Läsvärt

Utvalda bloggar, tidningar, videokanaler med skarp och intressant vinkel, både svenska och internationella. Uppdateras var 15:e minut.

Tanken är att vända och vrida på diverse samhälleliga fenomen, även kontroversiella frågor, gärna historiska utflykter, ur ett mänskligt och frihetligt perspektiv.

Donera!

Bidra till fler och mer genomarbetade artiklar. Ingen gåva är för stor eller för liten.

Bitcoin: 19p51ukCN9qFgkr6bACwhJftxeFfRRTTNd