2007 11 28

Arbetarrörelsens misstro mot INVANDRING

Det är ingen hemlighet att arbetarrörelsen med LO i spetsen ställer sig tveksamma till invandring, och det har egentligen inget med rasism att göra, det handlar om gammal hederlig protektionism. Arbetarrörelsen värnar de egna jobben, och är rädda att någon utomstående ska ta dem, alternativt lönedumpa marknaden. Men när pamparna Johansson (s) och Reepalu (s) …   →

Tjänar “finanseliten” för mycket?

Medierna gör stor sak av att den s.k finanseliten tjänar stora pengar. Nyheten presenteras i avundsjukans tecken, läsarna ska reagera på lönerna och tycka att börsvalparna tjänar FÖR mycket. Tanken är att vi ska fundera på vad som är en rimlig lön. Socialdemokraterna har under åren lanserat teorin om klyftorna eller lönegapet, dvs löneskillnader mellan …   →

Kärnkraft snart enda lösningen för miljö-alarmisterna

Ju snabbare lösningar vi kräver för att stoppa den globala uppvärmningen desto mer närmar vi oss kärnkraften. Världens nationer kommer inte att hinna bygga de miljontals vindkraftverk som krävs för att ersätta olja och kol – innan klimatet förmodas urarta fullständigt. Dessutom räknas vindkraft fortfarande som ett komplement, och kan inte ersätta alla kraftverk som …   →