2006 02 13

Islam och modernismen

Den västerländska kulturen påverkar i allt högre grad vanliga muslimer, och muslimsk extremism är en reaktion på detta. Fundamentalisterna vill helt enkelt stoppa utvecklingen; väst utpekas som ondskan, till och med ett litet beskedligt land som Danmark får sig en ordentlig känga. För att utveckla resonemanget vidare bör begreppet ”västerländsk kultur” bytas ut mot termen …   ►