Skatter & bidrag

Så mycket kostar det att ta fram en ny lag

Våra politiker är satta att styra landet, och de har ett stort ansvar som inbegriper mängder av förhandlingar, möten och resor. De deltar i debatter, utfrågningar och gör allehanda utspel i medierna. Det här är den förenklade bilden många av oss har av de folkvalda.

I grund och botten är det emellertid lagstiftningen som är själva kärnfunktionen i det demokratiska arbetet. Genom att att ändra i regelverket kan man påverka samhället i olika riktningar. Att införa skatt på bensin anses minska privatbilismen, och förbud av rökning på restauranger anses bidra till en bättre inomhusmiljö och minskad rökning. (mer…)

Slav på deltid

Enligt Wikipedia innebär slaveri att en människa (slav) kan ägas och behandlas som egendom. Det ger slavägaren rätt att använda slaven till tvångsarbete och att sälja slaven vidare.

Just själva begreppet tvångsarbete är intressant. Slaven tvingas att arbeta åt sin härskare, ersättningen är blott mat, husrum, kläder och andra basala förnödenheter. Större delen av slavens produktivitet tillfaller slavägaren.

Hur stor del av vårt arbete kan tillfalla någon annan, innan det kallas slaveri? Handlar det om 80%, 70% eller 60%? (mer…)

Den svenska modellens nedgång och fall

Det är inte en självklarhet att ha 50% totalt skattetryck och en allomfattande generell välfärdspolitik. Det många svenskar tycker är normalt visar sig vara en extrem företeelse i ett globalt perspektiv.

Det är inte en självklarhet att lägga beslag på hälften av medborgarnas pengar, och omfördela dem enligt politikernas godtycke; många skulle kalla det ofrihet, kanske till och med fascism eller socialism.

Idag betalar alla arbetande personer hälften av sin lön i skatt (inräknat moms och andra dolda avgifter) och nästan alla är i behov av statens hjälp. (mer…)

Det är inte migranterna som är problemet

Jag satt och fikade med en vän från Grekland, en ingenjör som tröttnat på arbetslöshet och svågerpolitik och flyttat utomlands. Vi började prata om den svenska flyktingkrisen, som han var väl förtrogen med. Många greker har länge betraktat Sverige som något slags mönsterland, även om vurmen har börjat att falna på senare tid.

Problemet är väl egentligen inte migranterna, slog han fast, det är bara symptomet. Det är ert generösa bidragssystem som är själva orsaken. Dels lockar den offentliga välfärden till sig migranter, och dels kostar den mycket pengar, och givetvis blir ekvationen ohållbar förr eller senare. (mer…)

Om att slösa med skattebetalarnas pengar

Det finns en del som påpekar att flyktingkrisen kan bidra med förbättrad ekonomi, det blir mer pengar i rullning och fler betalar moms etc. I ett lite längre perspektiv är det tyvärr en förlustaffär. Enligt SCBs egen statistik så kommer 65% av flyktingarna i arbete inom 15 år. Och staten har enorma merkostnader pga de stora volymerna, dyra tältläger på ca en halv miljard,  samt allmänt ökade merkostnader, och mycket hårt pressad personal både hos migrationsverket och polisen.

Hur vi än vänder och vrider på det så kommer staten att bränna skattebetalarnas pengar i rask takt. Med all säkerhet blir det skattehöjningar och/eller ökad statsskuld för att komma till rätta med problemen. (mer…)

Flyktingar eller välfärdsstat?

Det är svårt att kombinera massinvandring med den generella välfärdsstaten. Statens omfattande skyddsnät garanterar alla som bor i landet diverse bidrag och ersättningar. Genom att ta in många flyktingar så utarmar man systemen, och pengarna tar slut. Det finns en inbyggd spärr.

Därför tar i regel länder med generell offentligfinansierad välfärd ofta emot få flyktingar. Se på Finland, Norge etc. Johan Norberg funderar över detta i dagens Metro.

Skulle svensken offra den generella välfärden för att hjälpa folk på flykt från krig och elände? (mer…)

Öppna era plånböcker

Öppna era hjärtan-politiken kräver finansiering. Kanske blev det extra tydligt när strömmen av flyktingar ökade till extrema nivåer.

Nu famlar regeringen och tar medel från biståndsbudgeten. Men förr eller senare tar pengarna slut, vilket kommer att resultera i skattehöjningar.

Hur mycket kan högskattelandet Sverige tåla? Redan idag är  det totala skattetrycket uppe på extrema 45-50%. Kommer vi att närma oss 60%?

Kan vi förvänta oss någon slags utökad värnskatt? Eller höjd moms? En justering av inkomstskatten lär vi inte se, ty den är för tydlig. Nej, skattehöjningen kommer att smygas in, någonstans där så få som möjligt märker den.

Men marknaden kommer att märka skattehöjningarna. Skatt är som grus i maskineriet. Ju fler skatter och pålagor, desto svårare blir det att driva företag och spara pengar. Och givetvis kommer de som tjänar minst att märka mest.

Klarar välfärdsstaten 2000-talet?

Världen har blivit mindre; det går snabbare att resa, flyglinjerna blir allt fler, och det kostar mindre. Folk flyttar oftare mellan olika länder, både som professionell arbetskraft eller flyktingar. Internet binder oss samman, vi kan läsa nyheter i realtid om små och stora händelser. Även ekonomin är sammanlänkad, vi köper varor från andra sidan jordklotet, vi påverkas också i allt större grad av andra länders ekonomi.

Fenomenet brukar kallas för globalisering, och är ett resultat av den tekniska utvecklingen, ekonomisk liberalisering och välstånd. Paradoxalt nog så är det ökad rikedom som bidragit till de enorma flyktingströmmarna i Europa. För några år sedan hade de inte haft råd, eller inte haft tillräckligt med fakta och info om EU. Vi ser olika resultat av globaliseringen, det finns både goda och lite mer problematiska sidor.

Eftersom vi har generell välfärd i Sverige så bekostas flyktingarna med skattemedel initialt, och det kan ta många år innan de kommer i arbete. När tusentals flyktingar anländer varje dag blir det ett enorm tryck på statskassan. Men att höja skatten i landet med världens högsta skatt är ju lite problematiskt.

Nåväl, kan den svenska välfärden, i någon form, överleva globaliseringen? (mer…)

Höjd skatt i högskattelandet

Det ryktas om högre skatt i Sverige till följd av ökad invandring under sommaren och hösten. Och det är ju givetvis logiskt, eftersom de nyanlända tas emot som flyktingar så ska de försörjas under den första tiden i landet, tak över huvudet, mat och kläder. De behöver kanske även vård, psykiater och annan hjälp. Deras status ska också utredas, det kan ta många månader, kanske år.

Det problematiska är att Sverige är ett av de länder som har absolut högst skatt i världen. Vi pratar om en total skatt (med ihopräkning av inkomstskatt sociala avgifter, moms etc) på omkring 50%. Och nu ska den alltså höjas ytterligare. (mer…)

Varför vill Piketty höja skatterna?

Den franske ekonomen Tomas Piketty har varit i ropet att tag, och för några veckor sedan fick han besöka Skavlan, där han uttalade sig om beskattning av framförallt rika människor.

De rika ska primärt beskattas utifrån sin förmögenhet, enligt Piketty, och inte utifrån hur mycket de tjänar. Detta kan väcka viss förvirring då förmögenhet och inkomst inte är samma sak, även om det ena bidrar till det andra.

Förmögna personer kan ha sina rikedomar placerade på olika sätt, många äger helt eller delvis sina företag, och har plöjt ner sina pengar där. Andra investerar i andras företag, fastigheter etc. Det är få som har sina pengar i ett jättevalv, likt Joakim von Anka. (mer…)

Samma skatter inom hela EU?

Från och med 1 januari 2015 harmoniseras momshanteringen för digitala produkter inom EU. Det innebär att du som säljer digitala tjänster på nätet, telecom, mediasändningar, e-tjänster etc ska fakturera moms till landet där kunden bor, och inte där ditt företag är lokaliserat.

Man kommer inte längre att tjäna på att flytta sin affärsverksamhet till ett EU-land med längre momssats, och sälja till länder med högre momssatser. Den högre momssatsen kommer alltså att gälla. (mer…)

Ger högre skatter mer välfärd?

Det finns en rad olika skolor inom skattepolitiken. Ofta är det vänstern som vill höja skatten. Genom att omfördela pengarna (till människor med sämre ekonomi) vill de skapa ett bättre och mer rättvist samhälle. Medan högern vill sänka skatten, så att folk kan spara, investera eller konsumera mer, och på detta vis få fart på ekonomi och välstånd.

(mer…)