Läsvärt

Utvalda bloggar, tidningar, videokanaler med skarp och intressant vinkel, både svenska och internationella. Uppdateras var 15:e minut.

Tanken är att vrida och vända på olika samhällsfrågor, även kontroversiella saker, gärna historiska utflykter, ur ett mänskligt och frihetligt perspektiv.