2008 05 23

Författningsdomstol – bra eller dåligt?

Är en författningsdomtol något bra eller dåligt? Så här skriver wikipedia: En författningsdomstols främsta syfte är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter visavi den lagstiftande och exekutiva makten. Bland de mer kända exemplen kan nämnas den tyska författningsdomstolen, som tillkom efter det tredje rikets fall och de bittra erfarenheterna av nazisternas övergrepp mot mänskliga rättigheter …   →

Förbjuda fotografering av små barn?

Aftonbladet har en artikel som ifrågasätter rätten för en främling att ta fotografier på små barn, utan målsmans godkännande. Detta är idag lagligt, varken polis eller målsman får ta kameran från vederbörande för att kontrollera, eller ta bort bilderna. Många småbarnsföräldrar upprörs förmodligen av artikeln och skriker på förbud. Men är en dylik lag egentligen …   →