Hur demokratin blivit förfallen och orättfärdig

Bakom alla styrelseskick finns det nästan alltid en slags grundlag eller konstitution. Den reglerar hur makten förhåller sig till folket, att lagarna utformas rättfärdigt och att folket rättigheter inte kränks. Ofta finns det särskilda instanser som jämför lagstiftarnas verk med grundlagen, för att se om de är legitima eller ej. Grundlagen är den förordning som håller politikerna i schack, och ser till att landet inte styrs utifrån nyckfullhet, dumdristighet eller ondska. (mer…)

USA och dess skuldberg, företagsflykt, världsvaluta och världspolis

USA har en rad problem, både på lång och kort sikt. Ett av dessa problem har varit företag som flyttat verksamheten utomlands och lämnat hela regioner i arbetslöshet, bland annat rostbältet i nordöst, som en gång i tiden var landets primära industricentrum. Vi får sociala problem, revanschism och känslan av att ha blivit bortglömda.

Därutöver har USA gigantiska handelsunderskott och skulder. Att landet inte brakat ihop för länge sedan handlar nog till stor del om dollarn, som används i alla världsdelar och fått statusen som världsvaluta. En annan faktor om indirekt bidrar till stabilitet är vetskapen om att USA är världens enda supermakt. Jämför man vad Ryssland och andra länder spenderar i militära utgifter så inser man att de är papperstigrar. Ingen kan mäta sig med USA vad gäller militär kraft. (mer…)

Återvandring och repatriering

Jag är väl medveten om att återvandring av invandrare är ett ganska befläckat begrepp, som ofta lanseras av partier inom den nationella sfären. Men även de etablerade partierna kan inom en snar framtid bli tvingade att ta ställning till detta, och även vi medborgare.

Addera 300,000 fler migranter de närmaste åren, som Migrationsverket förutspår, och en ordentlig lågkonjunktur ovanpå allt detta. Samt oförmåga att bygga fler bostäder, återställa skolan, vården, rättsväsendet, polisen, infrastrukturen etc. Då kan situationen i samhället snabbt gå från “jobbigt” till helt ohållbart. (mer…)

Klimatfrågan viktigare än invandringen?

Under den senaste veckan har det poppat upp dussintals artiklar om klimatet hos de traditionella medierna. Det handlar givetvis om den globala uppvärmningen, om hur haven kommer att stiga, öknarna breder ut sig, och hur världen kommer att gå under.

Det finns uppenbarligen krafter i samhället som vill att miljöpartiet ska vara kvar i regeringen. (mer…)

Inrotad känsla av trygghet – största hotet mot ett fritt samhälle

Efter terrorattentatet i New York 9/11 röstade de amerikanska politikerna snabbt igenom ett antal undantagslagar. En av de mest uppseendeväckande detaljerna var att terrorister kunde hamna utanför det ordinarie rättsväsendet, och frihetsberövas utan sedvanlig rättegång. Guantanamo Bay var platsen för detta omskrivna fångläger, och det finns kvar än i dag, där folk hålls kvar utan prövning och fällande dom.

Oroligheter och yttre hot ger våra folkvalda mandat att skärpa lagar och förordningar. Och även om dessa nystöpta lagar skulle kunna inskränka  vår egen trygghet, så känner vi oss märkligt nog tryggare. Lagarna avser alltid de andra, fienden som hotar oss och våra trygga liv. (mer…)

Hur nyliberalismen bidrog till att utöka politikerväldet

Ett kännetecknade drag hos Milton Friedman och den s.k nyliberalismen är tanken om att lägga ut statliga verksamheter på entreprenad. 1980-90-talets privatiseringar i Sverige gick i denna anda.

De privata skolorna i Sverige får en skolpeng av staten, det är blott driften som är privat. Det handlar alltså inte om några helprivata alternativ, utan det här är en slags blandekonomisk lösning, där staten har sitt finger med i det mesta, från flyktingboenden, förskolor, skolor, vårdcentraler, äldreboenden etc. (mer…)

Är det naturligt att statliga verksamheter och utgifter ständigt expanderar?

Steven Pinker säger att det inte är en slump att det inte finns några libertarianska länder på jorden. Sociala utgifter har ett gemensamt värde, även om de äkta libertarianerna protesterar mot det, eftersom den fria marknaden inte har någon möjlighet att underhålla fattiga, barn, äldre och andra samhällsmedlemmar som inte kan bidra till marknadsekonomin. Allt eftersom länder utvecklas, initieras sociala program på naturlig väg. Därför är libertarianismen en marginell idé, snarare än ett universellt värde – och det är troligt att det förblir så. (mer…)

Det vi säger och det vi inte säger

Det gäller att väga sina ord, trots att ord inte dödar, lemlästar eller ens skadar, så kan någon bli stött eller indignerad – och det är illa, riktigt illa. Nästan lika illa som att dricka från sugrör, eller använda plastpåsar. Mer serier hittar du på Grafeus.com.

 

Polska brandmän, räddare i nöden

Polackerna beslutade sig för att hjälpa svenskarna med de omfattande skogsbränderna, de skickade 40-brandbilar och ca 140 brandmän, som färdades i en karavan genom Sverige upp till Härjedalen. Ivrigt påhejade i sociala medier; polackerna sågs som räddare i nöden, i tider av inkompetens och svagt politiskt styre. (mer…)

Stor eller liten statsmakt, eller ingen alls?

Få människor ifrågasätter statsmakten. Vi betalar våra skatter och tar del av det offentliga utbudet, utbildning, vård, socialförsäkringar etc. Samhället kan emellertid organiseras på andra sätt, där sjukhus, skolor och annat sköts av civilsamhället. Vanligtvis kallas det här för privatiseringar, men det kan lika gärna vara föreningar, kooperativ el dyl som driver dylika inrättningar. I USA är påfallande många sjukhus drivna non-profit, och fackföreningar kan sköta arbetslöshetsersättningar, sjukersättningar etc, och dessa organisationer är tillika medlemsdrivna. (mer…)

En uttråkad mållös civilisation

Rekonstruerad vy över Akropolis i Athen, av Leo von Klenze

Det är på modet att prata om transpersoners rättigheter. Överhuvudtaget verkar det här med kön vara i någon slags upplösning, åtminstone socialt sett, vi kan enligt vissa radikala teorier identifiera oss som män eller kvinnor oavsett vad vi egentligen är. Och detta bör tolereras, bejakas, och närmast uppmuntras.

Rent medicinskt sett så är skillnaderna mellan könen klarlagda ganska tydligt. Vi är olika både psykiskt och fysiskt, och har en rad olika egenskaper.

Och att lyfta transpersoners rättigheter, givet att gruppen är väldigt liten, kanske är lite väl drastiskt när det finns så många andra viktigare problemområden i världen. Kvinnor som blir förnedrade, misshandlade och könsstympade mitt ibland oss. Den driftige genuskrigaren borde ha gott om fler uppslag, än just transpersoners rättigheter. (mer…)

Union i våndor

Det gick inget vidare för förbudsivrarna, de politiker som ville reformera EU:s copyrightlagar, med den något udda biverkningen att det skulle bli svårt att länka, samt publicera omarbetade bilder (memes). Själva Internet som vi känner det skulle möjligen försvinna, eller åtminstone bli rejält annorlunda. Men förslaget röstades lyckligtvis ner, även om det fortfarande lever och kan omarbetas.

Varför ska våra folkvalda syssla med dylikt kan man fråga sig? Jag antar att de lobbygrupper som springer omkring i Bryssels korridorer kan svara bättre på den frågan. (mer…)

Maktförskjutning inom EU

EU-ledarna satt hela natten och förhandlade om unionens migrationspolitik. Ungerns Viktor Orban gjorde kl 04:21 en kort videoinspelning om hur förhandlingarna gick. Och han verkade nöjd, de migrationskritiska länderna har inte gett med sig, migranterna ska inte omfördelas via ett kvotsystem, och inga flyktingläger inom EU. Vad det slutgiltiga resultatet blir återstår att se, det ska tydligen till ännu en nattmangling innan förhandlingarna är klara. (mer…)

Svenska staten återtar kontrollen över svenskarnas spelvanor

(Bild från Pixabay: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/03/10/12/news-1074604_960_720.jpg)

Att casino har blivit väldigt populärt den senaste tiden råder ingen tvekan på. Det dyker upp nya bolag som Spinrider Casino nästan varje månad. Men trots att det öppnar så många svenska casinon så är inga av dem baserade i Sverige eftersom vi har ett spelmonopol. Det innebär alltså att inga andra företag än statliga Svenska Spel får bedriva spel inom landets gränser. (mer…)

Statsmaktens ständiga bekräftelsebehov

I min förra artikel skrev jag om att det mesta av statens verksamhet kan privatiseras eller skötas av kooperativ, föreningar etc. Och det finns välfungerande exempel på detta över hela världen. Några av världens bästa sjukhus är privata, likaså skolor, och vi hittar dem i USA, Storbritannien etc. Vi ser välfungerande privata vägar i Södra Europa. Privata post- och logistikföretag fungerar bättre än de statliga. Privata socialförsäkringar finns också, de sköts av fackföreningar, försäkringsbolag etc. Det förekommer även privata väktare, som delvis sköter polisens jobb. Och även privata arméer, som bl.a användes i Irakkriget. (mer…)

Statens roll – igår, idag och imorgon

Under 1800-talet var järnvägarna viktiga, personalen bar uniformer och det var nödvändigt att tider passades och tabeller följdes. Även postväsendet var en nationell angelägenhet, och tillika uniformsbeklädd personal delade ut brev och försändelser. Noggrannhet och exakthet var honnörsord.

Om tågen var det enda sättet att resa, och posten var det enda möjligheten för långväga kommunikation, så var givetvis dessa bägge verksamheter betydelsefulla och samhällsuppbärande. Man härmade militärens attribut med enhetlig klädsel, disciplin och precision. Givetvis var det en statsangelägenhet. (mer…)

Utvalda nyhetslänkar