2007 02 27

Carl Bildt – stollevänsterns hatobjekt nr 1

Carl Bildt plågas av medierna p g a sin tidigare karriär inom näringslivet. Först handlade det om hans styrelsearvode/bonus i Vostok Nafta, som efter många turer visade sig vara korrekt. Därefter riktades misstankar om jäv, då Vostok Nafta har intressen i Gazprom som i sin tur har intressen i det internationella kosortium som ska bygga …   →