Vänsterns blodiga arv

Många människor kallar sig fortfarande kommunister, och tror sig kunna skapa ett rättvist samhälle influerat av Karl Marx läror. De kritiserar liberala demokratiska värderingar och ondgör sig över dagens ”penninghunger, rovkapitalism, utsugning av fattiga länder, USA:s militära dominans” etc etc.

Kommunisterna pekar på en rad utmaningar som vår värld står inför, det är sant. Men dessa problem är inget jämfört med Marx blodiga politiska arv. Har ni inte hört det förr, så ska ni få höra det nu.

Marx teorier utgår ifrån arbetarklassen situation under första hälften av 1800-talet. De fattigaste arbetarna (proletärena) uppmanades att resa sig och ta makten från industriägarna (bourgeoisin), med våld om så krävdes (revolutionen). Därefter följde en tid av arbetarstyre (proletariatets diktatur), slutligen infann sig det klasslösa samhället (kommunismen). Marx berättar inte hur detta idealsamhälle är beskaffat, men det utlovas t ex ”lön efter behov” o dyl.

Eftersom arbetarklassen redan under slutet av 1800-talets  fick det bättre ändrades den politiska kartan. För att fånga upp den nya spirande medelklassen uppstod marxistiska rörelser som tog avstånd från revolution och blodsutgjutelse, de kallades revisionister eller socialdemokrater. Avhopparna närmade sig den liberala politiska traditionen, och de använde sig av fria val och parlamentarism för att nå sina mål. Sveriges socialdemokrater är ett bra exempel. Numera är marxismen blott en krydda i dessa partiers manifest.

Marxismen var med andra ord föråldrad redan för 100 år sedan, något som inte skulle hindra dess spridning. Ett fullkomligt bokstavstroget marxistiskt samhälle har förmodligen aldrig existerat, men många försök har gjorts i exempelvis Ryssland, Kina, Kuba etc.

Det grundläggande problemet bestod i vad man skulle göra med medborgare som inte integrerade sig i ”proletariatets diktatur”. I de flesta fall blev folkmord följden. Varken Sovjetunionen, Kina, Kuba etc lyckades ta sig vidare till det kommunistiska stadiet, de förblev fast i ”proletariates diktatur”.

”Kommunismens svarta bok” (red Stéphane Courtois) ger en föreställning om hur många som mördades i Karl Marx namn:

20 miljoner i Sovjetunionen,
65 miljoner i Folkrepubliken Kina,
2 miljoner i Nordkorea,
2 miljoner i Kambodja,
1 miljon i Vietnam,
1 miljon i de östeuropeiska kommuniststaterna,
150 000 i Latinamerika,
1,7 miljoner i Afrika,
1,5 miljoner i Afghanistan

Samt tiotusentals döda i länder där kommunisterna aldrig lyckades erövra makten. Andra författare har till och med hävdat att de verkliga siffrorna är högre. Jung Chang, författare till ”Mao : The Unknown Story”, menar att 70-75 miljoner kineser dödades. Andra historiker menar att i det kommunistiska Vietnam dödade närmare 2,5 miljoner människor.

Bland de exempel som tas upp i boken kan nämnas: tiotusentals fångar samt hundratusentals arbetare och bönder i Sovjetunionen mellan 1918 och 1922, fem miljoner som dog av svält 1922, de 5 miljoner som dog när Don-kosackerna deporterades till Sibirien, de 600 000 människor som mördades under 1930-talets utresningar, de 2 miljoner bönder, kulaker, som deporterades 1930-1932, de 6 miljoner som dog under svälten i Ukraina 1932-1933, deporteringarna av polacker, ukrainare, balter, moldaver, volgatyskar, krimtartarer, deporteringen och mördandet av stadsbefolkningen i Kambodja samt slutligen Kinas förföljelse av befolkningen i Tibet. Denna förkortade redogörelse är hämtad från Wikipedia.

Andra politiska rörelser som inspirerats (medvetet eller omedvetet) av Karl Marx läror är nationalsocialismen (nazismen), där borgarhat byttes ut mot judehat. Judarna ansågs ha sugit ut och konspirerat mot det tyska folket, jämför med borgare vs proletärer. Även den centrala planeringen och det kollektivistiska samhällsbyggandet har många likheter med Marx ideologi (Resiman, Mises m fl skriver om likheterna mellan nazism och socialism). Nazisterna mördade ca 6 miljoner judar, och startade andra världskriget som krävde ca 40 miljoner liv.

Miljoner människor mördades, deporterades, fängslades, torterades – inte för att de begått några brott – utan för att de inte passade in i systemet. De fick ingen rättvis rättegång, ingen rättvis behandling och ofta inte ens en gravsten. Notera att bakom varje mördad människa finns ett liv, ett öde, en familj, önskningar, förhoppningar, smärta och lidande.

Karl Marx må ha blivit feltolkad, missförstådd eller blott använd som en förevändning av 1900-talets diktatorer, men även hans ursprungliga revolutionära idéer saknar respekt för människors liv eller egendom. Alla politiska styrelseformer är belagda med fel, brister eller vanföreställningar, men aldrig någonsin i historien har så många människor mördats som i Karl Marx namn.

Måhända är det dumt att räkna upp antalet lik för att fördömma dagens kommunister? Alltför många har gjort samma uppräkning som jag själv. Men hur stora är utsikterna för att ytterligare ett nytt marxistiskt experiment ska lyckas? Är det ens lönt att krydda liberala värderingar med en smula marxism, som t ex dagens socialdemokrater och vänsterpartister gör? Borde inte 1900-talets massmord avskräcka från denna beska krydda?

Att kämpa för jämlikhet, rättvisa och anständiga löner kräver ingen marxistisk ideologi. Att hjälpa fattiga och utstötta kräver ingen kommunism. Att bygga en fungerande och rättvist stat kräver inte mord på miljoner oskyldiga människor.

Liknande artiklar

 • Nej, vänstern gillar inte olikaNej, vänstern gillar inte olika Den moderna vänstern har ett märkligt arv vad gäller människosyn och förhållningssätt till olika variationer i populationen. Redan på Lenins tid skanderade man ner med borgarna och judarna. Och idag väljer man konsekvent att backa […]
 • Revisionismens baksidorRevisionismens baksidor Låt oss anta - någon gång i en inte alltför avlägsen framtid - att sverigedemokraterna tar makten, och det skapas ett samhällsklimat där det inte längre är politiskt korrekt att avbilda afrikaner och araber i exempelvis […]
 • Liberalernas identitetsproblemLiberalernas identitetsproblem Liberalernas nya märkliga logga har valsat runt ordentligt i sociala medier. Jag tänker inte publicera den här, andra har gjort det, och diskuterat den tillräckligt. Men förslagen som ratats är nästan lika märkliga. Den gula älgen […]
 1. ”Andra politiska rörelser som inspirerats av Karl Marx läror är nationalsocialismen (nazismen), där borgarhat byttes ut mot judehat.”

  Vill inte bevisa något.

  Var hittar man belägg för ovan?

 2. ”Att kämpa för jämlikhet, rättvisa och anständiga löner kräver ingen marxistisk ideologi. Att hjälpa fattiga och utstötta kräver ingen kommunism. Att bygga en fungerande och rättvist stat kräver inte mord på miljoner oskyldiga människor.”

  Efter (minst) 20-25 år av nyliberal politik så syns inget av de förbättringar du talar om någonstans. Det enda vi har sätt är att de fattigaste människorna i världen blir ännu fattigare och de rika blir rikare. Detta gäller även i Sverige där klyftorna bara ökar, jag behöver inte ens ta upp jämförelsen mellan hur en VD:s reallönekurva har sett ut gentemot arbetarnas.

  Och vad gäller ditt försök att sammanlänka Marx med Nazismen tyder det bara på din totala oförmåga att förstå innehållet av Marx idéer.

 3. Jämför 70-talets Indien, där spetälska och fattigdom fanns i varje hörn, idag är situationen en annan, folk har fått det bättre i denna spirande it-nation. En liknande utveckling finns i Sydamerika och Asien. Utvecklingen i Afrika går långsammare, men folk har det bättre även där än för 30-40 år sedan.

  Det blir bättre – utan vare sig marxism eller nyliberalism. Gammal hederlig liberal demokrati funkar bra.

  Att sammanlänka nationalsocialism med socialism är inget nytt, läs Resiman, Mises m fl.

 4. ”Efter (minst) 20-25 år av nyliberal politik så syns inget av de förbättringar du talar om någonstans.”
  Vilken nyliberal politik menas? Det har visserligen skett en ökad liberalisering i vissa länder, vilket har medfört ökad handel och med det en enorm fattigdomsbekämpning. Men nyliberalism? Var då?

 5. Jag tror inte vi kommer någonvart…

  MEN jag kommer ihåg att fattigdomen var vädigt utbredd i Sydamerika under 70-talet när jag var barn. Att påstå att det inte blivit bättre tyder på att du kanske är ganska ung eller att du inte kollat upp saken.

  Bolivia är ett intressant exempel, där säregna lokala problem finnes, t ex har 200 statskupper skett sedan sjävständigheten. De är också den tredje största koka-producenten, med vad allt det innebär. Bolivia är ett av de fattigaste länderan i regionen, men fick ett uppsving under 1990-talet, genom frihandelsavtal med Mexico m fl.

  Vi måste vara ödmjuka inför faktum att det fortfarande finns fattigdom kvar, men som sagt, det har blivit bättre, precis som i de flesta andra delar av världen.

  Du använder ordet ”nyliberal” slarvigt. Denna ideologi hade sina glansdagar under 80-talet, och har stora likheter med anarkismen (läs Rovert Nozick). En regering baserad på denna ideologi har jag aldrig hört talas om. Jag antar attt du menar ”kapitalism” eller ”marknadsekonomi”.

 6. Så du säger att proletariatets dikatur har varit rådande makten under de avrättningar som skett?

  Du borde läsa på lite mer eftersom du uppenbarligen inte kan skilja på bonarpatiska totalitära partidiktaturer med byråkrati och en arbetarstat som ser till proletariatet.

  Att sedan dessa kontravolutioner som diktaturen stått för har dödat såväl arbetare som kommunister verkar du inte ha skrivit med.

 7. Nej, där har du en retorisk poäng. Och vilken skillnad skulle det göra?

  I min artikel skriver jag om ”tolkningen” av Marx läror. Han må ha blivit feltolkad ett otal gånger av diverse ledare, deras tolkning av Marxismen har lett till folkmord, uutrensningar, tortyr etc. Skulle en nutida marxistisk stat lyckas bättre? Oddsen är dåliga.

 8. ”Latinamerika har varit ett stående (och misslyckat) nyliberalt projekt de senaste decenierna”
  Att kalla latinamerika för nyliberalt, eller ens liberalt visar en avgrund av okunskap. Efter Afrika ör det ju snarare den världsdel där politriker varit mest regleringskåta världen över..

 9. Det är svårt att ta en person som ser uppgifter från ”Kommuismens svarta bok” som fakta. Kan du verkligen inte skilja på hatpropaganda och fakta? Inser du inte att det är något konstigt med en bok som lastar kommunismen för alla som dog under inbördeskriget i Ryssland som följde på den Ryska revolutionen oavsett om de dödades av den röda eller den vita sidan?

  Allt det dåliga som du räknar upp som kommunistiskt kommer från de stalinistiska staterna och det riktigt intressanta med dem är att de inte är kommunistiska eller ens socialistiska. Kommunism innebär att folket gemensamt och demokratiskt styr över allt i samhället. I Sovjetunionen, Kina, Kuba med flera stalinistiska länder styrde eller styr inte folket, dessa stater styrdes eller styrs av en byråkratisk elit genom diktatur.

 10. Läs artikeln igen, jag pratar om styrelseskick INSPIRERADE av Marx. Alla har sina olika tolkningar av marx. Det finns ingen ren marxism.

  Jag vet att Kommunismens svarta bok är kontroversiell, men det ger en fingervisning. Även om vi HALVERAR bokens uppgifter får vi ca 40-50 miljoner mördade…

  Siffrorna ger en grotesk fingervisning av vad som kan hända i länder vars statsskick inspirerats av Marx läror.

 11. Läs boken där nobelpristagaren Amartya Sen jämför Indien och Kina så får du se hur många som dött runt om i världen på grund av det kapitalistiska systemet om man skall tillämpa samma bedömningsgrund som man gjort mot ”kommunismen” i bland annat Kommunismens svarta bok. Sen visar att det under många årtionden i Indien förhöll sig så att det under varje 7-årsperiod i onödan dog lika många som under den svåra svälten i Kina under det som kallas det stora språnget och som brukar belastas kommunismen i den anti-kommunistiska propagandan.

 12. Även om det du säger stämmer så friskriver du inte marxisternas sdkuld. Min poäng är att det i den marxistiska ideologin finns strukturer som kan användas för att mörda och hetsa mot olika folkgrupper: revolutionen mot borgarna, proletariatets diktatur. Detta borde vara uppenbart även för en marxist?

  Det är fritt för varje enögd marxinspirerad diktator att tolka, alla kommer inte att välja din ”snälla” tolkning av Marx.

  Därför är marxismen farlig.

  Det kapitalistiska systemet är inte ETT system skrivet av EN filosof, vad menar du?

  Är allt ont som INTE orsakats av marxister/kommunister de s.k. ”kapitalisternas” fel?

  Spännade att få en inblick i din värld…

 13. ”Inblick i min värld”… Det låter som om du tror att jag är helt skilld från samhället. Ja ja, det säger väl mest om dig.

  Dina kunskaper om socialistisk teori är alldeles för liten och du påstår dessutom flera helt felakriga saker!

  Det fel du gör och som de flesta kritiker av socialism som inte kan tillräckligt om socialism gör är att ni inte förstår begreppen ”revolution” och ”proletariatets diktatur” och missuppfattar betydelsen av dem.

  Revolution innebär att folkmajoriteten träder in på den politiska arenan och förändrar samhället. Då folket inte längre vill ledas och de styrande inte längre kan leda folket så utbryter revolutionen. Hur en revolution går till och hur den utvecklas är inte förutbestämt. En revolution kan vara helt fredlig och den kan vara våldsam och blodig. Hur en revolution utvecklas beror av omständigheterna och hur motreaktionen gestaltar sig. Främst beror förekomsten på våld på hur den besuttna klassen väljer att bemöta folkets vilja till förändring, försöker den slå ner folkviljan med våld så blir revolutionen våldsam eftersom folket själklart kommer att försvara sig och revolutionens landvinningar.

  Prolitariatets diktatur innebär att folkmajoriteten efter revolutionen upprättar ett styre där de har hela makten (alltså även över produktionsmedlen) och demokratiskt styr hela samhället. Proletariatets diktatur betyder alltså demokrati, en till och med mer omfattande demokrati än vi har idag. Kom dessutom ihåg att detta skrevs på 1800-talet och då fanns ingen demokrati överhuvudtaget och ordet ”diktatur” betydde inte riktigt samma sak som det gör idag.

  Sedan till detta som du säger om att det är fritt fram för var och en att tolka Marx och att alla kanske inte väljer min ”snälla” tolkning. Detta som du säger låter verkligen helt uppåt väggarna. Menar du att om någon tolkar begreppen ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” fel och istället inför diktatur och förtryck så är det teorierna bakom demokrati och mänskliga rättigheters fel?

  Självklart är inte allt som inte skapas av kommunister kapitalismens fel. Var har jag påstått det?

  Inte heller hela vänstern eller all kommunism grundar sig på en filosof. Marx var en viktig filosof som haft stor betydelse men det har funnits många andra väldigt viktiga socialistiska filosofer och tänkare både före och efter Marx.

 14. Min inblick i ”socialistisk teori” är god, eftersom jag själv en gång i tiden tilltalades av denna ideologi.

  Några saker en marxist bör fundera på:

  – Kan folket rösta bort ”folkstyret” (proletariatets diktatur)?

  – Vad händer med alla de människor som motarbetar och inte stödjer revolutionen och proletariatets diktatur?

  – Är ”arbetarklassen” (som tar över produktionsmedlen) kapabla att styra alla dessa företag? Kompetens, kvalitet, kontaktnät, företagsanda etc etc.

  – Är det rätt att uppmana till blodig revolution? Att företagsägarna skulle lämna över sina tillgångar fredligt är knappast troligt.

  – Vad finns kvar av Marx lära om man tonar ner revolutionen, proletariatets diktatur och kommunismen?

  – Varför lyfter vänsterrörelsen sällan fram andra ”socialistiska filosofer”?

  – Varför har flertalet marxistiska samhällsexperiment falerat?

  – Varför ska vi försöka ännu en gång?

  – Hade Marx (om han levat idag) uppmanat till revolution?

  – Kan ett allmänt missnöje mot samhälle och ekonomisk fördelning kallas marxism eller kommunism?

 15. En kort kommentar till Robert bara :

  – ”Är ”arbetarklassen” (som tar över produktionsmedlen) kapabla att styra alla dessa företag? Kompetens, kvalitet, kontaktnät, företagsanda etc etc. ”

  Svar: Ja…

  Ta en titt på vad som har hänt i Argentina efter deras ekonomiska krash

  Förövrigt är jag lite intressrad av varför du övergett socialismen för kapitalismen? Självklart förstår jag att du säker inte gjort detta helt men ändå..

 16. Till Baggen,
  Jag tror knappast att det är outbildade bönder & arbetare som styr Argentina?

  Detta är ett av de klassiska problemen för socialismen; när proletariatet utbildar sig, då upphör de att vara proletärer. De kan fortfarande sympatisera med sina gamla ”klassfränder”, men kultur, livstil & ideal driver sakta men säkert isär.

  Om du läser artikeln så förstår du varför jag övergett socialismen.

 17. (Norsk)
  Christian säger:

  20060126 06:59
  “Andra politiska rörelser som inspirerats av Karl Marx läror är nationalsocialismen (nazismen), där borgarhat byttes ut mot judehat.”

  Karl Marx hadde ingenting med Nazizme å gjøre, da har du missforstått helt!
  Jeg er kommunist, men jeg støtter ikke en voldelig revolution, kommunisme må vinnes gjennom folket og skal ikke være et diktatur. Man skal kunne ha gjenvalg vert fjerde år uansett.
  Lenin, Stalin, Mao osv. var IKKE kommunister, de var diktatorer, kommunisme bygger på at alle skal ha det like godt, ingen fattige og ingen rike og alle skal ha like mye makt, men disse diktatorene tok bare over hele samfunnet og gjorde alt til det beste for seg selv.

  Ps. Jeg er bare en 14 år gammel Nordmann så dere kan si hva dere vil, men dette er fakta, slik jeg ser det.

 18. Dina uppgifter är väldigt överdrivna och felaktiga, det förstår till och med varje högerpolitiker, så även jag.

 19. På vilket sätt har nyliberalism stark likhet med anarkismen? Ungefär på samma sätt som det är likt statskommunismen antar jag..