2008 03 13

Ungdomsarbetslösheten – vårt största problem

Sverige har idag en total arbetslöshet på ca 6,1% enligt Eurostat. Vi tävlar inte med de mest framgångsrika länderna, utan befinner oss någonstans i mitten av EU-statistiken. Utvecklingen går emellertid åt rätt håll, allt fler går från bidrag till arbete, och stärker sin ekonomi och köpkraft. Detta är den officiella bilden, och den stämmer till …   →