2007 09 14

Gissa vilken ideologi? Del 2

Detta är andra delen av ”Gissa vilken idéologi”, som handlar om idéer på glid. Vg läs första delen först. Citaten nedan representerar inte författarens åsikter, jag uppmanar heller ingen att ta till sig dessa åsikter; artikeln är fiktiv och ska betraktas som ett tankeexperiment. BAKGRUND. Gamla stan brinner. En kapad Finlandsfärja full med passagerare rände …   →

Gissa vilken ideologi? Del 1.

Detta är första delen av ”Gissa vilken idéologi”, som handlar om idéer på glid. Citaten nedan representerar inte författarens åsikter, jag uppmanar heller ingen att ta till sig dessa åsikter; artikeln ska betraktas som ett tankeexperiment. 1) Det är orättvist att somliga har mer pengar än andra. 2) Rikedomar kan blott skapas genom att man …   →