2006 09 10

Vad händer om socialdemokraterna vinner valet?

Kanske fortsätter allt som vanligt i socialdemokratins Sverige. Efter valrörelsen återgår politiken till ett jämngrått töcken, emellanåt upplyst av några plumpa skandaler, men det kan också bli så här: Efter ett mycket jämt val går socialdemokraterna segrande ur striden och bildar en minoritetsregering med stöd av mp och v. Efter långa och tröttsamma förhandlingar ger småpartierna upp kraven på …   →