2007 02 13

Vad GÖR vi i skolan?

Allmän skolgång har skänkt stor glädje till världen; välutbildade medborgare kan skapa sig en bättre karriär, ett bättre liv, lyfta sitt intellekt. Allt detta är till gagn för våra länder, vår civilisation. Samtidigt kan skolan också ses som en likriktare, en standardiserad samhällsuppfostran. Vi föräldrar kan oftast inte påverka val av lärare, val av skola, …   →