2006 12 07

Statsmännen som försvann

Oppositionsledaren Göran Persson har försvunnit, han syns inte längre i medierna, han verkar ha lagt politiken på hyllan. Från att ha varit extremt närvarande, och fyllt ut TV-rutan dag efter dag är han nu borta. Ett liknade öde väntar George Bush, som fått mycket hård kritik från en tvärpolitisk kommission som utrett Irakkriget. Efter demokraternas …   →