2007 03 12

Se filmen om den stora KLIMATBLUFFEN!

Människan har under de senaste hundra åren förorenat jordklotet på diverse olika sätt, utsläpp av tungmetaller, kemikalier, sopberg etc. Många klimatforskare hävdar att själva förbränningen är det största hotet mot människan, att våra bilar, flyplan, industrier och kraftverk har bidragit till en global uppvärmning, som kan resultera i en fullständig klimatkatastrof. Även fordom skeptiska politiker …   →