2007 09 27

Arbetslösheten sjunker i Europa

Det är inte bara i Sverige som arbetslösheten sjunker. Trenden är tydlig i hela Europa. Livsstilsliberala länder som Danmark och Nederländerna vinner ligan, de har en arbetslöshet på 3,2% respektive 3,4%. Sverige har 5,2% enligt ILO, ett mätsystem som inte är lika friserad som den svenska varianten. Slovakien och Polen får jumboplats med 10,6% respektive …   →