Är lokalt självstyre ett hot mot nationer och imperier?

Är självstyrande regioner och kommuner ett hot mot idén om nations- och imperiebyggande? Naturligtvis kan man göra den invändningen. USA är ett imperium, liksom EU, Ryssland och Kina, stater som består av många olika provinser och regioner, där en centralmakt har inflytande. Jag vill göra gällande att lokalt styre inte nödvändigtvis behöver stå i motsättning …   →

Att bygga en fungerande nation av ett mångkulturellt kaossamhälle

Historiskt sett är det förstås inget nytt, tanken om att styra ett brokigt samhälle med många olika etniciteter. Romare, greker, ottomaner och habsburgare har försökt, och faktiskt lyckats att hålla det stabilt i hundratals år. Det handlar om en pendelrörelse mellan en strikt auktoritär stat och lösare lokalt självstyre. Imperiemakten lägger sig sällan i lokala …   →

Ta in politiker från bättre lämpade länder att styra Sverige

Under veckan blev vi uppmärksammade på utländska gäng som lever rövare på svenska nöjesparker och tivolin; de spottar, tränger sig före i köer och hotar småflickor. Utan att vaktpersonalen reagerar nämnvärt. Förmodligen inget nytt, men den här gången hade en pappa modet att ställa sig upp och berätta om saken. Och det blev en ordentlig …   →

Skymning över Ukraina – tankar om konfliktens ursprung och vart kriget är på väg

Många av oss undrar varför kriget drar ut på tiden, både de som ställer sig på Ukrainas eller Rysslands sida. Vi ser en utdragen konflikt utan större territoriella vinster, mellan delvis likvärdiga arméer, där ryssarna i och för sig har det demografiska och ekonomiska övertaget, då de är ett större land. Och ju längre kriget …   →

Svensk hybris – rekordlandets uppgång och fall

Många svenskar har aldrig varit lockade av högskattesamhället eller mångkulturen. De känner sig lurade och trampade på. Och allt fler har ändrat uppfattning under resans gång, och gått från att vara radikala till att bli mer konservativa i sin syn på samhället. Och nu vill man sätta stopp för förfallet och förvandlingen av landet. Jag …   →

Grundlagen – en allt svagare försvarare av medborgarna och deras rättigheter

När man frågar folk om demokratins viktigaste beståndsdelar så brukar de flesta nämna parlamentet, eller riksdagen som den heter i Sverige. Det är ju där man stiftar lagar, eller åtminstone godkänner dem, och det är där de politiska debatterna förs. Parlament kommer av franskans parlez, att tala. Vilken annan institution kan symbolisera demokratin bättre? I …   →

Nytt projekt ”Regional Advancement”

Det finns ju gott om tankesmedjor som vill förena världen, och i globalistisk anda skapa en slags världsregering som styr och ställer både i det stora och lilla. FN är ett organ som ofta används för att leda länder i en viss inriktning. Och vi européer har redan börjat uppleva den här överstatligheten, då merparten …   →

Den mjuka näven

Vårt liberala demokratiska system vilar på en slags paradox. Den härleds ur rädslan för att antidemokratiska partier ska nyttja de fri valen, vinna röster, och därefter montera ner det demokratiska systemet. Det enda effektiva sättet att skydda sig vore att förbjuda antidemokraterna. Men förbud rimmar illa med öppenhet, åsiktsfrihet och motstånd mot censur – som …   →

En stormakts födelse

Amerikanerna har omedvetet skänkt Ryssland en modern mytologi, en historisk vändpunkt, en födelse. När konflikten är slut kommer tidslinjen att delas upp i före och efter Ukrainakriget. Skillnaden däremellan kommer att vara betydande. Det var så den moderna stormakten Ryssland föddes. Det var så här de tog över världsordningen tillsammans med Kina och sina övriga …   →

Demokratins paradox

Våra demokratiska system är närmast orörbara. Den som kritiserar demokratin har definitivt inte rent mjöl i påsen. Demokrati är det enda politiska systemet, med alla sina fel och brister så finns det inget bättre. Detta är de flesta överens om. Och det finns till och med folk som kan tänka sig att riskera livet och …   →

Min bok översatt till engelska

Fortsättningen på äventyret lär dröja ytterligare ett tag, istället kommer en engelsk översättning av den befintliga boken. Även den svenska versionen har rättats och reviderats. Och jag tänkte publicera några korta rader som provläsning här. Utdrag ur kapitel 5 Teknosofklubben var inte vilket sällskap som helst, även om det första intrycket utan tvekan påminde om …   →