2006 06 17

Kommunismen – ingen arbetarrörelse

Kommunisternas stora ledare var inga arbetare, de flesta av dem var välutbildade och kom från välbärgade hem. Stalin var den ende som hade någon form av arbetarbakgrund. Tyvärr värnade han inte om sina gelikar, ty han blev den störste massmördaren av dem alla. Man kan fråga sig hur människor med ringa erfarenhet av fattigdom och …   →