2006 02 20

Välkommen till världen! Tyvärr, har vi fullt på BB…

Födande kvinnor med jättemagar slussas runt i Stockholm, från sjukhus till sjukhus pga av platsbrist. Det är en ny baby-boom på gång, och som vanligt har vården förberett sig dåligt. Läs vidare i SvD 060218. Detta föranleder en diskussion om vad som är viktigt och mindre viktigt i ett samhälle. Sedan tidernas begynnelse har människor …   →