2006 06 18

Socialdemokrater – är de arbetare?

Vilka erfarenheter hade socialdemokraternas ledare av fattigdom, svält och hårt kroppsarbete? Eftersom arbetarrörelsen företräder samhällets fattiga kan det vara av intresse att belysa partiledarnas bakgrund. Hjalmar Branting kom från en högborgerlig familj, bedrev naturvetenskapliga studier vid Uppsala universitet, arbetade som tidningsman/publicist. Per Albin Hansson kom från en arbetarfamilj, fadern var murare. Han gick på folkskola, …   →