2005 11 09

Google rules

I N24.se kan vi läsa att Ikanobanken riskerar att bli utslängd från sökmotorn Google, eftersom de länkar till en sk länkfarm. Google menar att de använder en otillåten teknik för att skaffa sig bättre placeringar. Alla som arbetat med Internet vet att det svider att bli utslängd från Google. Det innebär i praktiken att blott …   →