2006 09 06

Nu fick äntligen sossarna sin borgerliga skandal!

Folkpartiet har fått ordentligt med stryk i valrörelsen, de har blivit kallade för allt från rasister till ultrakonservativa mörkermän. Ändå är deras förslag ganska modesta, språkkrav för medborgarskap finns i många länder och är inte särskilt kontroversiellt. Det skulle snarare höja medborgarskapet och invandrarnas status; språket är som bekant nyckeln till de fina salongerna. Deras …   →