2006 08 21

Guillou och terrorismen

I Jan Guillous nya roman Madame Terror får vi åter igen träffa superagenten Hamilton, denna gång som befälhavare på en oövervinnlig rysk-palestinsk ubåt, vars uppdrag är att tillintetgöra den Israeliska flottan. Guillou vänder och vrider på sin tes, som ifågasätter uppfattningen om att folk med fina högteknologiska vapen är soldater, medan folk med dynamiter runt …   →