2006 08 23

Partitest på webben kan avgöra valet

De flesta tidningars webbsidor har ett partitest, där ett antal frågor besvaras, därefter presenteras partiet som passar bäst till de angivna svaren. Förutom att det kan vara ett intressant tidsfördriv, ges en ganska enkel vägledning till politiken. Problemen hopas när vi gång på gång gör testerna, och svaren inte stämmer överens med det parti vi …   →