2007 10 12

Välviljan och fattigdomen

Att omfördela resurser genom skatter är ett klassiskt vapen för socialdemokrater och socialliberaler i kampen mot fattigdomen. Pengar förs över från de resusursstarka till samhällets utsatta. Tanken är god, ty vi måste alla ta ansvar för fattigdomen, eftersom den skapar politisk instabilitet, ökad brottslighet och allmänt förfall. Det är å andra sidan lätt för ett …   ►