2007 11 15

Skolbänken för tre-åringar?

Författaren Maria Küchen tror att finansminister Anders Borg vill införa s.k kateder-undervisning från tre års ålder. Küchen tror vidare att trebarnspappan Borg inte har en aning om förskolepedagogik, och gissar att regeringen planerar omfattande försämringar av dagens förskola. Själv tror jag inte ens Anders Borg skulle lyckas med konststycket att undervisa tre-åringar bakom en kateder, …   →