Religion

Är Gud död?

Kupolen och oculus i Pantheon, Rom, ”Alla Gudars tempel”.

Den universella kristna religionen – där alla i ett samhälle var troende och tillbad samma Gud – finns inte längre. Den är död.

Det började redan när katoliker och ortodoxa splittrades, därefter protestanternas avhopp, samt att judendomen spred sig i Europa, frikyrkorörelsen, samt ateism, agnosticism, och därefter flertalet andra religioner som kom med invandrare, islam etc, samt livsstilsreligioner som new-age, buddism mm. (mer…)

Sökande och självförverkligande – vår tids religion

Sökande och självförverkligande är modernismens och postmodernismens religion. Fenomenet är nyare än vad vi tror, en milstolpe var när Beatles åkte till Indien och besökte Maharishi Mahesh Yogi. Karaktärer som Crawley, Rasputin, Lovecraft har också satt sina spår, tillika eliten i 30-talets Tyskland som var fascinerade av germansk mytologi, ockultism, new age, vegetarianism etc. Kanske kan vi söka kopplingar tillbaka till Frimurarorden och andra liknande sällskap. Idag är det inget konstigt att kända personer vurmar för Dalai Lama, Kabbalism, Spirit cooking etc. Det finns ingen hejd på det kreativa sökandet i alla väderstreck. (mer…)

För de som saknar Gudarna

Shäpetwuul (Shaepethwuuhl) klassificeras enligt Prof. Elberich Mördinger som ett högre multidimensionellt väsen, dvs en gudom. Den åttonde inkarnationen, som är den mest välkända siktades på 1600-talet, mer om detta längre fram. Därefter är det omtvistat huruvida Shäpetwuul visat sig i vår värld.

Shäpetwuul var en av de få gudar som trotsade Alexander den Stores gudalagar och bestämde sig för att stanna på jorden. Shäpetwuul uttryckte sitt missnöje vid gudarnas rådslag framför Zeus-Ammon-templet i Siwa-oasen 332 f.Kr (eller 10,846 enligt den korrekta kalibrerade tidräkningen). Genom Shäpetwuuls utmaning skapades en schism mellan de olika gudaskarorna, och det sägs att Astarte och Torul stöttade hans beslut. Däremot vredgades den högste, Zeus-Ammon, och de två syntes aldrig mer tillsammans. (mer…)

Är hotet från radikal islam överdrivet?

I samband med att president Trump infört inrese-restriktioner gentemot ett antal muslimska länder, så uppstår givetvis frågan om huruvida hotet från radikal islam är överdrivet eller ej?

Vi kan konstatera att det finns ca 1,7 miljarder muslimer i världen. Kanske är hälften av dem förespråkare av sharia-lagar, kanske fler eller kanske färre. Detta är givetvis en hypotetisk siffra, ingen vet exakt, men vi kan vara säkra på att en betydande del förespråkar islamsk lagstiftning. Och vi ser ökad radikalisering även i fordom moderata muslimska länder som Turkiet. Och i länder som Saudiarabien, Iran och IS-kontrollerade områden så är sharialagarna redan införda. (mer…)

Olika utgångspunkter för icke-tro

Vi lever i ett sekulärt samhälle, många säger att de inte tror på kristendomen och dess budskap. Men vi bekänner oss ofta medvetet eller omedvetet till dess etik och nedärvda seder, som kan ha sitt ursprung i äldre traditioner, hedendom etc. Och det finns olika sätt att inte tro – det populära begreppet ateism är bara en variant. Låt oss börja med den:

Ateister är övertygade om att det inte finns några gudar, de är självsäkra, och de hänvisar till den moderna vetenskapen när de vill avisa olika gudsbegrepp. Det finns helt enkelt inga gudar, har aldrig funnits, och det går inte att bevisa deras existens. Det handlar om myter och legender som skapats av människor. Den handfasta övertygelsen får ateisterna nästan att framstå som en egen religion. (mer…)

Nationer, religion och framgång

irreligion_map

Ju mörkare desto fler ateister och agnostiker. Kartan från Wikipedia.

Om vi tittar på en karta som indikerar tro kontra ateism, så inser vi att de länder som är minst religiösa också är framgångsrika ur ett ekonomiskt perspektiv. De mest sekulära länderna utan inbördes ordning är Japan, Israel, Tjeckien, Sverige, Kina, UK, Nederländerna m fl. (mer…)

Tro och ateism

Många kristna irriterar sig på ateisterna, som anses ha fått alldeles för stor plats i den offentliga debatten. Ateismen anses därtill vara en av anledningarna till västvärldens förfall, i kombination med dekadens, nihilism, konsumtionism, girighet etc etc. Det är mycket vi västerlänningar anses ha gjort fel. Och jag är den första att hålla med om att västvärlden står inför ett vägval, men kanske av andra anledningar. (mer…)

Vad håller samman vårt samhälle?

frihetsgudinnanI våra sekulära samhällen uppfattas religion ofta som en ålderdomlig och i bästa fall vördnadsfull företeelse. Många uppskattar kyrkobyggnadernas arkitektur, och ibland stämningen, ritualerna och musiken i samband med dop, bröllop och begravningar. Någon enstaka gång besöker man en sedvanlig mässa, påfallande många tycker att det är tråkigt, och inte särskilt relevant. Och jag förstår dem.

Själv har jag under mitt liv haft kontakt med tre olika kyrkor, den protestantiska, katolska och ortodoxa. Och alla dessa kyrkor verkar arbeta hårt på att skrämma bort sin alltmer tunna publik.

Jag var på ett ortodoxt bröllop för några veckor sedan, en lång ceremoni framförd på gammalgrekiska, med snabb atonal falsksång och hårda träbänkar. Några av besökarna gick ut mitt i ceremonin för att lufta sig, det stod många utanför och diskuterade eller lekte med sina barn. När ceremonin äntligen var slut kastade sig folket på porten, som en tävling i vem som kan komma ut först. (mer…)

Gud i bokyllan

Mosaik föreställande Asklepios

I tider av sorg eller kris så behöver vi ofta någon form av stöd. Somliga söker kraft hos sin partner, släkt, vänner, andra i musiken, litteraturen, filmer – och några rotar fram den där speciella boken som nästan alla har i bokhyllan, bibeln.

Böckernas bok bygger på de gamla judiska urkunderna, samt några senare tillägg med historierna om Jesus och de tidiga församlingarnas uppbyggnad.

Tillsammans anses boken utgöra västerlandets mytologi, ett veritabelt hopkok av hundratals berättelser; allt från den babyloniska skapelseberättelsen till romarnas ångest och sökande efter en ny gud.

Letar du tillräckligt länge så hittar du något som tilltalar dig och din speciella situation. Det finns kloka ord, självklarheter och snusförnuftigheter för allt och alla. (mer…)

Earth Hour?

Svenskarna struntar i Eart Hour, statistiken visar flera år i rad att elkonsumtionen inte ändrat sig från andra lördagar. Tanken med Earth Hour är att makthavare ska ta klimatfrågan på större allvar om tillräckligt många samtidigt släcker lamporna och stänger av energiförbrukande apparater under en timme.

Personligen tycker jag att det är smaklöst att uttrycka den här typen av teknikfientliga värderingar, när vi vet att när el kopplas till en indisk eller afrikansk by så minskar dödligheten markant, och alla får det så otroligt mycket bättre. (mer…)

Mellanöstern och den yttersta tiden

Den islamska sekten som kallas IS eller ISIS av journalister beskrivs ömsom som ett gäng galningar eller blodtörstiga vildar. Vissa påstår att deras lära inte ens är islam. Frågan är vilka de är, och vad de vill?

Detta har det amerikanska tidningen The Atlantic tagit sig an, och har nu publicerat en artikel, i det lite längre formatet. Det är intressant läsning, som jag kort tänker sammanfatta här.

IS tillhör den muslimska tron, de praktiserar en bokstavstrogen arkaisk variant, och betraktar andra varianter av islam som avarter, och dess utövare som otrogna.

Skillnaden mot andra islamistiska sekter är att IS vill bygga en stat (kalifatet), de tror också att den yttersta tiden (eller domedagen) närmar sig, och att de själva är delaktiga i dessa omvälvande händelser. (mer…)

Är vi alla islamofober nu?

Islamofobi är ett intressant ord, kanske ännu mer intressant hur det används. Ordet ska tolkas som en överdriven rädsla för religionen islam, precis som agorafobi är torgskräck, en överdriven ängslighet för öppna ytor (agora är gammelgrekiska för torg).

Ibland används ordet islamofob synonymt med rasist, eftersom kritik mot religionen islam ibland kan tolkas som kritik mot själva folkgruppen som utövar religionen. (mer…)