2006 07 09

Nej till forskning, utveckling & marknadsekonomi?

Vi lever i en värld som tvivlar på framtiden, många av oss misstror forskning, utveckling och tillväxt. Det är framförallt tre krafter som bidragit till skepticismen: vänsterrörelsen, miljörörelsen och islamismen. De tre rörelserna har knäckt vårt självförtroende. Vi har tappat tron på den fria marknaden, vi misstror teknik och utveckling, vi tvivlar t o m …   →