2007 02 12

Liberaler – kom ut ur garderoben!

Lagrådet ger grönt ljus åt regeringens förslag om utökad avlyssning, även socialdemokraterna är nöjda efter några justeringar. Samtidigt vässar kritikerna sina pennor och varnar för ett storebrorssamhälle á la 1984 med uselt skydd för den personliga integriteten. Vi svenskar är redan från början hårt kontrollerade, alla sociala försäkringar, vårdärenden, skattefrågor, brottsmål etc är samlade under …   →