2006 04 30

Har politiken fastnat i trappan?

en amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade på 1950-talet en motivationsteori där människans behov är ordnade i fem nivåer: 5) Behov av självförverkligande 4) Behov av uppskattning 3) Gemenskaps- och tillgivenhetsbehov 2) Trygghetsbehov 1) Kroppsliga behov Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts, blir behoven på nästa nivå viktiga. Källa: NE.se …   →