2006 12 11

Är nyliberaler högerextremister?

Det råder begreppsförvirring i både medie- och bloggvärlden gällande begreppen ”nyliberalism” och ”högerextremism”. Det förstnämnda tänker jag inte gå in på då alla som äger ett lexikon kan – om de vill – förkovra sig och skingra dimmorna. Däremot är ordet högerextremism mer diffust, och kanske kräver en utförligare analys. Begreppet ”höger – vänster” härstammar …   →