2006 01 03

Rojas och rasismen

När BRÅ lade fram rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet efterlyste den liberale debattören Mauricio Rojas forskning om huruvida det kunde finnas sociokulturella förklaringar till att vissa etniska grupper var överrepresenterade när det gäller vissa typer av brott. Då satte kritiken igång. Och det är inte första gången Rojas står i skottgluggen. …   →