2008 05 24

Facket, strejker och strejkbrytare

Strejbrytare gillas inte av vänstern, det har byggts upp en hel kultur kring hur dessa misshagliga individer ska bestraffas och förnedras. Att hysa en annorlunda åsikt anses inte legitimt, trots att strejken förmodligen blir effektiv redan om 50% av arbetskraften lämnar fabriksgolvet. Jag menar att svartfoten har en viktig funktion, han bör snarare betraktas som …   ►

1933 och 1968

Även 68-upproret var en ideologisk maktkamp, ­säger Aly, och den var en traumatisk upprepning av den nazistiska revolten. Han drar paralleller: även nazirörelsen var en ungdomsrörelse, även den ville störta ”systemet” och ta makten från ”den härskande klassen”, även den gjorde uppror mot förstelnade strukturer och ville skapa ett jämlikt samhälle, även den ställde gruppsolidaritet …   ►