2008 03 06

Skolplikt med undantag

I Sverige är grundskolan obligatorisk, detta beslut har tagit mot bakgrund av att samhället blir alltmer komplext – vi har helt enkelt inte råd med outbildade medborgare. För att kunna bidra till samhällets fortlevnad krävs vissa baskunskaper. Utan dessa grundläggande färdigheter kan man svårligen rösta, deklarera inkomst, förstå nyheter eller begripa samhällets strukturer. Det har …   →

Fackföreningarna slog sönder SOCIALISMEN

Vanligtvis tänker vi fackförening och vänsterrörelse i samma andetag, men det finns en rad motsättningar som vi lätt glömmer. Socialismens kärna handlar om polariseringen mellan fattiga och rika – att löntagarna blir allt fattigare och arbetsgivarna allt rikare – denna utsugning resulterar därefter i strider och omvälvning. Om denna premiss saknas faller egentligen vänsterns ursprungliga …   →