Samhällsbärarna och de tärande

Debatten om medborgarlön har pågått under en tid i olika länder, det har debatterats i Schweiz, men infördes aldrig, miljöpartiet har haft det i sitt partiprogram, och nu ska det alltså införas i Finland.

Finland har varit hårt pressat av företagsnedläggningar och dålig ekonomi, tanken är att medborgarlönen om ca 7500 kr/mån ska ersätta alla bidrag, sjukersättningar, a-kassa etc – och förenkla hanteringen av välfärdsstaten.

Ersättningen ska inte vara så pass hög att den underminerar människors arbetsvilja, sägs det. Frågan är bara vad som anses högt och lågt? Om två människor bor tillsammans med låga omkostnader, så klarar de sig förmodligen på 15,000 kr i månaden. Det beror ju på vad man prioriterar.

Det finns en rad invändningar mot medborgarlön, det jag tycker är mest alarmerande är att samhället på lite längre sikt kommer att delas in i ett A- och ett B-lag.

Några kommer att utbilda sig, satsa på karriären med höga löner och betala mycket skatt. De blir samhällsbärarna.

Några andra kommer att nöja sig med medborgarlönen. De bor billigt i enkla bostäder, skjul eller i husvagnar. Kanske kommer de att jobba lite extra ibland för att dryga ut kassan. De ser få incitament för att utbilda sig eller att arbeta. De blir de tärande.

Ser ni motsättningarna?

Om de tärande befinner sig i majoritet så kommer de att rösta på partier som främjar deras liv, de kan rösta fram höjd medborgarlön, och samhällsbärarna får finna sig i att betala ännu mer skatt för att försörja de tärande.

Om däremot samhällsbärarna får ihop en majoritet kommer de givetvis att rösta bort medborgarlönen, men det blir svårt när systemet redan är igång. Det kommer att finnas en massa outbildade människor utan yrkeserfarenhet. Ska de ut i arbetslivet plötsligt? Det blir alltså svårt att rösta bort medborgarlönesystemet efter att det införts och varit igång i några decennier.

Om man ska vara lite konspiratorisk så undrar man ju om politikerna vill passivisera stora mängder av befolkningen? Det är måhända lättare att styra en befolkning som sitter hemma och tittar på dokusåpor hela dagarna?

Våra kroppar och hjärnor är gjorda för arbete, vi människor löser allehanda problem och bygger fantastiska ting. Det är en myt och förbannad lögn att arbete är tråkigt. Alla bidrar vi med något, och det är allas vår uppgift att utvecklas i vårt arbete, det ingår i själva begreppet arbete. Att ta ifrån oss detta, och göra oss till drönare, är att ta ifrån oss en bit av vår mänsklighet.

Liknande artiklar

 • Kommunen och civilsamhälletKommunen och civilsamhället Häromdagen när jag körde förbi en närbelägen park såg jag att det gick omkring några personer där och såg allmänt sysslolösa ut. De flesta skulle nog dra slutsatsen att någon slags ljusskygg verksamhet höll på att etableras. Jag tänkte […]
 • Kommer robotarna att ta våra jobb?Kommer robotarna att ta våra jobb? När Gutenberg uppfann tryckpressen så var det ett direkt hot mot alla munkar som satt på klostren och kopierade skrifter, som de gjort i hundratals år. Men vad som hände var att tryckpressen istället skapade många nya möjligheter. […]
 • Vem var det som sköt?Vem var det som sköt? Det var egentligen bara ett vittne som såg mördaren på Sveavägen den ödesdigra natten för 30 år sedan, som inte bara ledde till en statsministers död, utan till att landet Sverige faktiskt omdefinierades helt och hållet. Det var det […]
 1. Exakt hur skiljer sig medborgarlönen med med socialbidrag av idag? Som jag ser det försvagar medborgarlönen skillnaden mellan närande/tärande då det är enklare att hoppa in och småjobba några timmar i månaden utan att riskera att bli av med div bidrag som idag. Om alla ska dela på samma pott som vissa utnyttjar idag borde det rimligtvis hamna på en lägre nivå än dagens socialbidrag.

  • Skillnaden är att medborgarlönen är något alla ska få tillgång till, medan t ex socialbidrag är starkt behovsprövad.

 2. Jag delar inte alls din analys. Varför skulle de närande rösta bort medborgarlönen? Tanken är ju att det ska vara ett mer effektivt och rättvist bidragssystem. Skulle de istället rösta tillbaka dagens system eller tror du att de skulle rösta bort bidrag helt och hållet? Om ja, varför gör man det inte redan idag?

  Att sen säga att beloppet är såpass högt att folk inte skulle vilja jobba är också lite märkligt. Nivån ligger väl i nivå med dagens försörjningsstöd och den stora skillnaden är att i dagens system blir du av med försörjningsstödet när du får en egen inkomst vilket inte händer med medborgarlönen. Marginaleffekterna som hindrar folk att framförallt ta lågbetalda jobb är ju oerhört mycket högre i dag.

  En tanke med medborgarlön är ju att låglöne- och deltidsjobb kommer bli mer attraktiva då man alltid har sin medborgarlönsbas att stå på. Detta kommer snarare ha effekten att den skarpa gräns mellan närande och tärande suddas ut och snarare kommer öppna upp för en mycket mer dynamisk arbetsmarknad än den vi ser idag.

  Jag får intrycket att du baserar hela din utvärdering av medborgarlönen på en jämförelse med ett hypotetiskt samhälle där man inte får någonting om man inte jobbar för det. Finlands experiment med medborgarlön måste såklart utvärderas i relation till de komplexa och ineffektiva bidragssystem som i dagsläget finns i de skandinaviska länderna.

  • De ”närande” kan rösta bort medborgarlönen när de anser att den kostar för mycket. Om de anser att systemet blir orättvist, med en drönande klass och en jobbande klass. Resonemanget förutsätter att systemet har varit i gång en tid.

   Att de ”närande” inte röstar bort dagens bidragssystem beror på att det är behovsprövat, och därför anses ha ett klart syfte, motsvarande en försäkring.

   Min analys bygger inte på något hypotetiskt samhälle, utan på de antaganden jag redogör för i texten. Förmodligen är det snarlika farhågor som bidragit till att dylikt system inte införts någonstans, mer än i vissa enstaka rika länder på arabiska halvön.

   • De kan rösta bort det men det är långt ifrån en självklarhet. Beräkningar som gjorts har ju inte visat att medborgarlön är dyrare än nuvarande system.

    Behovsprövningen är ju inte värre än att du i princip alltid kommer ha rätt till socialbidrag om du inte har egna tillgångar. Dessutom får alla garantipension. Skillnaden skulle isf vara att människor med sparande inte missgynnas om de skulle hamna i en bidragssituation.

    Att förslaget inte tagits på allvar i Sverige tror jag delvis beror på konservatism och att det var MP som lade fram det. Väldigt synd att de ska få sätta sin flumstämpel på ett förslag som är värt att tas på allvar.

    • Den ursprungliga tanken med medborgarlön är att det är en peng ALLA får utan behovsprövning – exakt hur den finska varianten fungerar vet jag inte, jag tror inte att det redovisats i media. Om det är en slags försäkring som inte erbjuds alla, så bör det ej kallas medborgarlön.

     Jag är emot den generella medborgarlönstanken, enl vad jag skriver i texten. Jag är också misstänksam mot en del blandvarianter. Det beror ju på själva villkoren/behovsprövningen, om det finns några.

     Även om det är ett ”villkorat sammanslaget socialförsäkringssystem” vi pratar om, så finns det incitament för minskat arbete, och därav minskade skatteintäkter, och minskad finansiering av socialförsäkringssystemet.

     Jag undrar om ”uträkningarna” tagit hänsyn till folk som vill gå ner i antalet arbetstimmar, och hellre lyfter medborgarlön? Systemet skulle ju tillåta många kvinnor att vara hemma och lyfta medborgarlön, många familjer skulle klara sig med medborgarlönen samt partnerns lön. Det finns ju en del kreativa möjligheter i medborgarlönesystemet som inte finns i dagens bidragssystem.