2008 03 27

Arbetskraftsinvandring – äntligen!

Regeringen föreslår en öppnare politik kring arbetskraftsinvandring, där arbetsgivare kan erbjuda utländska medborgare jobb; ingen blir heller utvisad om hon har en anställning. De borgerliga partierna har dessutom mp med på ett hörn, vilket är bra, och tydligt visar på en spricka i den rödgröna falangen. Det är framför allt socialdemokraterna, påhejade av LO, som …   →

Pseudodemokrati

Blogge skickade en utmaning till mig för en tid sedan, och jag ska göra mitt bästa. Det gäller begreppet demokrati, och att svara på följande frågor: a) Vad är det största problemet med dagens demokratiska system? b) Hur ska vi lösa det? c) Är det rent av så att demokrati kanske inte är det bästa …   →