2006 07 27

Litterär kanon – varför inte?

Folkpartiet har gjort ett utspel gällande instiftandet av en svensk litterär kanon, dvs en slags lista över de viktigaste klassiska, bestående verken, som kan betraktas som viktiga att läsa för att få en förståelse om Sverige och landets litteratur, historia etc. Ett dylikt projekt finns redan, projekt Runeberg, som också beskriver dilemmat med att skapa …   →

Allt är inte som det verkar

Allt är inte som det verkar. 2000-talet kräver nya referensramar. Vänstern i Sverige har blivit höger och vice versa. Den konservativa vänstern vaktar det krackelerade folkhemmet, de vill inte förändra, vill inte tänka om, allt är bra som det är. Medan den revolutionära högern formligen bubblar av idéer och vill reformera, utveckla och ifrågasätta. Politik …   →