Religion

Är hotet från radikal islam överdrivet?

I samband med att president Trump infört inrese-restriktioner gentemot ett antal muslimska länder, så uppstår givetvis frågan om huruvida hotet från radikal islam är överdrivet eller ej?

Vi kan konstatera att det finns ca 1,7 miljarder muslimer i världen. Kanske är hälften av dem förespråkare av sharia-lagar, kanske fler eller kanske färre. Detta är givetvis en hypotetisk siffra, ingen vet exakt, men vi kan vara säkra på att en betydande del förespråkar islamsk lagstiftning. Och vi ser ökad radikalisering även i fordom moderata muslimska länder som Turkiet. Och i länder som Saudiarabien, Iran och IS-kontrollerade områden så är sharialagarna redan införda. (mer…)

Olika utgångspunkter för icke-tro

Vi lever i ett sekulärt samhälle, många säger att de inte tror på kristendomen och dess budskap. Men vi bekänner oss ofta medvetet eller omedvetet till dess etik och nedärvda seder, som kan ha sitt ursprung i äldre traditioner, hedendom etc. Och det finns olika sätt att inte tro – det populära begreppet ateism är bara en variant. Låt oss börja med den:

Ateister är övertygade om att det inte finns några gudar, de är självsäkra, och de hänvisar till den moderna vetenskapen när de vill avisa olika gudsbegrepp. Det finns helt enkelt inga gudar, har aldrig funnits, och det går inte att bevisa deras existens. Det handlar om myter och legender som skapats av människor. Den handfasta övertygelsen får ateisterna nästan att framstå som en egen religion. (mer…)

Nationer, religion och framgång

irreligion_map

Ju mörkare desto fler ateister och agnostiker. Kartan från Wikipedia.

Om vi tittar på en karta som indikerar tro kontra ateism, så inser vi att de länder som är minst religiösa också är framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. De mest sekulära länderna utan inbördes ordning är Japan, Israel, Tjeckien, Sverige, Kina, UK, Nederländerna m fl. (mer…)

Tro och ateism

Många kristna irriterar sig på ateisterna, som anses ha fått alldeles för stor plats i den offentliga debatten. Ateismen anses därtill vara en av anledningarna till västvärldens förfall, i kombination med dekadens, nihilism, konsumtionism, girighet etc etc. Det är mycket vi västerlänningar anses ha gjort fel. Och jag är den första att hålla med om att västvärlden står inför ett vägval, men kanske av andra anledningar. (mer…)

Vad håller samman vårt samhälle?

frihetsgudinnanI våra sekulära samhällen uppfattas religion ofta som en ålderdomlig och i bästa fall vördnadsfull företeelse. Många uppskattar kyrkobyggnadernas arkitektur, och ibland stämningen, ritualerna och musiken i samband med dop, bröllop och begravningar. Någon enstaka gång besöker man en sedvanlig mässa, påfallande många tycker att det är tråkigt, och inte särskilt relevant. Och jag förstår dem.

Själv har jag under mitt liv haft kontakt med tre olika kyrkor, den protestantiska, katolska och ortodoxa. Och alla dessa kyrkor verkar arbeta hårt på att skrämma bort sin alltmer tunna publik.

Jag var på ett ortodoxt bröllop för några veckor sedan, en lång ceremoni framförd på gammalgrekiska, med snabb atonal falsksång och hårda träbänkar. Några av besökarna gick ut mitt i ceremonin för att lufta sig, det stod många utanför och diskuterade eller lekte med sina barn. När ceremonin äntligen var slut kastade sig folket på porten, som en tävling i vem som kan komma ut först. (mer…)

Gud i bokyllan

Mosaik föreställande Asklepios

I tider av sorg eller kris så behöver vi ofta någon form av stöd. Somliga söker kraft hos sin partner, släkt, vänner, andra i musiken, litteraturen, filmer – och några rotar fram den där speciella boken som nästan alla har i bokhyllan, bibeln.

Böckernas bok bygger på de gamla judiska urkunderna, samt några senare tillägg med historierna om Jesus och de tidiga församlingarnas uppbyggnad.

Tillsammans anses boken utgöra västerlandets mytologi, ett veritabelt hopkok av hundratals berättelser; allt från den babyloniska skapelseberättelsen till romarnas ångest och sökande efter en ny gud.

Letar du tillräckligt länge så hittar du något som tilltalar dig och din speciella situation. Det finns kloka ord, självklarheter och snusförnuftigheter för allt och alla. (mer…)

Earth Hour?

Svenskarna struntar i Eart Hour, statistiken visar flera år i rad att elkonsumtionen inte ändrat sig från andra lördagar. Tanken med Earth Hour är att makthavare ska ta klimatfrågan på större allvar om tillräckligt många samtidigt släcker lamporna och stänger av energiförbrukande apparater under en timme.

Personligen tycker jag att det är smaklöst att uttrycka den här typen av teknikfientliga värderingar, när vi vet att när el kopplas till en indisk eller afrikansk by så minskar dödligheten markant, och alla får det så otroligt mycket bättre. (mer…)

Mellanöstern och den yttersta tiden

Den islamska sekten som kallas IS eller ISIS av journalister beskrivs ömsom som ett gäng galningar eller blodtörstiga vildar. Vissa påstår att deras lära inte ens är islam. Frågan är vilka de är, och vad de vill?

Detta har det amerikanska tidningen The Atlantic tagit sig an, och har nu publicerat en artikel, i det lite längre formatet. Det är intressant läsning, som jag kort tänker sammanfatta här.

IS tillhör den muslimska tron, de praktiserar en bokstavstrogen arkaisk variant, och betraktar andra varianter av islam som avarter, och dess utövare som otrogna.

Skillnaden mot andra islamistiska sekter är att IS vill bygga en stat (kalifatet), de tror också att den yttersta tiden (eller domedagen) närmar sig, och att de själva är delaktiga i dessa omvälvande händelser. (mer…)

Är vi alla islamofober nu?

Islamofobi är ett intressant ord, kanske ännu mer intressant hur det används. Ordet ska tolkas som en överdriven rädsla för religionen islam, precis som agorafobi är torgskräck, en överdriven ängslighet för öppna ytor (agora är gammelgrekiska för torg).

Ibland används ordet islamofob synonymt med rasist, eftersom kritik mot religionen islam ibland kan tolkas som kritik mot själva folkgruppen som utövar religionen. (mer…)

Iranierna lämnar bönerummen

Medan terrorgruppen islamska staten sätter Mellanöstern i brand, och försöker implementera strikt islamsk lag så fortsätter islam att urvattnas i Iran. Decennier av tvång och religiösa påbud har tydligen påverkat iranierna i en annan riktning. Bönerummen står tomma och folk ägnar allt mindre tid åt den andliga sfären.

Det här kan vara intressant att känna till för oss i väst, ty det var i Iran den stränga tolkningen av islam slog igenom. Det var här radikaliseringen började, och kanske är det här den avslutas?

När religionen försvagas så framstår det ledande prästerskapet som furstar eller småkungar, inte helt olika shahen som iranierna revolterade emot och avsatte 1979. Vad blir det kvar av en teokrati när folk förlorar sin tro?

Den nye påven

Igår klev en ny påve ut på Peterskyrkans balkong. Det visade sig vara en karismatisk argentinare vid namn Jorge Bergoglio som valts av konklaven. Han är jesuit och ärkebiskop av Buenos aires. Bergoglio har redan tidigare varit påtänkt till rollen som Guds ställföreträdare, men förlorade omröstningen förra gången till förmån för den avgående Benediktus.

Franciskus I kallar han sig, i likhet med en av jesuitordens grundare Francisco Xavier som tillsammans med Ignatius av Loyola bildade sällskapet, vilka gjort sig kända som oförvitliga missionärer, flitiga studenter och nitiska gudsmän hängivna påvens bud.

Men innan de omfattande missionsresorna till Afrika och Asien var målet något annat – krig mellan Venedig och Ottomanska riket satte emellertid stopp för planerna – det var muhammedanerna som skulle kristnas.

Vi ser att kristendomen är på stark frammarsch i länder som exempelvis Egypten, där det idag finns flera miljoner kristna. Och är det någonstans där biskopen av Rom kan finna nya lamm till sin flock så är det i denna region.

Så praktiskt att man valde en jesuit.

Peak oil-rörelsen

Olja är en icke förnyelsebar fossil energikälla. Råoljan som pumpas upp ur marken kommer att ta slut någon gång. Om detta är de flesta överens.

Många bryr sig inte så mycket om oljereserverna och när de kommer att ta slut. Modern forskning kommer säkert att reda ut energiproblematiken. Mänskligheten kommer att leva vidare med nya energikällor. Det löser sig.

Andra är inte lika säkra på forskningens förträfflighet, det blir svårt att ersätta oljan, och det kommer att ta tid. Är det så att oljan tar slut snabbare än våra beräkningar. Hur ska det gå? Blir det en kris för vår civilisation?

Det är i princip dessa två scenarion som finns, och möjligen delar den mänskligheten i två läger, de som ser det halvfulla eller det halvtomma glaset. Optimister och pessimister. Det är en vattendelare även inom andra områden, exempelvis klimatet, politiken, eurosamarbetet, bank- och finansväsendet etc etc.

Peak oil-alarmisterna är en slags hysterisk gren av pessimisterna, som närmast ger sken av att de upptäckt oljans unika natur – att den kan ta slut. Och de gör allehanda beräkningar om hur och när den sista droppen kommer att lämna den arabiska halvön, och vilken kris detta kommer att utgöra för mänskligheten.

Det handlar om att väcka oss sovande dårar som inte ser faran. Det är en slags väckelserörelse, och här finns många olika varianter och förespråkare, både de som flyttar ut på landet och laddar upp med tonvis av konserver, samt vapen och skyddsrum – eller de som nöjer sig med att gå med i en bilpool och spara några minuter på duschandet varje dag. Spektrat är stort.

Väckelserörelsen tågar framåt, det är en framgångsrik rörelse, och det är allt fler som väcks ur sin slummer och sparar in på duschandet och börjar köpa närodlade grönsaker.

Jag tycker att det hela är märkligt.

Vi har ju hela tiden vetat att oljan kommer att ta slut.

Olja är döda ihopressade organismer, som skapats under enormt tryck under miljontals år – när vi väl använt upp oljan – så kommer det att ta miljoner år innan den bildas igen. Och det här är ingen hemlighet. Vår västerländska civilisation  har hela tiden levt med en tickande klocka i bakgrunden. Ibland låtsas vi inte höra den, ibland förnimmer vi den, ibland dånar den – men den finns alltid där.

Därför tycker jag att den här moderna Peak oil-rörelsen är smått patetisk. Det känns också som att de har tagit någon slags patent på mänsklighetens undergång. Vilket är löjeväckande med tanke på alla andra hot som predikats bara under några få decennier, hålet i ozonskiktet, växthuseffekten, kometfaran, jättevulkanen i Yellowstone, virusepidemier, atombomber etc etc.

Människan är en organism bland andra organismer, vi har i och för sig begåvats med ett utomordentlig intelligens, men som art kommer vi förmodligen att dö ut någon gång. Detta vet vi också, även om vi förtränger det eller inte låtsas om det.

Jag väljer att inte sätta någon specifik etikett på mitt oredigerade grubbel eller mina farhågor, eller att organisera mig med andra likasinnade grubblare. Om jag finner en lösning på problemet så hör jag däremot av mig. Godnatt.