också som orsaker, men den största anledningen till att så många söker sig till Sverige är att vi har bjudit hit dem. Genom att föra en expansiv flyktingpolitik har antalet asylsökande ökat från år till år.

Och det är givetvis inget fel på att föra en frikostig flyktingpolitik, om man planerar för den, om man kan finansiera den, om det finns bostäder, skolor och infrastruktur. Men så är tydligen inte fallet.

Var någonstans gick det fel?

(mer…)