2007 02 02

Globala klimatförändringar under MILJONER år, kommentar till D Nordling

D Nordling skriver ett intressant inlägg i sin blogg om globala klimatförändringar under de senaste 400,000 åren. Och vi kan lyckligtvis konstatera att vi haft ett osedvanligt stabilt klimat under de senaste ca 10,000 åren (holocen). Eftersom jag är arkeolog vill jag påpeka att det milda klimatet förmodligen bidragit starkt till människans snabba kulturella utveckling. …   →