2008 02 27

In och ut ur EU

Maria Wetterstrand (mp) stödjer inte längre kravet på utträde från EU, en fråga som hennes parti länge kämpat för. Det är en logisk åsiktsändring, precis som det från borgerligt håll inom snar framtid kommer att resas krav på utträde – såvida inte våra liberalt sinnade politiker gillar överstatlighet, byråkrati, ökat avstånd till makten samt ökade …   →

Om att utvärdera politiken

Under den nya regeringen har skatten på snus höjts, en dosa kostar numera närmare 30 -40 kr, från att ha kostat ca 20-30 kr. Vi har också höga skatter på sprit, bensin etc. Dessa riktade skatter på specifika produkter handlar givetvis om att få ner konsumtionen, och för all del, stärka de offentliga finanserna. Fungerar …   →