Meningslösa lagar och regleringar i politikernas lekstuga

Låt oss säga, om vi har en lag som uttryckligen förbjuder vårdslöshet i trafiken, varför införa ännu en lag som förbjuder oss från tala i mobiltelefon när vi kör bil? Nåja, vissa tycker att det kan vara bra med specificeringar, så att lagen blir tydlig och lättare att tolka. Men problemet är att en sån här lag egentligen inte ska vara så värst tydlig, det är hela poängen. Annars måste vi ha en specifik lag för folk som äter smörgås i bilen, ostpaj eller varmkorv, dricker kaffe, inte håller händerna på ratten, bråkar med sin medpassagerare etc etc etc. Det finns en rad olika sätt som man kan agera vårdslöst i trafiken. (mer…)

Snart dags för meme-förbud?

Den populära NPC-memen anses vara avhumaniserande av vänstern i USA. NPC är en s.k non-playable character i dataspel, dvs en icke spelbar person. Karaktärer som ofta säger eller gör en förutbestämd begränsad handling i spelet. Här avses vänsterdebattörers bristande förmåga att debattera, de rapar upp samma sak hela tiden, utan att lyssna på sina meningsmotståndare. (mer…)

Det stora regeringspusslet – vilka ska styra landet?

Det finns två egentliga regeringsalternativ inom svensk politik, och det är de Rödgröna och Alliansen. Vänsterpartiet släpps inte in i en regering, och inte heller Sverigedemokraterna. Deras utanförskap har med partiernas historia att göra, spåren efter kommunister och skinnskallar tvättas inte bort i första taget.

Vänsterpartiet accepteras som ett stödparti av de Rödgröna, medan Sverigedemokraterna inte ens accepteras som ett passivt stöd av delar inom Alliansen, Liberalerna och Centern.

Vad kan man då göra utav detta?

(mer…)

Utan tillit kan vi inte skapa ett fritt, tryggt och öppet samhälle

Jag lyssnade på ett program där den politiske debattören Ben Shapiro blev intervjuad (tror det var The Rubin Report). Shapiro berättar att han är delaktig i en judisk församling. Och att församlingen tar hand om de sina. De har till och med hem för handikappade, åldringar etc. Medlemmarna delar på kostnaderna för dylika gemensamma projekt. Shapiro förklarar i andra program att många av judarna i USA inte är särskilt troende, men de är kulturellt judar och delvis håller ihop. (mer…)

Lägg ner de statliga medierna

Statliga TV- och radiokanaler har funnits sedan tekniken uppfanns. De betraktades länge som ett verktyg för staten att influera sin undersåtar. Särskilt under tider av oroligheter och krig var det ett effektivt sätt att sända politiska tal, nyheter och information. Efter de bägge världskrigen och det kalla kriget antog de statliga mediehusen en annan form. Nu skulle de värna kultur, folkbildning och bidra med neutral samhällsinformation, samt lägga sig på en lite högre nivå än sina privata kollegor. (mer…)

Libertarianismen må vara död, men det frihetliga äventyret fortsätter

Begreppet libertarianism är inte särskilt gammalt, det dök upp under 1950-talet som en slags motreaktion mot dåtidens socialliberalism, som var en mutation av den klassiska liberalismen, old whig etc.

Liberalism i kombination med ett stort socialt ansvar närmade sig socialdemokratin med stormsteg, och de blev närmast oskiljbara, därför behövdes en ny frihetlig kraft. (mer…)

Fred och frivillighet

När vi betraktar omvärlden så inser vi snart att den som mest kränker dina rättigheter inte är grannar, multinationella företag eller organisationer – utan det är statsmakten och alla dess myndigheter och verk. (mer…)

Talar kvinnor alltid sanning?

Medan USA:s nya ledamot i högsta domstolen Brett Kavanaugh röstades in, så demonstrerade en folkhop utanför. Anledningen till protesterna var en anklagelse om försök till våldtäkt 36 år tidigare under en ungdomsfest. Christine Blasey Ford som anklagade Kavanaugh hade hållit tyst om saken i 36 år, men när det blev aktuellt att Kavanaugh skulle röstas in i högsta domstolen då klev hon fram med sina anklagelser. (mer…)

Tveksamma certifieringar kostar skattebetalarna enorma summor

RFSL erbjuder något som de kallar HBTQ-certifiering. Det är en process som tar flera månader i anspråk och kan kosta miljoner kr beroende på hur stor arbetsplatsen är. Tanken är att personer med annan sexuell läggning än den dominerande ska känna sig hemma på arbetsplatsen och i dess miljö. (mer…)

Hur du blir nyvänster – din snabbguide, vi visar dig steg för steg

Du är ett offer. Din bakgrund och ditt ursprung formar ditt liv. Du kanske är underklass, invandrare, svart, kvinna, homosexuell, transsexuell, sjuklig, kantstött etc. Du är inte ansvarig för dina misslyckanden, det kan vara någon annans fel, eller en annan grupps fel, exempelvis patriarkatets. Och du kan ställa omfattande krav på samhället och din omgivning, eftersom du är förtryckt, kuvad och hunsad. (mer…)

Vad kan vi förvänta oss om de rödgröna får sitta kvar?

I praktiken borde ett rödgrönt regeringsalternativ vara omöjligt, eftersom det finns en rejäl ickesocialistisk majoritet i riksdagen. Och dessutom består de rödgröna enbart av S och Mp. Vänstern får ju som bekant inte vara med i regeringar, pga av deras totalitära bakgrund. En liknande beröringsskräck som många har gentemot SD.

Kan socialdemokraterna bilda regering ensamma? Mp är ju numera försvinnande små. Är det ens någon mening att ha med dem i regeringssamarbetet? De kan likväl agera passivt stöd, ungefär som V. Och de gröna kanske inte ens vill dela makten i fyra långa år till, ty regerandet sätter politiken på prov, och det är inte alltid man blir belönad av väljarna. (mer…)

Det självreglerande samhället

Allt fler personer med frihetlig livssyn kallas sig anarkokapitalister eller volontärister. De kan inte ens tänka sig en liten begränsad stat, utan vill organisera samhället utifrån polycentrism, dvs många små privata/kooperativa institutioner eller individer som konkurrerar och samarbetar med varandra, men ingen blir stor nog att ta över alltihopa, och bli en stat. I syfte att främja människans frihet och utöka möjligheten att välja det liv man vill leva. (mer…)

Friheten som idé

Viljan till frihet är förmodligen lika gammal som människan själv. Frihet från andra individers hot och tvång har länge varit en medveten eller omedveten strävan. Ibland gestaltar sig vägen till frihet som en ren kamp, ibland som politik eller filosofi.

Den frihet jag talar om här handlar om frihet från förtryck, inte frihet att nyttja andras pengar eller tillhörigheter, inte heller frihet att nyttja gemensamma medel utan alla inblandades tillåtelse. (mer…)

Myten om frihandel

Frihandel handlar om avskaffandet av skatt (tullavgift) som betalas vid import eller export av varor över en landgräns. Frihandel blir det när staten inte lägger sig i.

Historiskt sett så var skatt på varor och försäljning ett naturligt sätt för en fogde eller markägare att skaffa intäkter. Skulle en handelsman släppas in genom stadsportarna för att sälja sina varor, då fick han betala en slant till stadens förvaltare. Det var också ett sätt att kontrollera handeln, som långt in på 1800-talet enbart fick bedrivas i städerna. Gårdsförsäljning och handelsbodar kom inte förrän senare, i samband med laissez faire-politikens införande. (mer…)

Kosmopolitism och regionalism i globalismens tidevarv

Fyrtornet i Alexandria

Vi har två världsbilder i kamp med varandra. Den ena världsbilden framhåller öppna gränser, frihandel och mångkultur. Länderna smälter sakta ihop och vi får fred och frihet. Folk och kulturer är olika, med likvärdiga på något slags högre filosofiskt plan. Man tror på människans lika värde, mänskliga misslyckanden kan ofta spåras tillbaka till dåliga levnadsförhållanden, förtryck, strukturell diskriminering etc. Man kan tänka sig att kompensera för dessa misslyckanden, genom att ge förtur till vissa grupper. (mer…)

Den förenklade svartvita världen

Ibland får jag höra kommentaren: Jaha, så du gillar Trump? Och jag brukar svara: Jag gillar vissa delar av hans politik, skattesänkningarna, avregleringarna osv. Så, du gillar honom alltså? Jag gillar hans politik delvis, som jag förklarade alldeles nyss… Du gillar honom.

När blev all debatt svartvit? Vart försvann nyanserna? (mer…)

Utvalda nyhetslänkar