2008 01 08

En fungerande socialism?

Jag är framför allt intresserad realpolitiska skeenden, därför blir jag alltid lite irriterad när dagens kommunister friskriver sig från leninismen, stalinismen och maoismens misslyckanden. Dessa realpolitiska varianter av kommunismen förkastas, ty de anses inte vara äkta, de byggde på bonderevolter etc. Nykommunisterna tycker likväl att vi ska satsa samma häst igen, och måhända uppleva ännu …   →