2007 01 07

Vänstersympatisörer – skänk skattelättnaden till de fattiga!

Snart kommer vi att få mer pengar i plånboken, i skattetabellerna kan man se att det rör sig om mellan ca 600 – 1200 kr extra varje månad, beroende på inkomst. Låginkomstagare får procentuellt sett behålla mer av sina pengar än höginkomsttagarna. Paradoxalt nog har alliansen förverkligat socialdemokraternas gamla paroll: ”Sänk skatten för arbetarna”! Jag …   →