2007 04 17

Röda måsar skränar högt och falskt

Som väntat så skränar de röda måsarna högt i riksdagen, i medierna och på bloggarna. Alliansens politik är orättvis påstås det, den gynnar de redan rika och sparkar på de som redan ligger. Klassklyftorna kommer att öka, den svenska modellen rämnar, ”nyliberalismen” har fått fotfäste i landet, allt kommer att gå åt helvete. Tyvärr kommer …   →